Strefa Drób

Hodowca Drobiu 1/2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze:

 1. Prof. Jan Jankowski doktorem honoris causa
 2. Jak maślan sodu wpływa na procesy fizjologiczne u drobiu? Anita Zaworska
 3. Prebiotyki, probiotyki, synbiotyki, a gospodarka mineralna drobiu i metabolizm kostny Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 4. Szukaj Biodolarów w produktach BioPoint Łukasz Pączkowski
 5. Neurofizjologiczne podstawy zachowań u ptaków Oliwia Duszyńska-Stolarska
 6. Różne rodzaje ściółek dla drobiu Bartosz Korytkowski
 7. W jaki sposób upewnię się, że wybiorę odpowiedni dodatek paszowy? Marie-Laurence Le Ray
 8. Utylizacja odpadów zwierzęcych na miejscu? Teraz to możliwe! Wijciech Dubiński
 9. Koncentrat płynnej maltozy - EMAL BioPlus
 10. Światło w kurniku Alina Rachwał
 11. Kokcidin firmy INTERMAG uznany Innowacją roku 2013 Intermag

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Koncentrat płynnej maltozy - EMAL

BioPlus

 

Emal jest wysokoenergetycznym, prebiotycznym produktem otrzymanym w wyniku wieloetapowego procesu przetworzenia słodu. Pozyskuje się go w sposób naturalny, dzięki działaniu wody, temperatury oraz enzymów wytwarzanych przez ziarno. EMAL przeznaczony jest do stosowania w żywieniu różnych gatunków ptaków hodowlanych – indyków, kurcząt brojlerów oraz kur niosek.

Światło w kurniku

Znaczenie światła dla regulacji podstawowych procesów fizjologicznych, zarówno roślin jak i zwierząt, jest ogromne. Każdy producent drobiu zdaje sobie sprawę jak dalece ten czynnik środowiska wpływa na dobre samopoczucie ptaków i ich wydajność. Stąd też w wielu nowocześnie prowadzonych kurnikach na ścianie umieszcza się wykres obrazujący program świetlny, odpowiedni dla utrzymywanego stada, a obok niego codziennie uzupełniany wykres krzywej tempa nieśności.

 

 

Różne rodzaje ściółek dla drobiu

W naszych warunkach najczęściej kury utrzymywane są na głębokiej ściółce. Zaletą tego systemu są mniejsze koszty urządzenia kurnika, a ponadto warunki bytowania niosek zbliżone są wówczas do naturalnych. Bardzo ważną rolę przy utrzymywaniu ptaków na głębokiej ściółce odgrywa rodzaj oraz jakość stosowanej ściółki, ponieważ wpływa ona istotnie na kształtowanie się zarówno mikroklimatu w kurniku, jak i na zdrowie ptaków. Wśród hodowców drobiu możemy znaleźć zwolenników różnych rodzajów podłoża.

 

Neurofizjologiczne podstawy zachowań u ptaków

Zachowaniem nazywamy takie reakcje u ptaków, które umożliwiają im czynnościowe przystosowanie do otoczenia lub zmianę środowiska zewnętrznego tak by odpowiadało aktualnym potrzebom organizmu. Ekspresja zachowań ptaków opiera się na czynnościach anatomicznych oraz fizjologicznych układu nerwowego.

 

Tak wiele dodatków paszowych zostało jak dotąd wprowadzonych na rynek, że prawie niemożliwym jest dokonanie właściwego wyboru! Czy ten konkretny produkt jest naprawdę wydajny? Czy dochodzi do wzajemnego oddziaływania między wybranym dodatkiem paszowym a innymi składnikami receptury? Czy jest on dostosowany do moich potrzeb? Czy stanowi on odpowiedź na założone przeze mnie cele? Czy zwrócą się zainwestowane przeze mnie pieniądze?
Takie oto pytania są niezbędne, aby dobrać właściwe rozwiązanie dla Państwa, ale również po to, aby dokonać wyboru spośród mrowia ofert dostępnych na rynku.

 

Jak maślan sodu wpływa na procesy fizjologiczne u drobiu?

W obecnych czasach w wielkotowarowej produkcji zwierząt stawia się za główny cel: uzyskanie jak najlepszych wyników produkcyjnych w jak najkrótszym okresie. Wzrost i rozwój zwierzęcia, zmiana rodzaju i formy paszy oraz czynniki stresogenne w pierwszym okresie życia zwierzęcia generują zmiany histologiczne i biochemiczne w jelicie cienkim. Zmiany te następnie oddziaływają na zdolność wchłaniania i wykorzystania substancji odżywczych z krwi. Dostępne na polskim rynku dodatki paszowe m.in. maślan sodu stymulują pracę przewodu pokarmowego zwierząt.

 

 

Prebiotyki, probiotyki, synbiotyki, a gospodarka mineralna drobiu i metabolizm kostny

Minerały (zarówno makro- jak i mikro-minerały) pełnią w organizmie wiele niezwykle ważnych funkcji. Za jedne z najważniejszych makrominerałów uważa się wapń, fosfor i magnez. Wapń oraz fosfor i magnez są ściśle związane z metabolizmem i tworzeniem kości. Pierwiastki te pełnią również szereg innych funkcji m.in. w procesie krzepnięcia krwi, pracy serca, przemianach metabolicznych tłuszczów, węglowodanów itd.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.