Strefa Drób

Hodowca Drobiu 8/2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze:

 1. Wartość pokarmowa nasion bobiku Anita Zaworska, Marcin Hejdysz
 2. Substancje o działaniu przeciwbakteryjnym w preparatach dla drobiu Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 3. Znaczenie narazyny w utrzymaniu zdrowia drobiu M.Bentue, T.K.Jeffers
 4. Negatywne skutki niedoboru witamin u drobiu, cz. 1 Oliwia Duszyńska-Stolarska
 5. Grzybica na fermie Bartosz Korytkowski
 6. Jakie są skutki słabej jakości powietrza? Katarzyna Jankowska
 7. Niskiej jakości tłuszcze w paszach dla drobiu Joanna Marć-Pieńkowska
 8. Profilaktyka i prewencja zakażeń dróg oddechowych – Wygraj walkę z przewlekłymi problemami fermowymi Albert Nakielski
 9. Dlaczego spółka z o.o.? Jakie korzyści niesie przekształcenie w spółkę z o.o.? Krzysztof Wiecki
 10. Wybrane choroby okresu około wylęgowego Oliwia Duszyńska-Stolarska
 11. Leptyna u ptaków Anna Wilkanowska, Artur Mazurowski
 12. "Najpiękniejsze kury świata" Wystawa kur rasowych, 17-18 maja 2014 Dariusz Krawczyk
 13. Kapłon w trzech odsłonach Cz. III. Tradycyjne produkty, niezapomniane smaki… Magdalena Zawacka

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Znaczenie narazyny w utrzymaniu zdrowia drobiu

M.Bentue. Elanco Animal Health, C/ Santa Tecla 1, 08012 Barcelona, Spain.

T.K.Jeffers. Department of Animal Science, Cornell University, Ithaca, NY, 14850, USA

 

 

Kokcydioza jako choroba drobiu powoduje znaczne straty ekonomiczne w skali globalnej, dlatego ciągła profilaktyka kokcydiozy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrej integralności jelit oraz dochodowości w produkcji drobiu (Chapman, 2009).

Narazyna jest kokcydiostatykiem jonoforowym, który odkłada się w pellikuli sporozoitów kokcydii, co prowadzi do napływu jonów sodu do wnętrza. Ilość jonów sodu przekracza zdolność pasożyta do ich usuwania na zewnątrz, a to z kolei prowadzi do śmierci kokcydii na skutek utraty energii i następującego po niej zaburzenia ciśnienia osmotycznego (Smith et al., 1981).

"Najpiękniejsze kury świata" Wystawa kur rasowych, 17-18 maja 2014

Artykuł "Najpiękniejsze kury świata" autorstwa Dariusza Krawczyka powtarzamy w tym wydaniu, gdyż w poprzednim Hodowcy Drobiu nie został on umieszczony w całości z powodu chochlika drukarskiego. Serdecznie przepraszamy.Dariusz Krawczyk; Tłuszcz

W trzeci majowy weekend w podwarszawskim Powsinie, odbyła się wystawa kur rasowych organizowana przez Stowarzyszenie Hodowców Drobiu Rasowego Czubatka Polska oraz Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Jakie są skutki słabej jakości powietrza?

Katarzyna Jankowska, PAN Olsztyn

 

 

    Skład chemiczny powietrza w budynkach przeznaczonych do hodowli drobiu różni się od składu czystego powietrza atmosferycznego. Oprócz występującego w nim m.in. azotu (N2), tlenu (O2), dwutlenku węgla (CO2), stwierdza się również obecność domieszek gazowych w postaci amoniaku (NH3), tlenku węgla (CO) i siarkowodoru (H2S) emitowanych w dużym stopniu przez zwierzęta.

Negatywne skutki niedoboru witamin u drobiu, cz. 1

Witaminy należą do małocząsteczkowych związków organicznych o zróżnicowanej budowie chemicznej. Substancje te pełnią funkcje regulatorowe, antyoksydacyjne oraz hormonalne, dlatego też są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Witaminy należą do biokatalizatorów, gdyż biorą udział w kierowaniu licznych procesów fizykochemicznych organizmu. Wiele z nich stanowi podstawę enzymów. Niektóre witaminy zwiększają przepuszczalność błon komórkowych pozwalając tym samym na zwiększone wchłanianie związków organicznych. Ponadto substancje te wykazują działanie pobudzające lub hamujące w stosunku do gruczołów wydzielania wewnętrznego.

 

Oliwia Duszyńska-Stolarska
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Bydgoszcz

Leptyna u ptaków

Celem pracy hodowlanej jest genetyczne doskonalenie zwierząt w wyznaczonym kierunku. Trudno jest doskonalić zwierzęta już urodzone, aczkolwiek można doskonalić populację w ten sposób aby następne pokolenia przewyższały pokolenie rodzicielskie pod względem interesujących cech. Dokonuje się tego przez zastosowanie m.in. selekcji, która w połączeniu z wynikami badań z zakresu genetyki molekularnej, może pozwolić na szybsze osiąganie postępu hodowlanego. W rolnictwie, szeroko rozumiany postęp jest niezwykle ważnym kierunkiem zmierzającym do poprawy efektywności gospodarowania. Postęp w rolnictwie pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu produkcyjnego, powodującego uzyskanie określonych efektów ilościowych i jakościowych, jak również uczynienia pracy ludzkiej wydajniejszą i lżejszą (np. postęp techniczny, postęp technologiczny, postęp organizacyjny, itp.).

 

Anna Wilkanowska1,
Artur Mazurowski2
1 Uniwersytet w Molise (Włochy)
2 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Kapłon w trzech odsłonach Cz. III. Tradycyjne produkty, niezapomniane smaki…

Jednym z wyróżników kulturowych każdego kraju, niezależnie od szerokości geograficznej, są specyficzne produkty żywnościowe wytwarzane na jego terytorium. Produkcja żywności opartej o lokalne surowce roślinne lub zwierzęce, wykorzystująca metody tradycyjne, jest najczęściej o wiele bardziej pracochłonna, a same produkty żywnościowe znacznie droższe. Jednakże wzrastająca świadomość oddziaływania żywności na stan zdrowia ludzkiego, jak i chęć poznania nowych lub zapomnianych smaków sprawia, że lokalne produkty cieszą się coraz większą popularnością.

 

Magdalena Zawacka
Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Niskiej jakości tłuszcze w paszach dla drobiu

Natłuszczenie mieszanek paszowych dla drobiu jest stosowane w wielu krajach. Tłuszcze roślinne i zwierzęce zawarte w paszach dla zwierząt należą do najbardziej skoncentrowanych źródeł energii.

 

Joanna Marć-Pieńkowska
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, UTP Bydgoszcz

Grzybica na fermie

Ptaki są grupą zwierząt cechujących się specyficzną budową układu oddechowego i powłokowego. Odmienność w budowie tych układów sprawia, że predylekcja do zachorowań na choroby grzybicze jest większa w porównaniu z człowiekiem i ssakami. Bardzo interesujące jest to, że u ptaków żyjących na wolności i niedokarmianych przez człowieka, grzybice występują sporadycznie.

 

Bartosz Korytkowski
Bydgoszcz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.