Strefa Drób

Hodowca Drobiu 9/2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze:

 1. Znaczenie zoptymalizowanego żywienia suplementami dla jednodniowych kurcząt z wczesnych wylęgów Dawid Kołacz
 2. System chowu kur a poziom nieśności Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
 3. Zasady żywienia kur reprodukcyjnych Bartosz Korytkowski
 4. Mikotoksyny a żywienie zwierząt Katarzyna Śliżewska
 5. Polskie odmiany łubinu białego Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 6. Zdrowe nogi kurcząt do końca tuczu Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 7. Chelaty - małe związki, wielkie korzyści Andrzej Juszczuk
 8. Negatywne skutki niedoboru witamin u drobiu Oliwia Duszyńska-Stolarska
 9. Bioasekuracja opracuj program, wdróż system, monitoruj Ireneusz Stachowiak
 10. Biologiczna i patologiczna analiza lęgu Oliwia Duszyńska-Stolarska
 11. Możliwość wzbogacania jaj w bioaktywne składniki Teresa Skiba, Magdalena Dymek
 12. Klient nasz Pan AC/SG
 13. Kaczka krzyżówka jako surowiec drobiarski Bartosz Korytkowski
 14. Koncepcja poprawy ekonomiki hodowli drobiu przez energetyczne wykorzystanie pomiotu drobiowego Wiesław Jodkowski, Andrzej Sitka, Bogusław Szumiło

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Zasady żywienia kur reprodukcyjnych

Podstawowe założenia dotyczące żywienia kur stad reprodukcyjnych są częściowo zbliżone do zasad żywienia kur produkujących jaja konsumpcyjne. Jednakże należy na pewno uwzględnić liczne uwarunkowania wynikające z produkcji jaj wylęgowych i konieczności uzyskiwania zdrowych, żywotnych piskląt. Wszelkie błędy popełnione w żywieniu stada podstawowego wpływają następnie na jakość potomstwa.

 

Bartosz Korytkowski
Bydgoszcz

Zdrowe nogi kurcząt do końca tuczu

Zmiany chorobowe w zakresie kończyn i całego układu ruchu prowadzące do kalectwa są cechą charakterystyczną dla szybko rosnących kurcząt ras mięsnych (tzw. brojlerów). Oszacowano, że silnie wyrażone zmiany – objawy kliniczne w kończynach brojlerów (tj. kalectwo, brak możliwości ruchu) mogą dotyczyć nawet 2 -3% stada. Zmiany o charakterze podklinicznym (tj. nieprawidłowy chód, kulawizny, zaburzony wzrost) odnotowuje się jednak nawet u 80-90% kurcząt.

 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Lublin

Możliwość wzbogacania jaj w bioaktywne składniki

W ostatnich latach prowadzi się wiele badań nad nowym obliczem zastosowania jaj (jaj projektowanych), które mają posłużyć jako surowiec wyjściowy do produkcji suplementów diety, nutraceutyków i preparatów biomedycznych.

 

Teresa Skiba, Magdalena Dymek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

System chowu kur a poziom nieśności

Od 1996 r. z inicjatywy Międzynarodowej Komisji ds. Jaj, w każdy 2 piątek października (w tym roku 10 października) obchodzony jest Światowy Dzień Jaja, którego głównym celem jest promowanie spożywania jaj, jako jednego z najlepszych produktów żywnościowych znanych ludziom od tysięcy lat. Związane z tym wydarzeniem obchody, celebrowane są na wszystkich kontynentach poprzez Australię, Chiny, Mongolię i całą Europę. Każdy kraj na swój sposób święci Światowy Dzień jaja poprzez np. organizowanie festiwali, zawodów w przyrządzaniu potraw z jaj, zabaw dziecięcych oraz audycji i wystąpień w mediach promujących spożywanie jaj.

