Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 9-10/2015

Produkcja tuczników i wyrobów mięsnych to perfekcyjne połączenie

Tomasz Kodłubański


Żytowice to mała wioska leżąca przy drodze z Pabianic do Lutomierska. Większość mieszkających tutaj rolników nastawiona jest na produkcję zbóż.

Utrzymanie świń a smakowitość wieprzowiny

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka,  Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie


Produkcja wieprzowiny stanowi ważny element w gospodarce rolnej większości krajów. Wynika to zapewne z walorów, jakimi obdarzone jest mięso wieprzowe, przydatne nie tylko jako produkt do bezpośredniego przerobu, ale również do produkcji bardzo dobrych jakościowo wędlin i innych przetworów. Konsumpcja wieprzowiny na jednego mieszkańca, pomimo spadku w latach 90-tych, ostatnio wykazuje powolną, aczkolwiek stałą tendencję do wzrostu. W krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej, w przeliczeniu na głowę mieszkańca wynosiła ona ok. 43 kg z wahaniami od 25 do 63 kg. W Polsce, statystyczny mieszkaniec spożywa rocznie 41,2 kg mięsa wieprzowego.

Dlaczego należy zachować dobrostan w chlewni?

Artur Mazurowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


Najważniejszym czynnikiem decydującym o opłacalności produkcji żywca wieprzowego, na który rolnik ma wpływ, jest skala produkcji mierzona liczbą utrzymywanych loch i wielkością sprzedawanego żywca z gospodarstwa. Jednocześnie w ciągu ostatnich lat konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na wysoką jakość żywności i sposób jej pozyskania. Chcą aby była produkowana w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i z dbałością o dobrostan zwierząt, który jest niewątpliwie jedną z oznak humanitaryzmu w postępie cywilizacyjnym ludzkości. Dobrostan rozważany od strony etyczno-filozoficznej silnie odwołuje się do empatii dla losu zwierząt użytkowanych przez człowieka. Jego idea wpasowuje się ponadto w koncepcję zrównoważonego rozwoju i retardacji zasobów przyrodniczych. Najistotniejszym czynnikiem w jego kształtowaniu jest człowiek, bezpośrednio związany z obsługą zwierząt, którego obowiązkiem wynikającym z norm etycznych jest ochrona i opieka nad zwierzętami.

Praktyczne zasady deratyzacji

Robert Szulc, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu


Głównym celem rolnictwa od zawsze była produkcja żywności. W miejscach wytwarzania, przetwarzania i magazynowania żywności pojawiają się nieproszeni goście, w tym także gryzonie.

Zasady tuczu świń w zgodzie z przepisami

Wanda Milewska, UWM w Olsztynie


Tucz świń jest to sposób żywienia zwierząt przeprowadzony w odpowiednim wieku, który umożliwia uzyskanie w jak najkrótszym czasie, jak największej ilości i jak najlepszej jakości produktu rzeźnego. Obecnie najczęściej prowadzi się tucz mięsny. Jest to tucz zwierząt młodych, szybko rosnących, odkładających w przyrostach dobowych duże ilości chudego mięsa. W naszym kraju są to najczęściej tuczniki szynkowe.

Badania diagnostyczne w celu określenia statusu zdrowotnego stada trzody chlewnej

Katarzyna Jankowska, PAN Olsztyn


Bezściółkowy system utrzymania zwierząt, wzrost ich zagęszczenia w kojcach, a tym samym ograniczenie ruchu, stosowanie uwięzi itp. to jedne z licznych czynników wpływających negatywnie na wyniki produkcyjne, w tym głównie na rozród, ale przede wszystkim na ogólny stan zdrowia zwierząt. Działające ciągle czynniki stresogenne mogą wywoływać także agresję i związane z tym uszkodzenia ciała w postaci np. zadrapań, silnych okaleczeń lub innych. Organizm zwierzęcia charakteryzuje się bowiem różnym stopniem odporności na działanie negatywnych czynników, efektem czego są wszelkie niedomogi zdrowotne.

Strawność surowców paszowych możliwości poprawy

Anita Zaworska, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Zadaniem racjonalnego żywienia zwierząt jest uzyskanie maksymalnego wyniku produkcyjnego. Efektywna produkcja zwierząt powinna być oparta na wykorzystaniu wysokowartościowego materiału genetycznego, który wymaga dostarczenia składników pokarmowych zgodnie z normami żywienia. Składniki pokarmowe wykorzystane przez zwierzę stanowią tę część paszy, która faktycznie została strawiona i wykorzystana na potrzeby bytowe i produkcyjne w organizmie zwierzęcia.

Problemy jelitowe prosiąt

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

 


W przewodzie pokarmowym trzody chlewnej bytują mikroorganizmy, w istotny sposób rzutujące na prawidłowe jego funkcjonowanie, i nie tylko. Ilość, jakość oraz stan drobnoustrojów zasiedlających przewód pokarmowy świń są ważnym czynnikiem, oddziałującym na efektywność odchowu oraz parametry produkcyjne tego gatunku zwierząt.

Oleje rybne w żywieniu trzody chlewnej

Adam Mirowski


W żywieniu zwierząt coraz większą uwagę przywiązuje się do składników odżywczych o właściwościach prozdrowotnych. Jednym z najważniejszych składników diety jest tłuszcz. Stanowi on skoncentrowane źródło energii i wpływa na smakowitość oraz konsystencję paszy. Ponadto może zawierać szereg związków działających prozdrowotnie. Należą do nich między innymi długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3, takie jak kwas dokozaheksaenowy (DHA, 22:6n-3) i kwas eikozapentaenowy (EPA, 20:5n-3). Prekursorem tych związków w organizmie jest kwas α-linolenowy (ALA, 18:3n-3). DHA i EPA w największych ilościach występują w olejach rybnych, które budzą duże zainteresowanie w żywieniu zwierząt, właśnie ze względu na wysoką zawartość tych kwasów tłuszczowych.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.