Strefa Drób

Hodowca Drobiu 2/2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze:

 1. Wątroba pod ochroną Anna Wilkanowska
 2. Zapotrzebowanie drobiu na żwirek Anna Wilkanowska
 3. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCFA sposobem na osiągnięcie optymalnego potencjału genetycznego u drobiu Dawid Kołacz, Manu De Laet, David Hermans
 4. Odpowiednie proporcje gwarantują skuteczność Albert Nakielski
 5. Żywienie jako czynnik ograniczający liczbę przypadków nagłej śmierci sercowej u kurcząt brojlerów Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 6. Przyczyny kanibalizmu u ptaków Katarzyna Jankowska
 7. 5 urodziny Biomin Polska Piotr Lisiecki
 8. Kierunki zagospodarowania odpadów z chowu i uboju drobiu Oliwia Duszyńska-Stolarska
 9. Salmonelloza kontrola i źródła zakażeń Anna Wilkanowska
 10. Zasady chowu drobiu w gospodarstwie ekologicznym Bartosz Korytkowski
 11. Wady i zalety ekologicznego chowu kurcząt brojlerów Joanna Marć-Pieńkowska
 12. Co z dobrostanem drobiu przed i w czasie uboju? Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Zapotrzebowanie drobiu na żwirek

Drób cechuje wysoka wydajność, zatem potrzebuje dla jej utrzymania mieszanek paszowych doskonale zbilansowanych pod względem zawartości składników odżywczych. Spożywanie pokarmów zależy przede wszystkim od tempa przemiany materii i zużywania znajdującej się w niej energii przez ptaka.

 

Wątroba pod ochroną

Sukces produkcji drobiarskiej zależy w znacznej mierze od kondycji w jakiej znajduje się organizm ptaków. Wszelkie zaburzenia, do których zalicza się m.in. zmniejszenie pobierania paszy, zaburzenie przyrostów, zmniejszenie nieśności, zwiększoną wrażliwość na wszelkiego rodzaju infekcje, mają swoje podłoże w zaburzeniach homeostazy organizmu na poziomie komórkowym. Konsekwencją powyższych zaburzeń są przemiany biochemiczne zachodzące w organizmie, które mają swoje odzwierciedlenie w stanie zdrowia zwierząt. Do najbardziej aktywnych biochemicznie narządów zaliczana jest wątroba.

 

Wady i zalety ekologicznego chowu kurcząt brojlerów

Kurczęta rzeźne charakteryzują się szybkim tempem wzrostu i bardzo dobrym wykorzystaniem paszy. Odchów brojlerów kurzych z założenia ma charakter intensywny, lecz, co ciekawe, coraz powszechniej praktykowany jest chów tych ptaków w warunkach rolnictwa ekologicznego. Do ekologicznej produkcji kurcząt mięsnych nadają się rodzime rasy kur w typie ogólnoużytkowym, takie jak zielononóżka i żółtonóżka kuropatwiana, również karmazyn (Rhode Island Red) i Sussex oraz mieszańce typu Astra, a także zagraniczne towarowe krzyżówki typu brojler, szczególnie wolniej rosnące mieszańce przeznaczone do chowu ekologicznego [Leroch 2007].

 

Żywienie jako czynnik ograniczający liczbę przypadków nagłej śmierci sercowej u kurcząt brojlerów

Postęp w dziedzinie hodowli brojlerów obejmujący selekcję genetyczną, zarządzanie i żywienie spowodował szybszy wzrost ptaków, większe tempo metabolizmu, a jednocześnie „uwrażliwił” brojlery na zaburzenia w funkcjonowaniu serca i naczyń krwionośnych. W ciągu przeszło 50-ciu lat od kiedy zaczęto wyodrębniać nagłą śmierć sercową (ang. SDS – sudden death syndrome) jako jednostkę chorobową, choroba ta zdobyła wiele innych określeń tj. nagła śmierć, śmierć w dobrej kondycji, atak serca, ang. flip-over – w większości nazwy te bardzo trafnie opisują „objawy” jakie występują u kurcząt padłych wskutek nagłej śmierci sercowej. Słowo objawy nieprzypadkowo znalazło się w cudzysłowie, ponieważ prawie nigdy nie ma wyraźnych znaków, że ptaki chorują.

