Strefa Drób

Bezpieczeństwo białkowo-energetyczne

Agrolok

103

Energia i białko to najbardziej kosztowne składniki pokarmowe dostarczane w paszy dla drobiu i innych zwierząt gospodarczych. Obserwowany od dłuższego czasu brak stabilności związanej z dostępnością surowców niezbędnych do produkcji pasz, wymaga szukania alternatyw i konkurencyjnych źródeł białka i energii. 

     W Polsce importowane surowce białkowe stanowią ponad 60% ogólnej puli komponentów białkowych stosowanych w produkcji pasz dla zwierząt gospodarczych. Tak wysokie uzależnienie wywołuje uzasadniony niepokój związany z kwestią bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Białko paszowe i surowce energetyczne stały się równie strategicznym towarem jak ropa naftowa czy gaz ziemny. Z tego powodu UE i państwa członkowskie podejmują działania mające na celu zwiększenie produkcji europejskiego białka. Jednym z nich jest zachęcanie rolników do powiększania areału zasiewów roślin stanowiących źródło cennego białka paszowego. Niemniej istotnym elementem jest również zadbanie o odpowiednią dostępność komponentów wnoszących energię w paszy.

102

     W strategię tworzenia zaplecza białkowych i energetycznych środków żywienia zwierząt czynnie wpisuje się firma Agrolok. Jej działania obejmują wszystkie etapy: począwszy od propagowania (poprzez organizację Stowarzyszenie Polska Soja) zwiększenia areału zasiewów soi, przez organizację skupu, produkcję innowacyjnych produktów sojowych i rzepakowych w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego (ZUBR), po zaopatrzenie odbiorców w komponenty białkowo-energetyczne.

Do grupy oferowanych przez ZUBR produktów należą:

  • Prosoja Fat – białkowo-energetyczny komponent paszowy z nasion soi. Proces jego produkcji polega na poddaniu surowca mieleniu i kilkuetapowej obróbce cieplnej, ciśnieniowej oraz mechanicznej. Odbywa się on w warunkach naturalnych, bez udziału dodatków chemicznych. Dzięki przetwarzaniu surowca w stosunkowo niskiej temperaturze i w obecności zabezpieczającej białko pary wodnej, następuje dezaktywacja składników antyżywieniowych (ANF), co jest niezwykle ważne w kontekście żywienia zwierząt monogastrycznych. Najważniejsze w procesie technologicznym wykorzystywanym przez ZUBR jest to, że białko nie ulega degradacji, co pozytywnie wpływa na poprawę strawności. Oprócz „ochrony” białka, w procesie produkcji Prosoi Fat chronione są również witaminy, które stymulują zdrowie, odporność i rozród zwierząt. Olej zawarty w Prosoi Fat jest łatwo przyswajalnym składnikiem tłuszczów nasyconych użytych w dawce. Uzupełnia także kwasy: linolowy, oleinowy oraz α-linolenowy stymulujące odporność zwierząt. Dzięki temu, że cały tłuszcz zawarty w nasionach zachowany jest w produkcie końcowym, zastosowanie Prosoi Fat pozwala na pełne zabezpieczenie puli energii, bez konieczności dozowania płynnego oleju. Dodatkowym atutem jest fakt, że olej w komponencie ma suchą konsystencję. Sprawia to, że Prosoja Fat jest produktem homogennym, doskonale mieszalnym z innymi komponentami wchodzącymi w skład mieszanki paszowej.107
  • Amirap Standard – rzepakowy komponent białkowo-energetyczny, który powstaje w procesie tłoczenia rodzimych nasion rzepaku w prasach mechanicznych. Dwustopniowe tłoczenie przebiega w zdecydowanie niższych temperaturach niż w przypadku konwencjonalnych sposobów uzysku oleju. Dzięki takiej obróbce białko, które jest bardzo wrażliwe na działanie wysokich temperatur, zachowuje w produkcie bardzo wysoką strawność i przyswajalność dla wszystkich grup żywieniowych drobiu. Nie zawiera również pozostałości benzyn ekstrakcyjnych. Czyni to z Amirapu Standard produkt bardzo wszechstronny, proponowany do stosowania w żywieniu brojlerów kurzych, indyków, kur niosek oraz kaczek i gęsi. 
  • Prosoja olej sojowy i Amirap olej rzepakowy – to płynne oleje roślinne, które są komponentami energetycznymi pozyskiwanymi w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego w procesie tłoczenia nasion soi i rzepaku w prasach mechanicznych. Co ważne, proces tłoczenia oleju w ZUBR odbywa się w niskich temperaturach, bez udziału środków chemicznych. Oleje doskonale uzupełniają ofertę wytwarzanych w fabryce wysokojakościowych, uszlachetnionych produktów białkowych. 

     Oleje z ZUBR przeznaczone są przede wszystkim do produkcji pasz dla drobiu, czyli zwierząt o wysokim tempie przemiany materii, wymagających wysokiego poziomu energii w paszy. Celem Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego nie jest maksymalizacja uzysku oleju, ale ochrona białka i pozostałych składników w komponentach białkowych.

104

105

     Już niedługo do portfolio produktów ZUBR dołączy Prosoja Bona – innowacyjny, sojowy komponent białkowo-energetyczny dla drobiu. Prosoja Bona powstawać będzie podczas obróbki hydrobarotermicznej oraz częściowego tłoczenia oleju w specjalnie zaprojektowanych chłodzonych prasach. Taki przebieg procesu pozwala na otrzymanie produktu o optymalnej zawartości oleju przy zachowaniu wyjątkowej jakości białka.

     Technologia uszlachetniania komponentów sojowych i rzepakowych w ZUBR jest wyrazem nowatorskiego podejścia do tworzenia pasz stosowanych w intensywnej produkcji zwierząt. Zakład dąży do uzyskania produktów o powtarzalnych parametrach, zgodnych z wymaganiami współczesnego rynku paszowego, charakteryzujących się wysoką biodostępnością składników pokarmowych, tj. białka i tłuszczy. ZUBR, jako krajowy producent, zapewnia stałą podaż i duże wolumeny tych komponentów, zabezpieczając tym samych dynamikę produkcji drobiu.

106

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.