Strefa Drób

Hodowca Drobiu 5/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze:

 1. Mono- i diglicerydy kwasu masłowego Wpływ na strukturę przewodu pokarmowego piskląt Daniel Hering
 2. Aktualne zagrożenia zdrowotne w produkcji brojlerów Katarzyna Jankowska
 3. Surowce GMO w żywieniu drobiu Anna Wilkanowska
 4. Stymulatory produkcyjności w produkcji drobiarskiej Jarosław Jurowski
 5. Negatywne skutki stresu cieplnego u drobiu Katarzyna Jankowska
 6. Pył w pomieszczeniach dla drobiu Alina Rachwał
 7. Zrównoważona produkcja drobiarska a środowisko Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
 8. Problem much na fermach Bartosz Korytkowski
 9. Wystartowała kampania promocyjno-informacyjna „Z kurczakiem przez wieki” Przemysław Wieczorek
 10. Seminarium naukowe firmy Delacon Profilaktyka w hodowli zwierząt powszechna, ale czy rzeczywiście stosowana? Katarzyna Markowska
 11. Woda w roli głównej na kolejnym spotkaniu INDOOR’a INDOOR Group Ltd.

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Daniel Hering
specjalista ds. zielarstwa i żywienia zwierząt

 

Celem wielkotowarowej produkcji drobiarskiej jest uzyskanie jak najlepszych wyników produkcyjnych w jak najkrótszym czasie odchowu. Ważnym czynnikiem warunkującym dobre wyniki produkcyjne jest odpowiednio rozwinięty przewód pokarmowy. Krytycznym momentem chowu piskląt jest okres pomiędzy wykluciem a wstawieniem młodych ptaków do hali produkcyjnej, kiedy dodatkowo działają czynniki stresogenne.

 

Katarzyna Markowska

 

W dniu 29 marca 2012 roku w miejscowości Licheń Stary odbyło się seminarium zorganizowane przez firmę Delacon Polska Sp. z o.o. Tematyką spotkania była ogólnie pojęta profilaktyka, która powinna być stosowana na fermach. Seminarium podzielono na dwie części – w jednej z sal spotkali się producenci drobiu i firmy obsługujące drobiarstwo, a w drugiej producenci świń.

 

Negatywne skutki stresu cieplnego u drobiu

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

W słowniku języka polskiego stres to: „stan mobilizacji sił organizmu będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychiczne, mogący doprowadzić do zaburzeń czynnościowych”.

Pojęcie „stres” wprowadził i opisał po raz pierwszy Hans Hugo Selye w roku 1956, w książce pt. „The Stress of Life”. Według niego: „stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie”. Autor książki w swoich badaniach nad zjawiskiem stresu, założył istnienie określonych czynników tak zwanych stresorów, które z powodu swego charakteru i intensywności wywołują u większości ludzi takie same reakcje.

 

Bartosz Korytkowski
Bydgoszcz

 

Znanych jest wiele gatunków muchówek, które pospolicie nazywane są muchami. Ze wszystkich much najbardziej dokuczliwa jest mucha domowa (Musca domestica), będąca gatunkiem kosmopolitycznym. Występuje wszędzie tam gdzie są ludzie, pojawia się w pomieszczeniach już w maju, a w ogromnych ilościach występuje w miesiącach lipiec i sierpień. Stanowi ona bardzo duże zagrożenie zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt, ponieważ przenosi szereg różnych chorób, poza tym muchy drażnią i niepokoją zwierzęta, co następnie powoduje stres a tym samym wpływa ujemnie na przyrosty masy ciała oraz zwiększa podatność na wszelakie zachorowania.

 

Pył w pomieszczeniach dla drobiu

Alina Rachwał
Poznań

 

W dobie intensyfikacji chowu drobiu, pociągającej za sobą konieczność skupienia dużej liczby ptaków w pomieszczeniu zamkniętym przez cały okres cyklu produkcyjnego, hodowcy zostali postawieni przed szeregiem nowych problemów.

 

lek. wet. Jarosław Jurowski

 

Od początków wielkotowarowej produkcji zwierzęcej, w tym również drobiarskiej hodowcy dążyli do uzyskania jak najlepszych efektów swojej pracy. Efektów mających odzwierciedlenie nie tylko w uzyskaniu wysokich przyrostów i produkcyjności, ale także w rachunku ekonomicznym swej pracy. Ciągle poszukuje się nowych kierunków i rozwiązań, które mają na celu jak najszybsze dojście do wyznaczonych celów chowu i hodowli zwierząt. Już na początku tej drogi zauważono, że uzyskanie lepszych wyników jest związane nie tylko z postępem genetycznym, ale również z zapewnieniem zwierzętom odpowiednich i optymalnych warunków wzrostu i rozwoju. Ponieważ uzyskanie takich idealnych warunków jest z założenia niemożliwe zaczęto poszukiwać środków, które mogły zniwelować niekorzystny wpływ otoczenia i dostarczonych substancji żywieniowych na wzrost i rozwój zwierząt.

 

Surowce GMO w żywieniu drobiu

Anna Wilkanowska
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

GMO (genetically modified organisms)Organizmy genetycznie zmodyfikowane

Według ustawy z dnia z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. 2001 Nr 76 poz. 811) przez organizm genetycznie zmodyfikowany rozumie się inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, w szczególności przy zastosowaniu:
■    Technik rekombinacji DNA z użyciem wektorów, w tym tworzenia materiału genetycznego poprzez włączenie do wirusa, plazmidu lub każdego innego wektora cząsteczek DNA wytworzonych poza organizmem i włączenie ich do organizmu biorcy, w którym w warunkach naturalnych nie występują, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania;
■    Technik stosujących bezpośrednie włączenie materiału dziedzicznego przygotowanego poza organizmem, a w szczególności: mikroiniekcji, makroiniekcji i mikrokapsułkowania;
■    Metod nie występujących w przyrodzie dla połączenia materiału genetycznego co najmniej dwóch różnych komórek, gdzie w wyniku zastosowanej procedury powstaje nowa komórka zdolna do przekazywania swego materiału genetycznego odmiennego od materiału wyjściowego komórkom potomnym.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.