Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 1-2/2012

HTCH 1 2.2012 okl

W numerze:

 1. Związki antyżywieniowe w paszach stosowanych w żywieniu świń Dorota Bugnacka
 2. Od kiedy i czym dokarmiać prosięta? Krzysztof Karpiesiuk
 3. Mikroelementy w postaci organicznej w żywieniu trzody chlewnej Halina Skórko-Sajko
 4. Problemy zdrowotne na tle żywieniowym Agnieszka Misiura
 5. Innowacyjna gorzelnia z biogazownią w Łanach Wielkich ze zbiornikami Wolf System Wolf System Sp. z o.o.
 6. Doskonalenie wyników na tuczach Jak wykorzystać potencjał genetyczny świń? Robert Burek
 7. Skuteczne usuwanie odorów dzięki zastosowaniu instalacji Laminopol Sp. z o.o. Słupsk Zbigniew Miecznikowski
 8. System termoizolacji bezspoinowej pianą poliuretanową Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
 9. Odchów prosiąt. Dogrzewanie stanowisk dla prosiąt Tadeusz Nikielski
 10. Skraplanie wody w budynkach inwentarskich Zdzisław Czmer
 11. Najważniejsza jest higiena na fermie Leszek Jasiński, Sebastian Środoń, Damian Knecht
 12. Idealni rodzice Rodian Pawłowski
 13. Diagnozowanie ciąży u loch nie jest łatwe Marek Babicz, Milena Kotlińska, Ewelina Flis
 14. Premiksy lecznicze a produkcja pasz leczniczych Agnieszka Misiura
 15. Świńska grypa. Etiologia i zwalczanie Wanda Milewska, Michał Kaczyński
 16. Liczba prosiąt w miocie wciąż za niska Wanda Milewska
 17. Kastracja prosiąt w świetle inicjatywy brukselskiej Aleksander Skoracki
 18. Jak wygląda innowacyjna produkcja świń w Tajlandii? Stuart Lumb
 19. Biomax

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator oraz KATALOG BRANŻOWY TRZODA CHLEWNA - 70 zł TUTAJ

Innowacyjna gorzelnia z biogazownią w Łanach Wielkich ze zbiornikami Wolf System

Wolf System Sp.z o.o.

 

W ostatnich dniach listopada otwarto nowoczesną gorzelnię z biogazownią rolniczą w Łanach Wielkich. Inwestycja oparta jest na pełnej współpracy z grupą producentów rolnych. Inwestorem jest spółka Bio-But Sp. z o.o. należąca m.in. do Pana Władysława Butora, który jest jednocześnie właścicielem gospodarstwa rolnego. Zbiorniki do fermentacji substratu w zakładzie w Łanach Wielkich przygotowała śląska firma Wolf System.

Odchów prosiąt Dogrzewanie stanowisk dla prosiąt

Trzoda chlewna, a prosięta w szczególności należą do grupy zwierząt hodowlanych o wysokich wymaganiach termicznych. Najważniejszym czynnikiem zewnętrznym decydującym o właściwym bilansie cieplnym organizmu świni jest temperatura otoczenia. Produkcja prosiąt, to nieustanna troska hodowcy w kierunku utrzymania optymalnych warunków termicznych.

 

Od kiedy i czym dokarmiać prosięta?

Ekonomikę produkcji trzody chlewnej kształtuje szereg czynników. Jednym z głównych jest liczba odchowanych prosiąt od lochy (około 97% padnięć w chlewni występuje w okresie przebywania prosiąt z matką oraz tuż po odsadzeniu).

 

Diagnozowanie ciąży u loch nie jest łatwe

Liczebność miotu oraz jego wartość biologiczna są głównymi czynnikami decydującymi o wynikach ekonomicznych gospodarstwa. Liczba prosiąt żywo urodzonych w miocie, określana mianem płodności rzeczywistej, bezpośrednio wynika z płodności potencjalnej, czyli liczby komórek jajowych, zdolnych do zapłodnienia, owulujących w okresie jednej rui. Przyjmuje się, że w okresie pierwszych 30 dni ciąży obumiera 25-40% komórek jajowych lub zarodków. Jest to związane nie tylko z chorobami, zaburzeniami czynnościowymi, ale również z niewłaściwymi warunkami środowiskowymi (zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, błędy w żywieniu) oraz z nieodpowiednim obchodzeniem się z lochami, czego przykładem jest zbyt szybkie włączenie pokrytej lochy do nowo tworzonej grupy samic.

 

Fermowa produkcja trzody chlewnej jest jedną z najtrudniejszych działalności rolniczych. Duża skala produkcji sprawia, że zwierzęta narażone są na szereg negatywnie oddziałujących czynników środowiskowych. Aby zapobiec niekorzystnym skutkom ich działania w postaci np. zakażenia stada jakąkolwiek chorobą z zewnątrz, niezbędne jest spełnienie odpowiednio wysokich standardów higienicznych.

 

Idealni rodzice

Cechy użytkowe trzody chlewnej, które bezpośrednio wpływają na wyniki produkcji tuczników i materiału hodowlanego warunkowane są zarówno przez środowisko, jak również przez predyspozycje genetyczne. Ten ostatni aspekt oznacza, że zależą od tego, jakie wartości danych cech przekazali im ich przodkowie. Dlatego z punktu widzenia hodowli, jak i produkcji ważny jest przemyślany dobór zwierząt do rozrodu.

 

Kastracja prosiąt w świetle inicjatywy brukselskiej

Kastrować knurki czy ich nie kastrować? To sprawa, która od wielu lat, co pewien czas poddawana jest w naszym kraju pod dyskusję. Powodem tego jest tak zwany zapach knura, który pojawia się w mięśniach i tłuszczu pochodzący od niekastrowanych knurów. Usunięcie jąder jest najskuteczniejszą metodą przeciwdziałającą temu zjawisku, zwyczajowo wykonywane jako zabieg chirurgiczny. Chirurgiczna kastracja świń stanowi natomiast problem w kontekście dobrostanu zwierząt.

 

Tagi:

Przedmiotem badań prowadzonych przez Katedrę Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, były pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z instalacji BIOFILTR KBIO 5 – 400-800 m3/h i sprawdzenie skuteczności oczyszczania powietrza przy użyciu biofiltrów. Filtr został zaprojektowany przez firmę Laminopol Sp. z o.o. i zamontowany w Spółdzielni Rolniczo-Produkcyjnej Makówka koło Narwi.

Z obiektów monitorowanych przez UT w Lublinie następowała emisja substancji zapachowych, których rodzaj i skład pozwalały na biologiczny rozkład przez mikroorganizmy. Wyciąg zanieczyszczonego powietrza z obiektów odbywał się poprzez system rur wentylacyjnych o ustalonej ilości przepływu zanieczyszczonego powietrza, które było wysysane z obszaru emisyjnego za pomocą wentylatora i transportowane poprzez nawilżacz do biofiltra. Nawilżacz służył do utrzymania wymaganej wilgotności powietrza przetłaczanego przez złoże biologiczne biofiltra.

Liczba prosiąt w miocie wciąż za niska

Liczba prosiąt żywych urodzonych w jednym miocie (tzw. płodność rzeczywista) jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na plenność gospodarczą loch. Z danych podawanych przez Instytut Zootechniki (Stan hodowli i wyniki oceny świń w 2010 r.) wynika, że liczba prosiąt żywych urodzonych w miocie zależy przede wszystkim od rasy loch.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.