Strefa Drób

Hodowca Drobiu 4/2015

Sprawa Hodowcy! Kto zawinił? A kto musi zapłacić?

 Sprawa, z którą zwracam się o pomoc dotyczy paszy Grower 2, po skarmianiu której po 30 godzinach od początku zadania paszy doszło do masowych upadków.

Odchów kaczek rzeźnych

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz


Celem odchowu jest uzyskanie w możliwie najkrótszym czasie kaczek o dużej masie ciała i dobrej wydajności rzeźnej przy jednocześnie niedużym zużyciu paszy. Efektywna produkcja kaczek rzeźnych stanowi złożone zagadnienie.

Żywienie i utrzymanie młodych gęsi rzeźnych

Joanna Marć-Pieńkowska, UTP Bydgoszcz


Z uboju zwierząt rzeźnych, w tym z uboju drobiu rzeźnego, otrzymuje się artykuły rzeźne- mięso i tłuszcz oraz uboczne surowce poubojowe. Najważniejszym artykułem rzeźnym jest mięso. W Polsce jako drób rzeźny wykorzystywane są głównie kury i indyki, w mniejszych ilościach natomiast kaczki oraz gęsi.

Wpływ podawania CreAMINO® przepiórkom typu mięsnego na ich cechy reprodukcyjne oraz wydajność ich potomstwa

Robert Łubnicki, Piotr Kwiatkowski


Wnioski:

  • Suplementacja preparatem CreAMINO znacząco poprawiła wylęgowość oraz ogólną płodność jaj.
  • Suplementacja preparatem CreAMINO znacząco zwiększyła stężenie kwasu guanidynooctowego, kreatyny i kreatyniny w jajach.
  • Suplementacja z zastosowaniem CreAMINO znacząco zwiększyła zawartość kreatyny w mięśniach części piersiowej nowo wyklutych piskląt przepiórczych, jak również przyrost wagi i wskaźnik konwersji paszy w ciągu 35-dniowego okresu wzrostu.
  • Biorąc pod uwagę wylęgowość jaj, dla przepiórek rozpłodowych typu mięsnego w okresie reprodukcji zalecana jest suplementacja preparatem CreAMINO na poziomie 0,15%.

Etiologia zakażeń wywołanych Enterobacteriaceae

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Choroby bakteryjne stanowią nadal poważny problem w hodowli drobiu. Zakażenia wywołane przez bakterie Enterobacteriaceae występują wśród drobiu niezwykle często. W hodowli intensywnej mogą stanowić istotny problem. Objawy są uciążliwe dla zwierząt. Natomiast antybiotykoterapia często nie przynosi zamierzonych efektów. Niektóre z gatunków mogą być niebezpieczne również dla człowieka. Etiologia chorób wywołanych przez bakterie jest niejednokrotnie bardzo złożona.

Aflatoksyny – zagrożenie czyhające w ziarnach zbóż

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin


W okresie wzrostu, a także magazynowania zbóż może dochodzić do rozwoju wielu gatunków grzybów pleśniowych. Najczęściej stwierdza się grzyby z rodzaju Fusarium oraz Aspergillus, które odpowiedzialne są za produkcję groźnych dla zdrowia zwierząt mykotoksyn – aflatoksyn.

Metody badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu chorób drobiu

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Gwałtowny rozwój nauki pozwolił na precyzyjną oraz szybką identyfikację licznych czynników chorobotwórczych. W diagnostyce mikrobiologicznej obok klasycznych typowań drobnoustrojów opartych na analizie fenotypowej pojawiły się również nowoczesne metody związane z analizą materiału genetycznego. Techniki biologii molekularnej umożliwiają nie tylko wykrycie materiału genetycznego drobnoustroju, ale również dają możliwość rozróżnienia gatunków o zbliżonych cechach. Ponadto nowoczesne metody umożliwiają wykrywanie genów odpowiadających za oporność na antybiotyki.

Preparat lizozymowy z białka jaj w żywieniu brojlerów

Alina Rachwał, Poznań


Dla łagodzenia skutków stresu u ptaków w intensywnych warunkach chowu stosuje się różne środki, w tym także biologiczne. Do preparatów podnoszących ogólną odporność organizmu zwierząt należy lizozym. Używa się go z powodzeniem przy zapaleniu żołądka i jelit, niedoborze pepsyny i procesach gnilnych. W dietach dla klinicznie zdrowych kurcząt, prosiąt i cieląt preparaty lizozymowe odgrywają rolę niespecyficznych stymulatorów wzrostu.

Znaczenie nasion roślin strączkowych grubonasiennych w żywieniu drobiu

Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz, Alina Janocha, Małgorzata Bednarczyk-Szurmak


Wykorzystanie nasion roślin strączkowych grubonasiennych takich jak groch, bobik czy łubin jako komponentów białkowych w żywieniu drobiu wciąż nie jest powszechnie stosowane. Pomimo, że rośliny te mogą być uprawiane w Polsce i stanowić cenny substytut poekstrakcyjnej śruty sojowej, wykorzystywanie ich jest znikome. Wzrostu ich popularności nie zwiększa również fakt dopłat do ich uprawy, wynoszący ok. 1500 zł/ha.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.