Strefa Drób

Hodowca Drobiu 2/2018

Złote medale oraz znak "Nowość" już rozdane - cz. I

W dniach 16-18 lutego w Łodzi, odbyło się największe specjalistyczne wydarzenie skoncentrowane przede wszystkim na produkcji zwierzęcej – targi FERMA. Jest to już 18. edycja Międzynarodowych Targów Ferma Bydła oraz 21. edycja Międzynarodowych Targów Ferma Świń i Drobiu.

Dioksyny w żywności i środowisku

Henryk Maciołek, Monika Białek; SITR Piotrków Tryb.


Istnieje powszechne przekonanie, że skażenie środowiska zaczęło się w drugiej połowie ubiegłego stulecia, że jest ono wynikiem szybkiego rozwoju górnictwa, hutnictwa, przemysłu metalurgicznego, awarii jądrowych, chemizacji poszczególnych dziedzin życia oraz nadmiernej koncentracji zwierząt na stosunkowo małych obszarach. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że skażenie środowiska na dużą skalę miało miejsce już w starożytności i średniowieczu.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w produkcji drobiarskiej

Przemysław Marek; Instytut Technologiczno Przyrodniczy


Intensywny chów drobiu zapewnia na rynku stały dostęp do wysokiej jakości produktów w dobrej cenie. Obecnie mięso drobiowe należy do najtańszych na rynku, jednocześnie jest wysokowartościowym źródłem białka i innych cennych substancji pokarmowych. Niskie ceny na rynku oraz wysokie wymagania jakościowe zmuszają niejako hodowców do poszukiwania coraz bardziej wydajnych metod produkcji. Przy obecnie prowadzonym intensywnym chowie, gdzie w przypadku np. brojlerów kurzych typowy okres utrzymania trwa około 6 tygodni nie jest możliwe już skracanie tego czasu. Także klienci coraz bardziej świadomi, poszukują lepszej jakości towaru jaki zapewniają np. tzw. kurczęta wolnorosnące.

Reakcje kurcząt brojlerów na ograniczenie paszy lub jej rozcieńczanie w końcowym okresie odchowu

Alina Rachwał; Poznań


W czasie tak krótkiego okresu produkcji, jakim jest chów brojlerów, nie można popełnić żadnego błędu w żywieniu stada. Najdrobniejsze bowiem uchybienie w tym zakresie doprowadza do osłabienia tempa wzrostu, zwiększenia zużycia paszy i w efekcie do pogorszenia efektów ekonomicznych. Zapotrzebowanie brojlerów na składniki odżywcze zależy przede wszystkim od okresu ich wzrostu, czyli od wieku. Wiek jest czynnikiem, który w zasadniczy sposób wpływa na zapotrzebowanie na białko i aminokwasy egzogenne, energię, związki mineralne (makro- i mikroelementy) oraz witaminy.

Czy alternatywą są wolno rosnące brojlery?

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk; AVICONS


Nowoczesne metody produkcji drobiu są korzystne dla całego społeczeństwa, ale trudno przewidzieć jak długo taka sytuacja będzie nadal trwała. W listopadzie 2017 r., firma HFFA Research GmBH (Niemcy) opublikowała raport oceniający koszty zastosowania w całej produkcji drobiarskiej alternatywnych, ekologicznych metod chowu.

Przeciwdziałanie rosnącym kosztom pasz dzięki fitogenicznym dodatkom paszowym

Jan Dirk van der Klis
Director of Product
Development & Innovation
Species Leader Poultry
Delacon Biotechnik GmbH

Tłumaczenie i adaptacja:
Katarzyna Sartowska-Żygowska
Regionalny Specjalista
ds. Naukowych
Delacon Polska Sp. z o.o.


Stosowanie fitogenicznych dodatków paszowych stanowi właściwą strategię w żywieniu drobiu, ponieważ oprócz ich skuteczności i udowodnionego korzystnego wpływu na strawność i wykorzystanie składników pokarmowych oraz zdrowie zwierząt, są one naturalne i bezpieczne.

Bartosz Korytkowski


Produkty ekologiczne na przestrzeni ostatnich lat zaczęły cieszyć się coraz większą popularnością. W sposób znaczny zwiększyła się ich dostępność w sklepach oraz przystępność cenowa dla przeciętnego konsumenta. Sprawia to, że najprawdopodobniej ich popularność w najbliższych latach będzie wzrastać. Rolnictwo ekologiczne jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa zarówno w Unii Europejskiej jak i na świecie.

Alfa-monoglicerydy - niezawodna alternatywa dla ograniczenia stosowania antybiotyków

Robert Burek, DPI Global Partners, Polska
Pedro Medel, Innovabiotics, S. L., Madryt, Hiszpania


Mniej antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Ze względu na wzrastający wzrost oporności drobnoustrojów na antybiotyki istnieje globalna konieczność znacznego ograniczenia ich stosowania w produkcji zwierzęcej. Na przykład w Holandii, w latach 2007-2016 ograniczono wykorzystanie antybiotyków o 69%. Jest to trend, który obserwowany jest w większości krajów europejskich. Ten fakt otwiera nowy, nieznany scenariusz przed producentami drobiu, w którym nie będziemy mieli tych samych narzędzi w walce z patogenami. Dlatego musimy nauczyć się produkować przy znacznie mniejszym wykorzystaniu antybiotyków. Obejmuje to poprawę genetyki, zarządzania, bezpieczeństwa biologicznego, żywienia i urządzeń. Ponadto dobrostan zwierząt jest wymogiem prawnym i obowiązkiem etycznym, z koniecznością zapewnienia odpowiedniego zdrowia zwierząt.

Chelaty w żywieniu drobiu

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyJak powszechnie wiadomo żywienie ma niebagatelny wpływ na wyniki prowadzonej produkcji zwierzęcej. Jednak, koncentrowanie się jedynie na zaspokojeniu potrzeb energetycznych i białkowych drobiu jest błędne.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.