Strefa Drób

Hodowca Drobiu 8/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze:

 1. Coccilin. Sprawdzony w terenie Agata Andrzejewska-Zasiadczyk, Daniel Hering
 2. Monitoring środowiska w pomieszczeniach drobiarskich. Nowatorska metoda wdrożona przez EKOPLON S.A. Józef Kilijanek, Ryszard Michalczyk
 3. Zabezpieczenie białkowe kraju Wojciech Grudzień
 4. Vet Cup 2012
 5. Strączkowe najlepsze źródło krajowego białka Karolina Śmiatacz, Grażyna Szymańska, Agnieszka Faligowska
 6. Stopień zanieczyszczenia pasz mikotoksynami Anna Wilkanowska
 7. Metody hamowania wzrostu patogennej mikroflory przewodu pokarmowego Katarzyna Jankowska
 8. Dobrostan w chowie stada rodzicielskiego kur mięsnych Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
 9. Postępowanie z jajem od zniesienia do konsumenta Bartosz Korytkowski
 10. Encyklopedyczna wiedza o hodowli drobiu Jan Wnęk
 11. Co się mieści w cenie? Robert Nowakowski

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Zabezpieczenie białkowe kraju

Ostatnimi czasy poświęca się bardzo wiele uwagi paszom wysokobiałkowym, takim jak śruta sojowa GMO, mączka mięsno-kostna, mączki z krwi czy krajowym roślinom strączkowym. Choć tematy są oddalone od siebie w aspekcie merytorycznym, to łączy je jeden wspólny mianownik – zapewnienie odpowiedniej ilości białka w dawce pokarmowej dla zwierząt.

 

W dzisiejszej dobie produkcyjnej przy bardzo szybkim przyroście masy ciała i krótkim okresie tuczu organizm ptaków jest silnie obciążony. Hodowcy drobiu nastawieni są na duże przyrosty dobowe masy ciała w jak najkrótszym okresie tuczu. Produkcja drobiarska wymusza intensyfikację wszystkich procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie, co nie pozostaje obojętne dla narządów wewnętrznych ptaków. Najbardziej narażone na zmiany patologiczne zostają wątroba, jelita oraz układ krążenia, mające decydujący wpływ na rozwój i wzrost zwierzęcia. Od prawidłowej funkcji tych narządów zależy sukces produkcji drobiarskiej. Ponadto obciążony organizm podlega immunosupresji, zwiększając ryzyko infekcji.

 

Metody hamowania wzrostu patogennej mikroflory przewodu pokarmowego

Drób, a szczególnie drób mięsny stanowi typ ptaków bardzo wrażliwy na działanie różnych czynników środowiskowych (warunki bytowania oraz żywienia). Dlatego hodowca chcąc maksymalnie wykorzystać potencjał produkcyjny w hodowli, powinien zadbać o optymalny system żywienia, dopasowany do potrzeb ptaków, skorelowany z ich wiekiem i fizjologią.

 

Na początek cytat dotyczący dróg i oszczędności (cięcia kosztów), oraz skutków takiego działania: “W latach 2008-2010 firmy z całej Europy zaciekle walczyły o kawałki polskiego rynku. A ponieważ decydującym kryterium przyjętym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad była cena, wygrywali nie najlepsi, lecz najtańsi”. I tu zaczyna się miejsce na Twoją decyzję – kupić coś dobrego czy taniego?

 

Tagi:

Postępowanie z jajem od zniesienia do konsumenta

Na całym świecie jaja stanowią bardzo ważny produkt żywnościowy. W 2011 roku w Polsce wyprodukowano ponad 12 miliardów jaj, z których wyeksportowano 30%, a średnie spożycie wynosiło około 202 jaj na jednego mieszkańca.

 

Dobrostan w chowie stada rodzicielskiego kur mięsnych

O ile producenci jaj z większym lub mniejszym trudem osiągnęli w fermach kur nieśnych poziom dobrostanu niosek przewidziany Dyrektywą 74/99/EC, to trudno uniknąć pewnych komplikacji, które z natury rzeczy są oczywiste w fermach reprodukcyjnych, szczególnie kur mięsnych. Zgodnie z aktualnymi metodami utrzymania tych stad, by uzyskać wysokie wyniki rozrodu, stosuje się w nich ograniczone żywienie, aby uchronić je od wzajemnych zranień, przycina się im dziób i pazury.

 

Strączkowe najlepsze źródło krajowego białka

Rozwój każdej z dziedzin nauki prowadzi do ogólnie pojętego postępu, powstania czegoś innowacyjnego, mającego przede wszystkim wywierać pozytywny efekt na naukę i gospodarkę. Należy przypomnieć na wstępie, że nauka to najistotniejszy kulturotwórczy, cywilizacyjny i ekonomiczny czynnik postępu w nowoczesnym świecie. Na przestrzeni lat do owego postępu przyczyniła się między innymi dziedzina nauki jaką jest genetyka, poprzez wykorzystywanie organizmów genetycznie modyfikowanych. Niestety, dzisiaj kwestie związane z GMO nadal budzą wiele kontrowersji i z pewnością stanowią tematykę, która będzie przedmiotem dyskusji nie tylko środowiska naukowego, ale również politycznego i medialnego w ciągu kilku najbliższych lat.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.