Strefa Drób

Hodowca Drobiu 12/2013

Związki fitoncydowe alternatywą dla chemioterapeutyków

Siła i zdrowie z natury

Prozdrowotne właściwości wielu roślin wyższych znane są od wieków. Zanim w medycynie pojawiły się chemiczne substancje o działaniu leczniczym, z powodzeniem stosowano liście, korę, korzenie, żywice i olejki roślinne. Substancje aktywne w nich zawarte nie tylko hamowały namnażanie się bakterii, pierwotniaków i grzybów towarzyszące licznym chorobom, lecz wykazywały także szereg innych właściwości o charakterze stymulującym organizm do prawidłowego funkcjonowania. Substancje te to związki fitoncydowe (z języka greckiego:
fiton – roślina; cyd – właściwości bójcze) odkryte w latach 1928-1930 przez rosyjskich naukowców:
G. I. Niłowa, B. P. Tokina, A. Fiłatowa i I. Toropcewa, którzy po raz pierwszy zaobserwowali właściwości antybakteryjne, pierwotniakobójcze i grzybobójcze substancji produkowanych oraz wydzielanych przez rośliny wyższe. Zainteresowały ich rośliny dostępne na wybiegach i pastwiskach wybierane przez zwierzęta domowe oraz pobierane przez zwierzęta dzikie.

 

Użytkowanie kurników zimą i przygotowanie pomieszczeń do wychowu piskląt w gospodarstwie

Artykuł ten kieruję do producentów jaj utrzymujących mniejsze stada kur, na ogół w gospodarstwie, którym zależy na uzyskiwaniu dobrych wyników produkcyjnych, a co za tym idzie zysku – odgrywającego niekiedy istotną rolę w budżecie domowym, zwłaszcza, że jaja z chowu wolnowybiegowego są bardzo chętnie kupowane przez konsumentów.

 

Tagi:

– Wizerunek polskiego mięsa drobiowego został ostatnio nadszarpnięty licznymi doniesieniami mediów nt. obecności z nim substancji chemicznych – dioksyn, antybiotyków, mikotoksyn. Hodowca nie zawsze jest świadomy obecności na jego fermie produktów zagrażających zdrowiu oraz życiu zwierząt, a także ludzi. Według Pana istnieje metoda, która umożliwia wykrycie substancji niepożądanych na fermie i ich unieszkodliwienie...
– Problemy, o których Pani wspomniała mają skomplikowane, wielorakie tło przyczynowe, trudne do szybkiego rozpoznania, dotychczasowymi metodami. Słyszymy o trwających tygodniami badaniach mięsa, o zatrzymanych transportach. Często bardzo długo ustalane są przyczyny upadków zwierząt, śnięcia ryb, wymierania pszczół. Istnieje jednak metoda, która w szybki i łatwy sposób może rozpoznać te przyczyny.

 

Dobre praktyki higieniczne na fermie kurcząt rzeźnych

Uzyskanie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych na fermach drobiu zależy od bardzo wielu czynników. Począwszy od optymalnego stanu zdrowia piskląt, jakości paszy i warunków mikroklimatycznych w kurniku, aż do zachowania wysokiego poziomu higieny przez cały cykl produkcyjny. Przestrzeganie podstawowych zasad sanitarno-higienicznych pozwala na zwiększenie efektywności produkcji oraz uniknięcie upadków ptaków spowodowanych immunosupresją i obecnością czynników infekcyjnych.

 

Poubojowa ocena kurcząt rzeźnych

Na jakość surowca kurcząt brojlerów wpływają czynniki genetyczne oraz istotny jest każdy dzień prawidłowo prowadzonego odchowu. Prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa, warunki zoohigieniczne w brojlerni, program profilaktyczny to jedne z istotniejszych czynników decydujących o jakości mięsa i wydajności rzeźnej.

 

Siarczan miedzi w stężeniu 100-125ppm znany jest od dziesięcioleci w żywieniu zwierząt jako promotor wzrostu. W praktyce, ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne, siarczan miedzi jest w stanie regulować florę jelitową i tym samym poprawiać wyniki zootechniczne. Jednak jego wykorzystanie jest coraz bardziej kontrowersyjne ze względu na dwa zjawiska. Pierwszym z nich jest zanieczyszczenie gleb spowodowane obecnością wyższej dawki siarczanu miedzi niż w zaleceniach żywieniowych. Drugi z nich związany jest z koselekcją opornych bakterii przy użyciu siarczanu miedzi regularnie w wysokich dawkach. Ta właściwość jednoczesnej selekcji opornych bakterii jest wspólna dla różnych metali ciężkich stosowanych jako stymulatory wzrostu, takich jak cynk i arsen. Obecnie coraz więcej krajów zakazuje stosowania takich metali jako stymulatorów wzrostu i w konsekwencji muszą zostać wynalezione alternatywny dla tych metali oraz antybiotyków.

 

10 marketingowych porad dla producentów drobnotowarowego drobiu na 2014 rok

Coraz większym powodzeniem wśród wybrednych mieszczan, stają się często nostalgiczne wyjazdy na wieś, w celu zaopatrzenia się bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, w produkty żywnościowe tak roślinnego jak i zwierzęcego pochodzenia. Sprzyja temu oczywiście medialna reklama, przekonywująca konsumentów o zdrowotnych, organicznych i/czy ekologicznych walorach tych produktów. Mnożący się więc na coraz większą skalę kulinarni celebryci oraz znawcy potraw i kuchni z całego świata, dowodzący w TV o przewadze jaj „od chłopa” nad jajami fermowymi, a ojcowie różnych miast urządzają sezonowe kiermasze regionalnej żywności, zachwalając „wiejskie jaja, kury, sery i ogórki” tak, jakby alternatywą były te same produkty, ale „miejskie”.

 

Czy genotyp kury ma wpływ na skład chemiczny jaja?

Problem jakości produktów spożywczych i ich walorów odżywczych wraz z postępującym procesem świadomości społecznej o konieczności racjonalnego i zdrowego żywienia jest i będzie podstawowym problemem nie tylko konsumentów, ale także producentów. Dlatego osoby specjalizujące się w hodowli i produkcji drobiu coraz częściej zadają sobie pytanie: co jest przyczyną występowania dużej zmienności w jakości uzyskiwanych produktów?

 

Tagi:

Dymorfizm płciowy u wybranych gatunków ptaków

Dymorfizmem płciowym nazywamy widoczne różnice między osobnikami różnych płci. Samce wielu gatunków stanowią osobniki większe i silniejsze niż samice. U ptaków częstym przejawem dymorfizmu u ptaków jest jaskrawe ubarwienie piór oraz różnego rodzaju dodatki zwiększające ich atrakcyjność w oczach samic, które nie wyróżniają się wyglądem. Dymorfizm u zwierząt występuje w różnym stopniu, szczególnie dobrze zaznaczony obserwuje się u ptaków.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.