Strefa Drób

UE znosi zakaz stosowania w paszach produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski; AVICONS

 

EU zniosła zakaz wykorzystywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w paszach dla zwierząt. Proponowana zmiana przepisów umożliwia wykorzystanie przetworzonego białka zwierzęcego (Processed Animal Protein, PAP), pochodzącego od świń w paszy dla drobiu oraz z drobiu – w paszach dla trzody chlewnej. 2 lipca 2021 r., Rada UE, jednogłośnie przegłosowała przyjęcie rozporządzenia w tej sprawie. Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do zakazu karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, innych niż zwierzęta futerkowe, białkiem pochodzącym od zwierząt.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.