Strefa Drób

Znaczenie wilgotności powietrza

Bartosz Korytkowski

 

Temperatura i wilgotność są ważnymi czynnikami mikroklimatycznymi, które powinny podlegać stałemu monitoringowi w produkcji drobiu. Mają one kluczowe znaczenie dla zdrowia ptaków, ich dobrostanu, a w konsekwencji dla wyników produkcji. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach inwentarskich została ustalona w granicach od 60 do 70% dla wszystkich gatunków drobiu. Wilgotnością względną powietrza nazywa się stosunek ilości pary wodnej, jaką powietrze jest w stanie utrzymać przy danej temperaturze i ciśnieniu. Wilgotność bezwzględna powietrza to zawartość pary wodnej zawarta w jednostce objętości powietrza (g/m³). Sens fizyczny pojęcia „wilgotność względna powietrza” polega na tym, że wskazuje ono na stopień, w jakim stan wilgotności powietrza jest odległy od maksymalnego nasycenia parą wodną, czyli wskazuje zdolność powietrza do pochłaniania pary wodnej.  Wilgotność względna powietrza jest zależna od temperatury. Zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury, natomiast zwiększa wraz z jej spadkiem, aż do pełnego nasycenia, kiedy to osiąga wartość 100%. Jeżeli np. jakieś powietrze o określonej wilgotności i temperaturze (o określonym stanie) – mające pewną wilgotność bezwzględną, ogrzeje się o kilka stopni, to jego wilgotność względna zmniejszy się. I odwrotnie – jeśli to samo powietrze ochłodzi się, jego wilgotność względna zwiększy się. 

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Drobiu 6/2022. Kup to e-wydanie (12,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.