Strefa Drób

Automatyzacja procesów lęgu – rosnący popyt na innowacje

Rosnący popyt na wysokiej jakości pisklęta jednodniowe stymuluje rozwój zakładów wylęgu drobiu na całym świecie. Dla dostarczania coraz większych partii piskląt, przy jednoczesnym polepszaniu dobrostanu ptaków, kontroli jakości i pochodzenia oraz ograniczaniu czasu ich przygotowania potrzebne są innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji wylęgarni. Zaprezentowany po trzech latach przygotowań nowy system SmartCount™ firmy Pas Reform stanowi obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie na świecie w zakresie liczenia i pakowania jednodniowych piskląt, szczepień oraz analiz jakości i wylęgowości.

 

 

 

W ostatnich latach obserwuje się znaczące zwiększenie zapotrzebowania na modularne, jednonakładowe systemy inkubacji, wynikającego z szybko rosnącego w przemyśle drobiarskim przekonania, że wąskie okno czasowe wylęgu i produkcja wyrównanych i odpornych piskląt są warunkami niezbędnymi dla uzyskiwania najlepszych wyników produkcyjnych.
Konieczność dostosowania się do stale rosnącego popytu sprawiła, że wylęgarnie produkujące więcej niż dwa miliony jednodniowych piskląt tygodniowo przestały być czymś wyjątkowym.
Praca w dużych wylęgarniach musi być w wysokim stopniu zautomatyzowana, aby zapewnić ich niezbędną „przepustowość” – obsłużyć wielką liczbę piskląt w krótkim czasie w sposób gwarantujący zarówno ich najwyższą jakość przy dostawie jak i doskonałe parametry użytkowe w okresie produkcji fermowej. Potrzeby automatyzacji zwiększają się wraz ze wzrostem kosztów robocizny i trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanego personelu.
Przyczyną przemian zachodzących w przemyśle drobiarskim są także wymagania sprzedawców detalicznych, a ostatecznie – konsumentów, dotyczące przestrzegania wysokich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz zapewniania pełnej kontroli nad pochodzeniem produktów, poczynając od produkcji jaj wylęgowych, poprzez proces wylęgu, aż do końca łańcucha produkcyjnego.
Wszystkie te czynniki łącznie stwarzają rosnący popyt na innowacyjne rozwiązania, wspomagające i umożliwiające podwyższanie standardów dobrostanu ptaków oraz zwiększające dostępność do źródłowych informacji o produktach.
Wychodząc naprzeciw tym nowym wymaganiom, Akademia Pas Reform podjęła poszukiwania bardziej inteligentnych, innowacyjnych sposobów obsługi cennych jednodniowych piskląt, pozwalających eliminować negatywne wpływy na ich zdrowotność i komfort bytowania, przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości.
Tak sformułowane wymagania spowodowały umieszczenie technologii Vision w sercu nowego systemu liczenia i analizy jakości piskląt jednodniowych, istotnie zwiększającego wydajność procesów wylęgu, wyrównanie piskląt i ich dobrostan. Firma Pas Reform nadała temu najnowszemu, innowacyjnemu systemowi nazwę SmartCount™.
W systemie SmartCount™ zastosowano technologię Vision będącą kompleksowym połączeniem obrazowania cyfrowego i predefiniowanych algorytmów do liczenia i analizy struktury grup piskląt jednodniowych.
Sekwencje obrazów są interpretowane przy zastosowaniu tych kryteriów, ustalonych przez Akademię Pas Reform, w celu bezstresowej obsługi piskląt. Przy dokładności wynoszącej dwa pisklęta na tysiąc, wydajność systemu SmartCount™ przekracza 60 000 sztuk/godzinę.
Przy tym samym poziomie inteligencji i dokładności definiowany jest cały zakres kluczowych parametrów, takich jak inteligentne rozpoznawanie wzorca dla delikatnej, równomiernej dystrybucji programowanej liczby piskląt w przedziałach pojemników i precyzyjnego ich szczepienia.
System analiz SmartCount™ zawiera także ocenę i szacowanie wskaźników wyrównania masy ciała każdej partii piskląt. Jednocześnie – dzięki zintegrowaniu systemu analiz statystycznych SmartCount™ z informatycznym systemem zarządzania procesami lęgu SmartCenter™ – wylęgarnie otrzymały najbardziej szczegółowy system analizy wyników lęgów i automatycznego opracowywania raportów dla każdej partii piskląt dostępnych na rynku.

Pas Reform

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.