Strefa Drób

Hodowca Drobiu 1/2015

Nutraceutyki w naszej diecie

„Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością”
Hipokrates


Katarzyna Jankowska, PAN Olsztyn


Stephan DeFelic, przewodniczący „Fundacji do Spraw Innowacji w Medycynie” w USA po raz pierwszy (1989r.) wprowadził do nomenklatury medycznej termin nutraceutyki. Określenie to stanowi połączenie dwóch słów „nutrition” (żywność) i „pharmaceutical” (farmaceutyki), co wskazuje że nutraceutyki zostały usytuowane jako produkt pośredni pomiędzy żywnością a lekami.

Wpływ grubości skorupy jaj na wylęgowość kurcząt brojlerów

Alina Rachwał, Poznań

 


Rozwój zarodka w znacznej mierze zależy od jakości jaja wylęgowego, od jego poszczególnych składników. Duże znaczenie ma jakość skorupy. Wytworzenie się jaja o jednolicie mocnej skorupie wymaga synchronizacji wielu procesów biologicznych. Dowiedziono, że 5% dziennej produkcji jaj nie nadaje się do wylęgu z powodu pęknięć zbyt cienkiej skorupy lub nierównomiernej jej grubości oraz złej jakości błon jajowych. Stwierdzono występowanie wysoce istotnej korelacji między gęstością jaja (ciężarem właściwym wg dawnej terminologii), która w poważnym stopniu zależy od grubości skorupy, a pozostalymi parametrami świadczącymi o jej jakości (odksztalcenia i wytrzymałości), z wyjątkiem porowatości. Dowodzi to, że grubość skorupy ma znacznie większy wpływ na straty gęstości jaja w wyniku parowania niż liczba występujących w niej porów.

Przyczyny kanibalizmu i sposoby jego eliminacji

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz

 Kanibalizm jest uznawany przez jednych za jednostkę chorobową, a przez innych jako nawyk. Może przyjmować różne stadia, które uzależnione są od gatunku drobiu, wieku ptaków i wielu innych czynników. Jest on powodem dużych strat ekonomicznych w wielkostadnej produkcji drobiu. W produkcji drobiarskiej terminem kanibalizm określa się wzajemne okaleczanie się ptaków, wyszarpywanie i wyjadanie tkanek.

Profilaktyka - czyli działania zapobiegające wystąpieniu i szerzeniu się chorób

Ireneusz Stachowiak, Sekcja drobiarska, SGGW

 


Produkcja drobiarska wymaga obszernej wiedzy, umiejętności planowania, zaangażowania oraz dokładności we wszystkich wykonywanych działaniach. Na efekt odchowu kurcząt wpływa wiele czynników, m.in. żywienie, jakość piskląt, warunki środowiskowe, a w tym również profilaktyka zdrowotna, która pomaga zapewnić bezpieczeństwo zdrowia utrzymywanych ptaków. Szeroko pojęta bioasekuracja ferm, a także wszelkie czynności profilaktyczne to najtańsze i najbardziej efektywne formy ochrony przed czynnikami chorobotwórczymi. Nieprawidłowe zarządzanie środowiskiem inwentarskim może mieć negatywny wpływ na kondycję stada.

Ładowarka teleskopowa P 32.6 PLUS, P 32.6 L PLUS, P32.6 TOP

    Ładowarki teleskopowe należą do maszyn serii PANORAMIC, które zostały wprowadzone na rynek w 1987 r. Zapoczątkowało to nową erę w dziedzinie ładowarek teleskopowych. Koncepcja projektu była na tyle rewolucyjna (panoramiczny widok, bezpieczeństwo, wydajność, komfort itd.), iż do dzisiaj stanowi wzór naśladowany przez konkurencję. Zawieszenie oparte na ramie rurowej oraz obniżone mocowanie wysięgnika powoduje proporcjonalne rozłożenie masy maszyny i eliminuje konieczność stosowania przeciwwagi. Dzięki temu najnowsze modele MERLO charakteryzują się doskonałą stabilnością oraz widocznością z pozycji operatora. PANORAMIC to seria ładowarek teleskopowych od bardzo prostych w obsłudze modeli kompaktowych, aż po modele o najwyższej wydajności znajdujące szerokie zastosowanie i zastępujące konwencjonalne metody podnoszenia i operowania ładunkiem.

Biegunki u drobiu. Czy można poradzić sobie bez antybiotyków?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin

 


W gospodarstwach utrzymujących drób, ale także w przypadku chowu innych gatunków zwierząt gospodarskich, powszechny jest problem zaburzeń w zakresie trawienia i wchłaniania składników pokarmowych przejawiający się głównie w postaci biegunek. Przyczyn, które prowadzą do wystąpienia biegunek jest tak wiele, że praktycznie nie ma żadnej możliwości pełnej ochrony przed tym zaburzeniem. Biegunka jest bowiem jedynie objawem choroby wskazującym na zachwianie równowagi w przewodzie pokarmowym ptaków. Biegunki mogą prowadzić do spadku zdrowia kurcząt, a w pewnych okolicznościach nawet do ich śmierci. Zasadniczo jednak zaburzenia w zakresie trawienia i wchłaniania są przyczyną strat ekonomicznych w hodowli wynikających z przedłużonego okresu tuczu, większego zużycia paszy i jej ograniczonego wykorzystania przez ptaki.

Produkcja drobiarska w Polsce. Wybrane zagadnienia

Marian Biegański, „Indyk Lubuski”

 


Przez wieki produkcję drobiarską określało się jako ekstensywny chów drobiu bezrasowego na mięso i jaja w warunkach przyzagrodowych niewielkich stad ptaków. Przemysłową produkcję drobiu w Polsce rozpoczęto w latach sześćdziesiątych XX wieku, a zdecydowanie dynamiczny jej rozwój przypada na dekadę lat 70-tych.

Skutki niedoboru mikro- i makroelementów

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 Pierwiastki odgrywają istotną rolę w prawidłowym przebiegu procesów metabolicznych u zwierząt. Wachlarz ich funkcji jest tak szeroki, że nie sposób opisać wszystkich z nich. Z uwagi na występowanie w różnych ilościach w organizmie zostały one podzielone na makroelementy, których zawartość w ustroju jest większa oraz śladowo występujące mikroelementy. Rola jaką spełniają te substancje jest najbardziej widoczna podczas wystąpienia niedoborów.

Korzyści z zastosowania włókna w żywieniu kurcząt brojlerów

Katarzyna Sartowska, Rettenmaier Polska Sp. z o.o.Naturalny koncentrat włókna surowego ARBOCEL® stosowany jest z sukcesem w żywieniu różnych grup produkcyjnych drobiu, między innymi kurcząt brojlerów (Hodowca Drobiu, 10/2014). W kolejnym już artykule, przedstawimy Państwu przykłady obrazujące funkcjonowanie tego surowca w układzie pokarmowym ptaków oraz korzyści uzyskiwane przez hodowców dzięki zastosowaniu ARBOCEL® w ich żywieniu.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.