Strefa Drób

Hodowca Drobiu 4/2018

Glebogryzarka z systemem ARS również do zastosowań na fermach drobiu

Aries Power

 


ARS – Active Rotary System to unikalny mechanizm Honda zastosowany w profesjonalnych glebogryzarkach FR 750, FF 500 i FF 300. Polega na zastosowaniu przeciwbieżnej pracy noży tnących bębna glebogryzarki, co oznacza że noże zewnętrzne obracają się w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów noży wewnętrznych, zapewniając dokładniejsze rozdrobnienie i rozluźnienie gleby, głównie ziemi ciężkiej, ubitej czy dawno nieuprawianej. System ten wdrożono przede wszystkim z myślą o profesjonalistach – szkółkarzach, sadownikach, plantatorach upraw szklarniowych i tunelowych, właścicielach małych i średnich gospodarstw rolnych i przedsiębiorcach zajmujących się zakładaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych. 

Podwyższony poziom dwutlenku węgla w budynkach inwentarskich

Przemysław Marek; Instytut Technologiczno Przyrodniczy Poznań

 

Zapewnienie zwierzętom warunków dobrostanu jest obowiązkiem każdego hodowcy. Przeniesienie chowu drobiu do w pełni izolowanych od warunków zewnętrznych budynków inwentarskich wymusiło na producentach konieczność sztucznego sterowania parametrami środowiska. Powodem tego jest fakt, iż w małych, zamkniętych przestrzeniach, w których utrzymywana jest duża liczba zwierząt, tworzą się specyficzne warunki mikroklimatyczne.

Produkcja gęsi w Polsce - spożycie, możliwości eksportowe, opłacalność

Joanna Marć-PieńkowskaW Polsce chów gęsi ma bardzo długą tradycję. Zapiski o hodowli tych ptaków można znaleźć już w notatkach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Rozkwit produkcji gęsiny obserwowano w XIX wieku, wówczas cała Europa delektowała się smakiem polskiego mięsa, co potwierdzają dane z annałów warszawskiej giełdy towarowej, w której widniała informacja o rocznej sprzedaży ponad 3,5 mln sztuk gęsi. Obecnie, choć Polska jest największym europejskim producentem gęsiny, spożycie mięsa gęsiego w kraju jest nadal niskie. Jednak dzięki licznym akcjom promocyjnym, gęsina jest z roku na rok coraz bardziej doceniana, a hodowcy mogą liczyć na zyski.

Etiologia chorób pasożytniczych u drobiu

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 


Choroby pasożytnicze stanowią poważny problem w hodowli drobiu. Pomimo rosnącej świadomości o potrzebie tworzenia higienicznych warunków chowu zwierząt niezwykle trudno ustrzec się przed ryzykiem powstania ognisk chorób. Szybkiej diagnozie pomaga znajomość problematyki objawów oraz przebiegu najczęściej pojawiających się chorób.

Wpływ jakości skorupy jaj wylęgowych i wieku mięsnych stad rodzicielskich na wylęgowość

Alina Rachwał; PoznańRozwój zarodka w znacznej mierze zależy od jakości jaja wylęgowego, od jego poszczególnych składników. Duże znaczenie ma jakość skorupy.

Wpływ wybranych hormonów na jakość mięsa drobiowego

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii ZwierzątJakość mięsa stanowi wypadkową wielu cech, takich jak barwa, tekstura, soczystość, odczyn, wodochłonność oraz wartość odżywcza, która wynika głównie z poziomu pełnowartościowego białka. Cecha ta w połączeniu z niższą zawartością tkanki łącznej i kolagenu, wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w mięsie drobiowym może świadczyć o jego wysokich wartościach dietetycznych.

Wpływ probiotyków na produkcję jaj i wytrzymałość skorupy

Jakub Biesek; Zakład Hodowli Drobiu, Katedra Nauk o Zwierzętach, UTP w BydgoszczyProbiotyk – nazwa pochodząca od słów „pro bios” (grec.), w tłumaczeniu „dla życia”. O korzystnym wpływie probiotyków na organizm ludzki, zwierzęcy wskazuje już sama nazwa. Definicja probiotyku określona przez organizację FAO i WHO (2002) mówi, że probiotyki to żywe mikroorganizmy, które wywierają korzystny wpływ na organizm przy odpowiedniej dawce. Żywe, wyselekcjonowane kultury mikroorganizmów mają zdolność do kolonizacji przewodu pokarmowego (przejściowej lub trwałej). Jednocześnie hamują nadmierny rozwój drobnoustrojów patogennych (chorobotwórczych). Wywierają również korzystny wpływ na wyniki produkcyjne ptaków.     

Zmysły ptaków - wzrok, słuch, smak i węch

Teresa Majewska; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie


Dziś ptaki hodujemy bez światła słonecznego, bez świeżego powietrza, bez możliwości wyboru pokarmu,  za to często w hałasie

Bobik i groch w żywieniu kur niosek

Zuzanna Wiśniewska, Marcin Hejdysz; Katedra Żywienia Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


W ostatnich latach zainteresowanie uprawą roślin strączkowych należących do rodziny bobowatych (Fabaceae L.) wzrosło. W 2010 roku powierzchnia upraw roślin strączkowych pastewnych wynosiła jedynie 125 932 ha, ze zbiorem 2 681 474 dt przy średnim plonowaniu 21,3 dt z 1 ha. W kolejnych latach powierzchnia upraw sukcesywnie się zwiększała osiągając w 2016 roku areał 226 385 ha, ze zbiorami wynoszącymi 4 578 676 dt przy średnim plonowaniu 20,2 dt na hektar (GUS). Na przestrzeni lat bazując na informacjach Głównego Urzędu Statystycznego można zaobserwować rokroczny wzrost zbiorów roślin strączkowych z przeznaczeniem na wytwór pasz. W roku 2012 zbiory te wyniosły 282, 8 tys. ton, natomiast w 2016 roku 613, 1 tys. ton.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.