Strefa Drób

Hodowca Drobiu 10/2012

Akceptowanie gniazd przez nioski

Na początku ubiegłego stulecia nioski trzymano w stadkach liczących maksymalnie 100 sztuk, wykorzystując duże wybiegi i woliery. Potem wprowadzono zamknięte kurniki, w których chowano duże stada kur na głębokiej ściółce. Zainstalowanie w pomieszczeniach dla ptaków rusztów i pochyłych siatek zwiększyło o 1/4 ich pojemność oraz poprawiło stan sanitamy budynków.

 

Tagi:

Stosowanie materiału ściółkowego SoftCell® to źródło licznych korzyści dla zdrowia, dobrostanu i produktywności drobiu. SoftCell® jest materiałem ściółkowym produkowanym na bazie lignocelulozy, która przetworzona została w miękki i elastyczny materiał rozdrobniony w celu ułatwienia postępowania z nim. Efektem tego procesu produkcyjnego jest miękka ściółka pozbawiona elementów ostrych i kłujących, o wysokiej zdolności wiązania wody, która przez długi okres pozostaje sucha.

 

Właściwa dezynfekcja na fermie

Dezynfekcja w budynkach inwentarskich stanowi podstawę przygotowania do kolejnego cyklu produkcyjnego. Ważną rolę, jaką odgrywa skuteczne oczyszczanie pomieszczeń hodowlanych, przypisuje się nowym i trudnym do zwalczania jednostkom chorobowym, które pojawiają się wraz z postępem hodowlanym i technologicznym, zagrażając stadu i obniżając tym samym efekt ekonomiczny. Podwyższenie poziomu świadomości hodowców pozwala na udoskonalanie metod służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób.

 

Główną przyczyną chorób zwierząt gospodarskich, w tym również drobiu jest obecność patogenów (bakterii, wirusów, pasożytów i pierwotniaków) w środowisku ich bytowania. Zmiana warunków zoohigienicznych (m.in. temperatura, podwyższenie poziomu stężenia szkodliwych gazów – awaria systemu wentylacyjnego, zmiana obsady zwierząt na powierzchni przeznaczonej do użytkowania oraz zmiana paszy i zanieczyszczona woda) powoduje, iż organizm ptaków staje się mniej odporny na działanie drobnoustrojów obecnych w pomieszczeniu. Warunki sprzyjają namnażaniu się w szybkim tempie mikroflory patogennej, a zachwianie równowagi w układzie immunologicznym powodujące osłabienie organizmu, umożliwia wtargnięcie mikrobów chorobotwórczych.

 

Ekspansja kur i kogutów trwa

Różne gatunki i typu użytkowe zwierząt gospodarskich kojarzą się nam z poszczególnymi częściami świata i tak słonie z Indiami, bawoły z krajami Dalekiego Wschodu, wielbłądy z Saharą i pustynią Gobi, konie z krajami arabskimi no i oczywiście z Polską, bydło mleczne z Holandią i Szwajcarią, a mięsne z USA i Argentyną, owce z Anglią, Australią i Nową Zelandią, kaczki z Chinami i Wietnamem, indyki z USA, a kury w ciągu tysiącleci opanowały cały glob, dostarczając człowiekowi jaja i mięso. Przebieg inwazji tego gatunku drobiu na świecie, znakomicie przedstawili J. Adler i A. Lawler w miesięczniku Smithsonian, nr 3 z 2012 roku.

 

Średnia jakość... to słabe wyniki

Kiedy pracowałem z hodowcami w całej Polsce, co jakiś czas spotykałem się z rewolucyjnymi pomysłami „cięcia kosztów”. Cięcie kosztów polegało na tym, że albo się w ogóle nie dbało o jakość wody pitnej dla zwierząt, albo robiło się to środkami „zastępczymi”. Zamiast produktu przeznaczonego do stabilizacji wody pitnej na bazie nadtlenku wodoru stosowało się sam podchloryn lub techniczną wodę utlenioną (30%).

 

Tagi:

Gryzonie na fermach

Gryzonie – mysz domowa (Mus musculus), szczur wędrowny (Rattus norvegicus) i szczur śniady (Rattus rattus) stanowią dla hodowców drobiu bardzo istotny ekonomiczny problem. Poważne straty ekonomiczne powodowane przez szczury związane są z mechanicznymi uszkodzeniami wewnątrz ferm oraz z zanieczyszczeniami paszy kałem i moczem. Straty te są spowodowane ich sposobem odżywiania się.

 

Skuteczne metody ograniczania emisji NH₃

Pleśnie mogą rozwijać się na różnych częściach roślin w trakcie wegetacji, jak i po zbiorach w czasie niewłaściwego przechowywania. Grzyby nitkowate są tlenowcami, ich wymagania pokarmowe są nieduże, a temperatura i odczyn środowiska w niewielkim stopniu wpływa na ich rozwój ponieważ są wysoce tolerancyjne względem tych czynników.

 

Tagi:

Nowoczesne gospodarstwa rolne czy też zakłady przetwórcze dbają, by ich działalność była zgodna z wymogami sanitarnymi, higieną pracy, ale także, by nie była uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Dlatego też coraz częściej producenci artykułów spożywczych modernizują swoje zakłady tak, aby spełniały one wszelkie normy zgodne z obowiązującymi przepisami. Dzieje się tak w ubojni drobiu w Golczewie, w województwie zachodniopomorskim, gdzie powstaje Zakładowa Oczyszczalnia Ścieków. Przygotowaniem monolitycznych zbiorników żelbetowych dla instalacji oczyszczającej ścieki zakładowe zajmą się specjaliści z firmy Wolf System.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.