Strefa Drób

Hodowca Drobiu 11/2019

HD 11.2019 okl

W numerze:

  1. ADISSEO Polska 2019: Analiza zawartości mykotoksyn w pszenicy Radka Borutova
  2. Znaczenie jakości okrywy piór w hodowli i produkcji drobiu Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
  3. Wybrane aspekty jakości mięsa drobiowego Justyna Batkowska, Kamil Drabik, Sylwia Cizio
  4. Czego można się dowiedzieć obserwując ptasi pomiot? Agnieszka Wilczek-Jagiełło
  5. Wady piskląt kurzych Sebastian Wlaźlak, Mirosław Banaszak
  6. Białka zwierzęce stosowane w żywieniu drobiu Martyna Wilk
  7. Monitoring serologiczny w hodowli drobiu Oliwia Duszyńska-Stolarska
  8. Perlice – czy powrócą do zagród? Bartosz Korytkowski
  9. Infekcje reowirusowe u drobiu Maciej Kucharski
  10. Wpływ sposobu chowu i żywienia kogutów mięsnych na ich wydajność produkcyjną Alina Rachwał

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Wpływ sposobu chowu i żywienia kogutów mięsnych na ich wydajność produkcyjną

Alina Rachwał; Poznań

 

Uzyskanie maksymalnej liczby kurcząt od stada jest podstawowym zadaniem na każdym szczeblu hodowli. Obniżenie bowiem zapłodnienia tylko o 1% może spowodować znaczny spadek rentowności zarówno stada dla właściciela, jak i zakładu wylęgowego. Zasadniczy wpływ na zapłodnienie jaj mają koguty. Dlatego też powinny być one w dobrej kondycji fizycznej, produkować dobrej jakości nasienie oraz dobrze kryć. 

Infekcje reowirusowe u drobiu

Maciej Kucharski; Specjalista Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych

 

Podczas chowu brojlerów kurzych występuje wiele chorób wpływających na stan zdrowia ptaków. Niektóre z nich są odpowiedzialne za zaburzenie wchłaniania pobranego pokarmu, kulawizny, immunosupresję (obniżoną odporność). Problemem są również zakażenia subkliniczne u ptaków, w przebiegu których nie obserwuje się objawów klinicznych infekcji. Wirus wydalany jest z wydzielinami i wydalinami i staje się patogenny dla innych ptaków w stadzie.

Perlice – czy powrócą do zagród?

Bartosz Korytkowski

 

Wszystkie gatunki perlic pochodzą z terenów Afryki Północnej i Madagaskaru. Jest też nazywana kurą afrykańską. Zostały udomowione na przełomie I i II tysiąclecia p.n.e. Przez starożytnych Rzymian i Greków były uznawane za królewskie ptaki. Wówczas doceniane było szczególnie mięso perlic. Na nasz kontynent ptaki te zostały sprowadzone w okresie wojen punickich do Italii. Po upadku cesarstwa rzymskiego zaniechano tej hodowli. Ponownie zostały sprowadzone w XVI wieku do Portugalii. Perlice zwane też pantarkami pomimo dość długiego okresu udomowienia zachowały pewne cechy swoich dzikich przodków. 

Monitoring serologiczny w hodowli drobiu

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Monitoring serologiczny stanowi nowoczesną metodę diagnostyczną. W krachach rozwiniętych obserwuje się nieustanny rozwój metod monitoringu serologicznego. Zastosowanie jego założeń pozwala na skuteczną walkę z licznymi jednostkami chorobowymi, wpływając nie tylko na poprawę zdrowia stada, ale również jego wyższą produkcyjność.

Białka zwierzęce stosowane w żywieniu drobiu

Martyna Wilk

 

Intensywny system hodowli zwierząt wymaga nowoczesnych technologii oraz zbilansowanych dawek pokarmowych, dopasowanych do grupy produkcyjnej zwierząt. W żywieniu zwierząt szczególne znaczenie ma jakość i ilość białka, którego źródłem mogą być komponenty roślinne lub zwierzęce. 

Wady piskląt kurzych

Sebastian Wlaźlak, Mirosław Banaszak; Katedra Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

 

Branża drobiarska jest jedną z najszybciej i najlepiej rozwijających się części przemysłu rolno-spożywczego w Polsce. W 2018 r. produkcja mięsa drobiowego wyniosła 3,5 mln ton, a jaj kurzych 11814,3 mln sztuk, co stanowi wzrost o 7,4% do poprzedniego roku. Wiąże się to przede wszystkim z krótkim czasem odchowu kurcząt rzeźnych oraz rosnącym zainteresowaniem mięsem drobiowym względem obniżenia popytu na mięso czerwone. Istotnym czynnikiem rozwoju jest także sprzedaż zagraniczna, której dynamika jest znacznie większa niż produkcja. Za sukcesem przedsiębiorców zajmujących się chowem zarówno brojlerów rzeźnych jak i kur nieśnych stoi uzyskanie wysokiej jakości pisklęcia, które ma znaczenie dla opłacalności dalszej produkcji i uzyskanie zamierzonych wyników produkcyjnych.

Czego można się dowiedzieć obserwując ptasi pomiot?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Obserwacja ptasich odchodów może bez wątpienia stanowić cenne źródło informacji o stopniu wykorzystania paszy, ale także o stanie zdrowia ptaków, toczących się infekcjach, czy też o obecności pasożytów jelitowych. Zmiany w zakresie barwy pomiotu lub też jego konsystencji są szczególnie łatwe do odnotowania w przypadku niewielkich stad drobiu utrzymywanych przydomowo. Na barwę wydalanego przez ptaki kału duży wpływ ma podawana pasza, co może być przyczyną błędnej diagnozy, właśnie w przypadku tych niewielkich stad drobiu. 

Wybrane aspekty jakości mięsa drobiowego

Justyna Batkowska, Kamil Drabik, Sylwia Cizio; Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Przydatność technologiczna mięsa drobiowego rozumiana jest jako kompleks cech, od których zależy zachowania się surowca lub produktu w trakcie przechowywania, przetwarzania i konsumowania. Właściwości te warunkują cechy jakościowe i organoleptyczne gotowego produktu. Zawartość białek miofibryli w mięśniach warunkuje integrację białko-woda, białko-tłuszcz oraz białko-białko, które wpływają na emulgowanie, lepkość, żelowanie i wiązanie wody w strukturze mięsa. Wysoką jakością charakteryzuje się mięso drobiowe, które ma jasną lub lekko kremową barwę, a z punktu technologicznego charakteryzuje się dobrym utrzymaniem wody własnej i dodanej (Danyluk i in. 2013).

Znaczenie jakości okrywy piór w hodowli i produkcji drobiu

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski; AVICONS

 

Dyskutując problemy związane z produkcją drobiarską, mamy zwykle na uwadze spożywcze jaja lub mięso, pozostawiając na dalekim marginesie pierze, które ewentualnie rozważamy w perspektywie puchowej poduszki lub kołdry, ewentualnie – puchowej kurtki narciarskiej. Tymczasem pierze mimo, że jest ubocznym produktem drobiu, jest wg Potemkowskiej (1975), bardzo cennym, tradycyjnie w Polsce pozyskiwanym surowcem. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.