Strefa Drób

Hodowca Drobiu 6/2018

Narastający problem zapalenia poduszki łap u brojlerów i inne problemy ferm drobiarskich

Katarzyna Markowska

 


Na terenie powiatu Golub-Dobrzyń leży 10 ferm utrzymujących kurczęta brojlery. Podczas uboju u 7 z nich lekarze weterynarii zatrudnieni przy kontroli jakości mięsa stwierdzili nieprawidłowości w zakresie zapalenia skóry łap (Footpad dermatitis – FPD). Zagadnienie to było głównym tematem spotkania z hodowcami zorganizowanego przez Wojciech Grudnia z Gabinetu Weterynaryjnego Grudwet, jakie odbyło się 12 czerwca w woj. kujawsko-pomorskim.

Otwarcie nowej linii produkcyjnej w zakładzie w Płośnicy

Agrifirm

 

Otwarcie nowej Otwarcie nowej linii produkcyjnej w zakładzie w Płośnicy 24 maja, niespełna rok po tym, jak zadecydowano o rozbudowie wytwórni pasz Agrifirm w Płośnicy, dokonano uroczystego otwarcia nowej linii produkcyjnej.

Roztocze piór

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Drób stał się jednym z podstawowych produktów żywnościowych. Jemy go częściej niż wszelkie inne rodzaje mięs. Cechą odróżniającą drób od innych zwierząt gospodarskich są pióra – będące jedną z najbardziej złożonych struktur wytwarzanych przez organizmy żywe. Są to wyjątkowo delikatne wytwory skóry, stanowią połączenie wyjątkowo lekkiej struktury z wytrzymałością i giętkością konstrukcji. Co więcej, mogą one stać się celem bytujących na ciele ptaków pasożytów.

Wpływ jakości młodych kurek na ich wyniki produkcyjne w okresie nieśności

Alina Rachwał; PoznańTradycyjnie życie kur nieśnych dzieli się na dwa okresy: wychowu i nieśności. Pierwszy okres trwa zwykle 18 tygodni i ocenia się go na podstawie ilości odchowanych zdrowych kurek. W drugim okresie nieśności bierze się pod uwagę liczbę jaj zniesionych przez kurę oraz wykorzystanie paszy. Ważnym czynnikiem decydującym o jakości odchowanych kurek jest ich masa ciała i wyrównanie. Od tego bowiem zależy wiek, w którym osiągną one dojrzałość płciową i wielkość produkcji w szczycie nieśności.

Fitogeniczne dodatki paszowe: naturalny wybór - z punktu widzenia eksperta

Katarzyna Sartowska-Żygowska; Regionalny Specjalista ds. Naukowych, Delacon Polska Sp. z o.o.Fitogeniki to grupa naturalnych substancji pochodzących jedynie z ziół, przypraw lub innych roślin i ich ekstrakty. Substancje te, obecne zwykle w niewielkich ilościach, są zaskakująco silne jeśli odpowiednio się je zmiesza i przetworzy. Wykazują szersze działanie w żywieniu zwierząt niż każda substancja syntetyczna. Przewaga ta jest oparta na efekcie synergistycznym wewnątrz rośliny – a więc nie ograniczamy działania do pojedynczej substancji czynnej. Ta naturalna synergia, w połączeniu z trwałością i bezpieczeństwem produktów, sprawia że fitogeniki są preferowanymi dodatkami paszowymi.

Oświetlenie LED GrowBooster w przemysłowej produkcji drobiu - oszczędność energii i produkcyjność stada

Michał PaszkowiakKażdy przedsiębiorca wie, że przetrwanie na rynku wymaga ciągłego wyszukiwania nowych sposobów na poprawienie wydajności produkcji. Zajmując się branżą drobiarską, zwykle zależy nam albo na wysokiej produkcji jaj, albo na efektywnym tuczu, dostosowanym do potrzeb przemysłu mięsnego. Opłacalna produkcji drobiu wymaga zastosowania odpowiedniej technologii chowu – w tym stosunkowo dużej obsady zwierząt na jednostce powierzchni kurnika, często nie jesteśmy w stanie zapewnić warunków podobnych do naturalnego środowiska ich bytowania.

Stres kurcząt brojlerów w warunkach nadmiernego zagęszczenia - sposoby eliminacji

Joanna Marć-Pieńkowska


W UE dużo uwagi poświęca się zagadnieniu dobrostanu zwierząt. Należy pamiętać, że również polskie prawodawstwo od 1997 roku nakłada na właściciela zwierzęcia obowiązek zapewnienia mu opieki i takich warunków bytowania, które wykluczają głód i pragnienie, niewygody związane z dyskomfortem, bólem, urazami i chorobami oraz umożliwiają normalny behawior, bez stresu i strachu.

Wpływ światła na różne gatunki drobiu

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk; AVICONS


Od kilkunastu lat wkraczają nowe technologie oświetlenia wnętrza budynków dla drobiu oraz wdrażane są nowe programy świetlne. W zależności od gatunku i kierunku użytkowania drobiu proponowane zmiany dotyczą stosowania odpowiedniej barwy oświetlenia oraz możliwości zastąpienia tradycyjnego oświetlenia – energooszczędnym.

Stres cieplny u ptaków

Maciej Kucharski; Słuchacz podyplomowych studiów z zakresu Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych na SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 


W pracy opisano mechanizm powstawania stresu cieplnego u ptaków. Opisano wpływ stresu cieplnego na produkcyjność ptaków. Scharakteryzowano występowania stresu cieplnego w czasie lęgów. Przedstawiono zarys postępowania terapeutycznego u ptaków narażonych na stres cieplny. Opisano mechanizmy obniżające temperaturę u ptaków. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.