Strefa Drób

Hodowca Drobiu 2/2015

Wpływ poziomu białka w paszy i masy ciała niosek na wyniki reprodukcyjne

Alina Rachwał, Poznań


Żywienie jest czynnikiem środowiskowym, który podobnie jak światło, pełni podstawową rolę w kształtowaniu poziomu cech produkcyjnych u kur.

Wady mięsa drobiowego w nowoczesnym przemyśle drobiarskim

Katarzyna Łagowska, Elżbieta Bombik, Marcin Różewicz, Alina Janocha, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce
Nowoczesny rynek drobiarski

    Przemysł drobiarski należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów produkcji mięsa. Wynika to z dobrych perspektyw związanych ze stale rosnącą konsumpcją drobiu oraz ograniczeniem podaży wieprzowiny i wołowiny. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w 2015 roku produkcja mięsa drobiowego wzrosła z 1445 tys. ton w 2011 r. do 1677 tys. ton w 2013 r., natomiast produkcja żywca wieprzowego w tym samym okresie spadła z 1544 tys. ton do 1415 tys. ton. Odnotowano także spadek produkcji wołowiny z 361 tys. ton w 201 r. do 341 tys. ton w 2013 r. Spożycie mięsa drobiowego w 2013 roku wynosiło w Polsce 1677 tys. ton i odznaczało się ponad 5% wzrostem w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym samym roku spożycie wieprzowiny kształtowało się na poziomie 1367 tys. t, natomiast wołowiny 57 tys. t (GUS, 2015).   

Polscy przedsiębiorcy rolni wspierani przez Unię Europejską wybierają ekologiczny gaz płynny

Gospodarstwa rolne, położone najczęściej na terenach wiejskich, pozbawione są często dostępu do gazu ziemnego. Dlatego też, w przeszłości przedsiębiorcy rolni opierali swą działalność głównie o energię pochodzącą ze spalania oleju opałowego lub węgla kamiennego. Obecnie coraz bardziej zyskuje na popularności gaz płynny, którego dostępność na polskim rynku znacząco wzrosła w ostatniej dekadzie, a ponadto, jako ekologiczne źródło ciepła, wspierane jest przez fundusze z Unii Europejskiej.

Ładowarka teleskopowa P 32.6 PLUS, P32.6 L PLUS, P32.6 TOP

    Marka Merlo jednoznacznie kojarzy się z zaawansowaną technologią konstrukcji ładowarek teleskopowych i instalacji przemysłowych, a od 1964 roku historię firmy tworzą nowe idee oraz wytrwałość i pasja w ich realizacji.    

Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach drobiarskich

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Nieustanny rozwój przemysłu jest nierozerwalnie związany ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów. Jedną z grup odpadów produkowanych w zakładach drobiarskich są ścieki. Odpady powstałe w przemyśle mięsnym powinny być odpowiednio utylizowane gdyż mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Równie istotne jest właściwe magazynowanie odpadów, gdyż nieodpowiednie składowanie może doprowadzić do przedostania się ścieków do gleby oraz wód gruntowych.

Zakażenia wirusowe u gęsi

Henryka Korytkowska, UTP Bydgoszcz


Choroby wirusowe najczęściej występujące u gęsi to: choroba Derzsy`ego, pomór kaczek (wirusowe zapalenie jelit), zakażenia reowirusami, cirkowiroza, rzekomy pomór drobiu, influenza (grypa ptaków).

Substancje bakteriobójcze - bakteriologia, mechanizm działania, podział, właściwości i zastosowanie w weterynarii - cz.2

Wojciech Grudzień, Zbójno


Substancje przeciwbakteryjne są podzielone na pięć podstawowych grup tj. antybiotyki, sulfonamidy, chinoliny, nitrofurany i nitroimidazole. W tej części zostaną opisane te pierwsze.

Jakie dokumenty powinien posiadać właściciel fermy drobiu w swoim gospodarstwie?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin


Możemy obecnie zauważyć zwiększającą się samoświadomość ludzi w zakresie dbałości o własne zdrowie i jego wpływu na jakość dalszego życia. Niewątpliwie jednym z jej przejawów jest zainteresowanie bezpieczeństwem spożywanej żywności. Również w krajach Unii Europejskiej od dawna już ogromne znaczenie przywiązywane jest do bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a kontrola jej jakości dotyczy wszystkich etapów produkcji, począwszy właśnie od gospodarstw rolnych.

Wychów kurek w kierunku wysokiej produkcji jaj

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, LublinWysoka nieśność jest podstawowym warunkiem opłacalności chowu kur niosek. Na ilość produkowanych przez kury jaj wpływ mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Wśród cech warunkowanych genetycznie można wymienić: szybkość dojrzewania płciowego, długość pauzy zimowej i występowanie kwoczenia.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.