 

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
AVICONS – Warszawa

Koncepcja poprawy ekonomiki hodowli drobiu przez energetyczne wykorzystanie pomiotu drobiowego

W związku z pojawieniem się Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 592/2014 z dnia 03.06.2014, które dopuszcza spalanie pomiotu drobiowego jako paliwo (nie jako odpad, jak było dotychczas), otwiera się możliwość zastąpienia gazu, oleju opałowego lub innego paliwa konwencjonalnego do wytwarzania energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich, ciepłem wytwarzanym z pomiotu. Artykuł zawiera opis koncepcji instalacji zgazowania pomiotu drobiowego, która jednocześnie rozwiąże problem utylizacji pomiotu, obniży koszty ogrzewania oraz rozwiąże problem emisji odorów i amoniaku w fermach drobiowych.

 

Wiesław Jodkowski, Politechnika Wrocławska
Andrzej Sitka, Politechnika Wrocławska
Bogusław Szumiło, Apliterm S.C. Wrocław

Znaczenie zoptymalizowanego żywienia suplementami dla jednodniowych kurcząt z wczesnych wylęgów

Nowoczesne linie brojlerów zostały wyselekcjonowane w celu maksymalizacji wydajności przetwarzania paszy oraz poprawy zdolności osiągania pożądanej masy ciała, tak szybko, jak to możliwe. Ze względu na ciągłe skracanie okresu wzrostu, pierwsze dni po wylęgu stają się decydujące dla osiągnięcia optymalnych wyników technicznych przy uboju. Właściwe, ujednolicone postępowanie od pierwszych dni życia ptaków daje możliwość uzyskania jednorodnego stada oraz korzystnie wpływa na końcową masę ciała. W praktyce, na jakość piskląt składa się właściwe postępowanie w poszczególnych etapach procesu odchowu, tj. odpowiednie zarządzanie stadem rodzicielskim, właściwe praktyki stosowane w wylęgarni i efektywne dostarczanie piskląt.

 

Dawid Kołacz
Nuscience

Negatywne skutki niedoboru witamin u drobiu

Witaminy należą do małocząsteczkowych związków organicznych o zróżnicowanej budowie chemicznej. Substancje te pełnią funkcje regulatorowe, antyoksydacyjne oraz hormonalne, dlatego są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Witaminy należą do biokatalizatorów, gdyż biorą udział w kierowaniu licznymi procesami fizykochemicznymi organizmu. Wiele z nich stanowi podstawę enzymów. Niektóre witaminy zwiększają przepuszczalność błon komórkowych, pozwalając tym samym na zwiększone wchłanianie związków organicznych. Ponadto substancje te wykazują działanie pobudzające lub hamujące w stosunku do gruczołów wydzielania wewnętrznego.

 

Oliwia Duszyńska-Stolarska
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy

Mikotoksyny a żywienie zwierząt

Mikotoksyny to toksyczne wtórne metabolity niektórych gatunków grzybów strzępkowych, głównie należących do rodzajów Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Ich nazwa pochodzi od greckiego słowa mykos – grzyby i łacińskiego toxicum – trucizna lub toksyna. Mogą stanowić zanieczyszczenie żywności i pasz, zwłaszcza zbóż, produktów zbożowych, orzechów, nasion oleistych, mleka i mięsa. Mikotoksyny mogą być wytwarzane przez grzyby pleśniowe na różnych etapach, w trakcie wegetacji już na polu, podczas zbioru, a także podczas przechowywania i transportu surowca roślinnego. Występują w grzybni, ale mogą pojawić się także w sporach. Produkowane są zazwyczaj po zakończeniu fazy stacjonarnej wzrostu. Wytwarzanie mikotoksyn jest specyficzne dla gatunku, a nawet dla szczepu. Udowodniono, że im bardziej skomplikowany jest szlak wytwarzania toksyny, tym mniejsza liczba gatunków grzybów ją produkuje (Rocha i wsp., 2014).

 

Katarzyna Śliżewska
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka

Polskie odmiany łubinu białego

Aktualnie poekstrakcyjna śruta sojowa (PŚS) jest podstawowym składnikiem pasz pełnoporcjowych dla zwierząt monogastrycznych. Może stanowić jedyną paszę białkową w żywieniu drobiu. Jest jednak kosztownym komponentem białkowym, dlatego w paszach dla zwierząt starszych z powodzeniem zastępuje się ją innymi komponentami, jak śruta rzepakowa, makuchy, nasiona roślin strączkowych.

 

Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.