Strefa Drób

Hodowca Drobiu 3/2015

W numerze:

 1. Produkcja w Polsce nasion roślin strączkowych grubonasiennych z przeznaczeniem na pasze Anita Zaworska, Marcin Hejdysz
 2. II Kongres Praktyki Terenowej. Zaburzenia termoregulacji oraz patologia układu krążenia BioPoint
 3. Attapulgit: unikalny minerał na lepsze trawienie Nicolas Theophilou
 4. Jakość ściółki przykłady preparatów poprawiających jej jakość Bartosz Korytkowski
 5. Etiologia kokcydiozy u drobiu Oliwia Duszyńska-Stolarska
 6. BIOMIN FORUM - dobrze zbilansowane. Aktualne i przyszłe wyzwania w produkcji zwierzęcej Piotr Lisiecki
 7. Golpasz S.A. - nowa technologia, nowe receptury, nowa wytwórnia Katarzyna Markowska
 8. Aspergiloza pochodząca z wylęgarni - jak ją rozpoznać? Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 9. Wartość dodana przedłuża marce mięsa drobiowego okres trwałości Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
 10. Biegły sądowy czy niezależny lekarz weterynarii? Wojciech Grudzień
 11. Wartość biologiczna jaj kurzych Mariusz Pietras, Tadeusz Barowicz
 12. Rytm znoszenia jaj Alina Rachwał
 13. Energooszczędność w budynkach do hodowli drobiu Recticel Izolacje
 14. Energooszczędna wentylacja dla drobiu Inwest-Agro
 15. Rosnąca rola produkcji kaczek w Polsce Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz
 16. Porównanie walorów mięsa drobiu grzebiącego i wodnego Anna Wilkanowska
 17. Ozdobny drób amatorski cegiełka w tworzeniu nowych ras Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Ozdobny drób amatorski cegiełka w tworzeniu nowych ras

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski


Pojęcie rasy praktycznie już nie egzystuje w współczesnej, nowoczesnej, intensywnej, wielkotowarowej produkcji jaj i mięsa drobiowego, w której powszechnie wykorzystywane są wysokoprodukcyjne, towarowe międzyliniowe mieszańce różnych gatunków drobiu. Oczywiście wielu producentów drobiu, żeby podnieść prestiż swych produktów, przypisuje określenie „rasa” firmowym nazwom mieszańców towarowych takich np. jak Cobb, Ross, Lohmann i inne. Zestawy towarowych mieszańców są wynikiem wieloletniego, genetycznego doskonalenia drobiu, realizowanego w zaledwie kilkunastu konsorcjach hodowlanych o światowym zasięgu.

Porównanie walorów mięsa drobiu grzebiącego i wodnego

Anna Wilkanowska, Uniwersytet w Molise (Włochy)

 


Przemysł drobiarski to najdynamiczniej rozwijająca się gałąź produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego na świecie. Wynika to z faktu, iż zarówno jaja jak i mięso drobiowe to produkty zdrowe, a ich produkcja jest szybka i dość tania, dzięki czemu są ono dostępne dla konsumentów o różnym poziomie dochodów.

Rosnąca rola produkcji kaczek w Polsce

Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


Kaczki w Polsce są nieco zapomnianym gatunkiem drobiu. Ich udział w strukturze produkcji żywca drobiowego wynosi zaledwie 2%. Jego mała popularność podyktowana jest stosunkowo wysoką ceną, w porównaniu z mięsem kurcząt brojlerów. Jednak w ciągu ostatnich lat zauważalny jest wzrost zainteresowania konsumentów tym gatunkiem mięsa. Wynika to ze zwiększenia świadomości społeczeństwa dotyczącej zdrowego odżywiania, rosnącej sile nabywczej Polaków, szerszej jego dostępności, wynikającej ze wzrostu jego dystrybucji oraz akcjom propagującym dania z kaczki. Konsumenci coraz częściej poszukują nowych smaków i inspiracji. Z tego powodu chętniej sięgają po mięso kacze.

Energooszczędna wentylacja dla drobiu

Wentylacja jest wymogiem, gdy mówimy o zdrowym środowisku dla stada i dostarczaniu optymalnych warunków dla ptaków. SKOV pracuje z klimatem i zarządzaniem produkcji przez więcej niż 40 lat wciąż dostarczając wysokowydajne systemy o najwyższej jakości, które zapewniają zwierzętom możliwie najlepsze warunki sprowadzając jednocześnie zużycie energii do minimum.

Energooszczędność w budynkach do hodowli drobiu

Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli drobiu stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych. Efekt ekonomiczny liczy się nie tylko w momencie projektowania oraz realizacji inwestycji, lecz przede wszystkim podczas użytkowania obiektów. Dlatego wybór technologii budowy podejmowany jest coraz częściej w oparciu o przyszłe oszczędności związane ze zużyciem energii oraz trwałością i konserwacją budynku.

Rytm znoszenia jaj

Alina Rachwał, Poznań


Ptaki domowe znoszą jaja w seriach zwanych cyklami lub szeregami jajowymi. Cykl jajowy stanowi seria kilku lub kilkunastu jaj znoszonych codziennie. Jeden cykl oddzielony jest od następnego jedno albo kilkudniową przerwą. Cykle o jednakowej liczbie jaj i długości przerw nazywamy reguralnymi, niereguralne są cykle o różnej liczbie jaj i różnej długości przerw.

Wartość biologiczna jaj kurzych

Mariusz Pietras, Tadeusz Barowicz, Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie


Po trwającej od lat 70-tych ubiegłego wieku histerii cholesterolowej, jaja kurze dziś stopniowo wracają do łask konsumenta. Dzięki swojemu unikalnemu składowi, należą bowiem do produktów o szczególnie cennych dla zdrowia człowieka wartościach odżywczych. Przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu badania wykazały, że jaja odgrywają znaczącą rolę w ograniczaniu ryzyka występowania szeregu schorzeń. Zawarte zatem w jajku składniki, nie tylko wspomagają zdrowie konsumenta, ale wiele z nich ma charakter funkcjonalny, a ich udział w treści jaja można regulować, stosując odpowiednie żywienie i utrzymanie kur.

Biegły sądowy czy niezależny lekarz weterynarii?

Wojciech Grudzień

 


Wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca jest bardzo konfliktogenna. Wynika to z faktu, iż zaangażowany jest tutaj ogromny kapitał, przy jednoczesnym powiązaniu wielu podmiotów gospodarczych (wylęgarnia > wytwórnia pasz > hodowca
> ubojnia > lekarz weterynarii), a cykl produkcyjny jest coraz krótszy.

Wartość dodana przedłuża marce mięsa drobiowego okres trwałości

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski


W społeczeństwie i we wszystkich mediach trwa od kilku lat gorąca dyskusja nad jakością spożywanej codziennie żywności, nad cechami jej jakości, co jeść i w jakich ilościach by zachować smukłą sylwetkę i się nie starzeć. Prym w tym wiodą bardzo modni ostatnio telewizyjni kuchenni celebryci, którzy na szklanym ekranie przygotowują różne potrawy, a przemysł spożywczy „rzuca” na rynek coraz to nowe produkty, oznaczone angielsko brzmiącymi nazwami, nie zawsze zrozumiałymi, zapewniającymi o ich znakomitej jakości i trwałości. Tymczasem rzeczywistość często jest inna.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.