 

Salmonelloza kontrola i źródła zakażeń

Zanieczyszczenie produktów pochodzenia zwierzęcego, szczególnie produktów pochodzących od drobiu, pałeczkami z rodzaju Salmonella bezustannie pozostaje w kręgu zainteresowań. Badania dotyczące rozpowszechniania Salmonelli w stadach drobiu podkreślają potrzebę podejmowania dalszych analiz, których wyniki w przyszłości mogą w sposób istotny pomóc chronić zdrowie konsumentów poprzez produkcję wolnych od Salmonelli jaj konsumpcyjnych i mięsa drobiowego.

 

Kierunki zagospodarowania odpadów z chowu i uboju drobiu

Mięso drobiowe od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością w Polsce. W 2007 roku Polska pod względem produkcji mięsa drobiowego znajdowała się w ścisłej czołówce państw europejskich. Intensywny chów drobiu zwiększa opłacalność produkcji. Natomiast wiąże się on również z powstaniem znacznych ilości odpadów takich jak: obornik, odpady poubojowe czy martwe ptaki. Koszty utylizacji takich odpadów nie należą do niskich. Nie mniej jednak, ze względu na skład chemiczny odpadów, które są nie tylko uciążliwe dla środowiska, ale i mogą być niebezpieczne dla zdrowia człowieka, zagospodarowanie tych substancji jest obowiązkiem każdego hodowcy oraz producenta.

 

W związku z ogólnoświatową tendencją do zmniejszenia stosowania przeciwbakteryjnych stymulatorów wzrostu (AGP) oraz całkowitego zakazu ich używania w krajach UE, zagadnienie utrzymania właściwej zdrowotności przewodu pokarmowego u drobiu staje się bardzo poważnym problemem. W produkcji drobiu rzeźnego, gdzie stały nacisk kładzie się na szybkie tempo wzrostu i dobre wykorzystanie paszy, prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego ptaków ma ogromne znaczenie. Istnieje spora grupa substancji pochodzenia roślinnego, nie będących antybiotykami, stanowiąca alternatywę do AGP, niemniej jednak w większości przypadków skuteczność ich działania nie została naukowo potwierdzona.

 

Przyczyny kanibalizmu u ptaków

W świecie zwierząt często obserwuje się zachowanie polegające na zjadaniu osobników własnego gatunku. Występuje ono głównie u owadów, pajęczaków, ryb, płazów, a także ptaków. Bardzo rzadko obserwowane jest u ssaków. Nasilenie takiego zachowania może być następstwem głodu jak i zbytniego zagęszczenia populacji. Do najbardziej znanych zwierząt, u których często pojawia się kanibalizm należą modliszki. Również u ptaków, a szczególnie drobiu hodowanego na dużych fermach obserwuje się podobne zachowanie. Prowadzi ono do spadku produkcyjności. Głównie jest jednak przyczyną licznych upadków, a tym samym dużych strat finansowych hodowcy, który w porę nie zareaguje na podobne zachowania.

 

Co z dobrostanem drobiu przed i w czasie uboju?

Metody uboju zwierząt, są od dawna przedmiotem sporów o charakterze etyczny, religijnym i moralnym nie tylko w Polsce, lecz także i w innych rozwiniętych gospodarczo krajach, czyli praktycznie wszędzie tam, gdzie nie ma problemów z wyżywieniem ludności. Różne ośrodki badawcze, starają się znaleźć sposób na to, by zjeść schabowego lub pieczoną pierś kurczaka z tzw. „humanitarnego” uboju.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.