Strefa Drób

Hodowca Drobiu 11/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze:

 1. Premiksy lecznicze zastosowanie na fermach drobiu Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 2. Lojalni mają lepiej BioPoint
 3. Kurczęta też są mięsożerne! Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
 4. Cargill & GPR BAKSS – wspólne wartości łączą biznes Cargill Poland Sp. z o.o.
 5. Straty paszy w ciągu całego odchowu kurcząt brojlerów… Wojciech Grudzień
 6. Kokcydioza zachorowania i metody kontroli praca zbiorowa pod redakcją Monita Vereecken, DVM
 7. Potencjał genetyczny współczesnych brojlerów Anna Wilkanowska
 8. Skuteczna dezynfekcja w zwalczaniu Salmonelli Robert Nowakowski
 9. Czynniki wpływające na funkcjonowanie układu odpornościowego u ptaków Oliwia Duszyńska-Stolarska
 10. Problemy w transporcie drobiu Alina Rachwał
 11. Utrzymanie nieśności kur w okresie zimy w małych stadach Alina Rachwał
 12. Jakość mięsa gęsiego – tradycje spożywania Henryka Korytkowska
 13. Srebrna rocznica sympozjum drobiarskiego PO WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce” Katarzyna Markowska

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ


Przez kilka miesięcy zespół BioPoint zbierał informacje na temat Programu Lojalnościowego wśród jego uczestników, ale i tych, którzy jeszcze do niego nie przystąpili. Pytaliśmy hodowców o ich szczere opinie, skrupulatnie notowaliśmy wątpliwości i zastrzeżenia, ale także zalety i pochwały. Wszystko po to, by jeszcze bardziej dopasować nasz program do oczekiwań hodowców. Teraz czas na zmiany.

 

XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA odbyło się w dniach 2-4.09.2013 r. w Zegrzu k. Warszawy. Tegorocznym organizatorem spotkania była Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Zakład Hodowli Drobiu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z p. prof. Janem Niemcem na czele, natomiast Współorganizatorem – Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej Polski Oddział (WPSA PO). W konferencji uczestniczyło 149 osób związanych z branżą drobiarską – pracownicy nauki wszystkich ośrodków drobiarskich w kraju, przedstawiciele firm zarówno polskich jak i zagranicznych. Wśród uczestników było 25 gości z zagranicy z 8 krajów – Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Szwajcarii, Włoch, Serbii, Francji i Litwy. Podczas obrad wygłoszono 77 referatów związanych z aktualną problematyką drobiarską.

 

Tagi:

Utrzymanie nieśności kur w okresie zimy w małych stadach

Podstawą opłacalności chowu kur niezależnie od systemu i wielkości stada, a także od użytkowanych linii ptaków jest utrzymanie nieśności przez cały rok, bez dłuższej przerwy. Kury wylęgane na wiosnę lub w lecie powinny podczas zimy produkować jaja. W drobnych stadkach w chowie przyzagrodowym w okresie zimy, kury często przerywają nieśność, powodując tym samym straty w gospodarstwie.

 

Tagi:

Czynniki wpływające na funkcjonowanie układu odpornościowego u ptaków

Odporność to złożone zjawisko licznie przeplatających się procesów immunologicznych. Układ limfatyczny stanowi skomplikowane połączenie naczyń, narządów chłonnych oraz krążącej limfy. Rozpoznanie patogenu wiąże się bardzo precyzyjnie z niezawodnymi mechanizmami, które wykształciły się w toku ewolucji. Poszerzanie wiedzy odnośnie czynników wspomagających ten proces stanowi cenne źródło informacji dla nowoczesnego hodowcy.

 

Problemy w transporcie drobiu

Intensywny chów drobiu wprowadził do trybu życia ptaków tak duże zmiany, że wyłoniły się nowe problemy z zakresu procesów przystosowawczych.

 

 

Straty paszy w ciągu całego odchowu kurcząt brojlerów…

Obecnie przy tak krótkim czasie tuczu kurcząt brojlerów (42 dni) kwestia precyzyjnego zamawiania paszy jest trudna. Wynika to z faktu, iż każde zaburzenie produkcji (np. choroby ptaków) powoduje nieprawidłowości w odchowie kurcząt. Niezwykle istotne jest stosowanie odpowiednich rodzajów paszy przeznaczonych do poszczególnych faz odchowu (fazy żywienia). Dodatkowo pasza, która zostaje na końcu w silosie, czy nawet w paszociągu jest też wymierną stratą ekonomiczną, co w efekcie końcowym przekłada się na podwyższone zużycie.

 

Premiksy lecznicze zastosowanie na fermach drobiu

Drób utrzymywany na wielkotowarowych fermach jest stale narażony na występowanie chorób zakaźnych (bakteryjnych, ale także wirusowych i pasożytniczych). Związane jest to głównie z dużym zagęszczeniem zwierząt oraz obniżonymi standardami higienicznymi w gospodarstwach hodowlanych. Dlatego też antybiotyki, pomimo wielu ograniczeń, wciąż są nieodzownym elementem w leczeniu, a także zapobieganiu chorobom o etiologii bakteryjnej. Powstało jednak przekonanie, że niekontrolowane i nadmierne podawanie antybiotyków na fermach zwierząt gospodarskich było przyczyną narastania zjawiska lekooporności szczepów bakteryjnych na wiele powszechnie stosowanych antybiotyków (używanych także w leczeniu ludzi).

 

Potencjał genetyczny współczesnych brojlerów

Refleksja nad aktualnym stanem i trendami w hodowli i produkcji zwierzęcej skłania do stwierdzenia, że w najbliższych dziesięcioleciach, dziedzina ta będzie podlegać dynamicznym i głębokim przemianom. Wiąże się to z faktem rosnącej populacji ludzkiej, która sprawia, że w 2050 r. rolnictwo światowe będzie zmuszone produkować ponad 50% żywności więcej niż obecnie. Wyzwanie to, realizowane będzie przede wszystkim w warunkach rolnictwa intensywnego. Dlatego też odpowiednie wykorzystanie potencjału genetycznego współczesnych zwierząt rzeźnych nabiera kluczowego znaczenia.

 

Tagi:

Kurczęta też są mięsożerne!

Nowoczesne, intensywne technologie produkcji jaj i mięsa drobiowego, wymagają by w żywieniu drobiu stosowano pasze z odpowiednim udziałem białka roślinnego (BR) i zwierzęcego (BZ). Przeprowadzone kilkadziesiąt lat temu badania wykazały w treści wola kur, a szczególnie indyków, utrzymywanych na zielonych wybiegach, duży udział szczątków owadów, robaków, a nawet drobnych płazów i gryzoni. Jeszcze 25 lat temu różnego rodzaju mączki pochodzenia zwierzęcego, były wykorzystywane jako źródło wysokowartościowego i łatwo przyswajalnego białka w paszach dla zwierząt gospodarskich – nie przeżuwaczy i przeżuwaczy oraz ryb.

 

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.