Strefa Drób

Hodowca Drobiu 5/2015

Postępowanie w przypadku sporu między dostawcą a producentem drobiu

Wracamy do sprawy sprzed miesiąca dotyczącej konfliktu pomiędzy hodowcą a sprzedawcą paszy. W poniższym artykule informujemy jakie procedury należy uruchomić w sytuacji wystąpienia masowych problemów na fermie.


Pierwszą i podstawową sprawą w przypadku sporu między dostawcą paszy, piskląt itp., a producentem drobiu jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy, odnośnie spraw spornych oraz warunków jakie obie umawiające się strony powinny spełnić podczas reklamacji.

Wybrane determinanty spożycia mięsa drobiowego

Anna Wilkanowska, Uniwersytet w Molise (Włochy)


Rynek mięsa jest ważnym segmentem gospodarki żywnościowej na całym świecie. Globalna produkcja zwierzęca wykazuje tendencję rosnącą, wynikającą ze znacznego wzrostu popytu na produkty pochodzenia zwierzęcego.

Liczy się uczciwość wobec klienta - Rozmowa z Mirosławem Bodkiem, dyrektorem Cedrob Pasze

Wzmożone prace polowe i ruch w gospodarstwach rolnych wskazują na to, że dużymi krokami zbliża się pracowity okres dla Cedrob Pasze. Za chwilę zbiór pierwszych zbóż i wielka praca, jaką trzeba będzie wykonać podczas zdobywania nieodzownego surowca do produkcji dobrej paszy, która następnie trafi do hodowców w całym kraju. Zapytaliśmy Mirosława Bodka, dyrektora Cedrob Pasze o najważniejsze kierunki związane ze zbliżającym się, wzmożonym sezonem.

Quo vadis polskie drobiarstwo?

To pytanie zadawali sobie uczestnicy konferencji, poświęconej produkcji indyków rzeźnych, zorganizowanej przez firmę Cargill Poland. Czy znaleźli na nie odpowiedź?

Enteropatie jelitowe u drobiu. Beztlenowce rodzaju Clostridium - kiedy mogą stać się naprawdę groźne?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin


Zaburzenia w zakresie funkcjonowania przewodu pokarmowego, a zwłaszcza jelit mogą w dużym stopniu wpływać na efektywność prowadzonego chowu drobiu. W jelitach zachodzi trawienie i wchłanianie składników odżywczych, z których następnie budowane są struktury organizmu i tkanki ptaków. Wszelkie, nawet niewielkie zmiany optymalnych warunków trawiennych w jelitach (tzw. zachwianie integralności jelit) skutkują zazwyczaj ograniczeniem wzrostu ptaków i wydłużeniem okresu tuczu.

Poprawa zapłodnienia w reprodukcyjnym stadzie kur mięsnych poprzez wymianę kogutów

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk


Powszechnie stosowanym sposobem poprawy wyników reprodukcyjnych w stadzie kur mięsnych jest wymiana kogutów. Najczęstszą przyczyną brakowania samców jest nadmierna masa ciała, złe warunki utrzymania oraz nieodpowiednie żywienie. Producenci jaj wylęgowych, decydujący się na ten zbieg powinni przestrzegać zasad postępowania z nowymi, młodszymi kogutami, aby nie popełniać ponownie błędów przy ich prowadzeniu do stada reprodukcyjnego kur.

Wpływ dobrostanu na wyniki produkcyjne drobiu rzeźnego

Anna Wilkanowska, Uniwersytet w Molise (Włochy)


Wraz z intensyfikacją systemów utrzymania zwierząt pojawiły się problemy z zapewnieniem im odpowiedniego dobrostanu i ochrony środowiska. Kwestia zagwarantowania minimalnego poziomu dobrostanu zwierzętom gospodarskim zaczęła być rozpatrywana jako nowy wyznacznik rozwoju technologii chowu w latach 70. ubiegłego wieku.

Kwasy tłuszczowe a produkty drobiarskie

Alina Rachwał, Poznań


Z chemicznego punktu widzenia tłuszcze są to związki organiczne, występujące w tkankach roślinnych i zwierzęcych, rozpuszczalne w rozcieńczalnikach organicznych (np. eter, chloroform), a nie nierozpuszczalne w wodzie. Są to estry kwasów tłuszczowych i gliceryny i stąd ich nazwa trójglicerydy.

Wpływ dodatku inuliny na wyniki produkcyjne brojlerów

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Od wielu lat popyt na mięso drobiowe niezmiennie wzrasta. Mięso drobiowe ciesz się niesłabnącą popularnością wśród konsumentów. Zaspokajając zapotrzebowanie rynku wyzwala konieczność produkcji drobiu na masową skalę. W dużych hodowlach drobiu choroby rozprzestrzeniają się znacznie szybciej. Pomimo coraz nowocześniejszych programów prewencyjnych choroby zakaźne nadal stanowią poważny problem czego bezpośrednią konsekwencja są straty ekonomiczne. Jednym ze sposobów unikania zagrożeń jaki niesie za sobą choroba jest unikanie powstania jej ognisk. W tym celu zwiększa się odporność zwierząt dodatkami immunomodulującymi do których należy inulina.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.