Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 7-8/2012

Jubileusz 70-lecia urodzin oraz 46-lecia pracy naukowej prof. Jana Tywończuka

Dariusz Minakowski, Katarzyna Markowska

 

Z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin oraz 46-lecia pracy naukowej prof. Jana Tywończuka zorganizowane zostało uroczyste spotkanie w pałacu UWM w Łężanach k. Reszla. W spotkaniu obok najbliższej rodziny jubilata wzięło udział ponad 100 pracowników naukowych z krajowych i zagranicznych ośrodków a także przedstawicieli firm współpracujących z Katedrą Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UWM w Olsztynie.

Właściwe żywienie tuczników gwarantuje szybki wzrost i wysoką mięsność

Leszek Jasińsk, Damian Knecht
Instytut Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Tucznik jest produktem oferowanym przetwórcom i pośrednikom przez wielu polskich rolników. Oczekiwania odbiorców i warunki transakcji to najważniejsze informacje dla producenta świń. Zmiany wymagań ostatniego ogniwa obrotu mięsem czyli konsumentów, spowodowały wzrost zainteresowania odbiorców tucznikami wysokomięsnymi. Cały czas konsekwentnie realizowany jest program poprawy jakości tusz krajowych tuczników. Zalecane są komponenty rasowe gwarantujące wysoką mięsność, zaostrzono kryteria selekcji oraz wprowadzane są nowocześniejsze systemy żywienia. W zakładach mięsnych stosuje się obiektywną ocenę jakości tusz, a zapłata jest uzależniona od jakości dostarczonego żywca.

 

Kiedy i dlaczego mogą wystąpić straty prosiąt?

Dorota Bugnacka
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

 

Opłacalność produkcji trzody chlewnej jest warunkowana jej efektywnością. Dla producenta prosiąt oznacza to przede wszystkim dążenie do zwiększenia plenności gospodarczej loch, czyli liczby prosiąt odchowanych do 21. życia w ciągu roku, od jednej lochy. Z kolei, czynnikami decydującymi o plenności gospodarczej są: płodność rzeczywista lochy (ilość żywo urodzonych prosiąt w jednym miocie), częstotliwość oproszeń (ilość urodzonych i odchowanych przez lochę miotów w trakcie roku kalendarzowego) oraz śmiertelność prosiąt w trakcie odchowu przy matce. Należy wyraźnie zaznaczyć, że nawet w stadach o wysokiej płodności loch, zbyt wysoki (powyżej 10%) procent upadków prosiąt decyduje o niskiej opłacalności produkcji. Dodatkowo, jak stwierdzono w badaniach naukowych, przeżywalność prosiąt w okresie od urodzenia do odsadzenia jest cechą o tak niskim współczynniku odziedziczalności (wg różnych źródeł na poziomie 0,04-0,07; Rydhmer 2000), że w zasadzie można przyjąć, że blisko 100% wpływ na wartość tej cechy ma środowisko bytowania zwierząt. Warto zatem przeanalizować przyczyny, które stanowią o upadkach prosiąt oraz wskazać metody ich eliminacji.

 

Robert Burek

 

Składniki mineralne są niezbędne do życia, wzrostu i rozwoju zwierząt, ich niedobór lub nadmiar wpływają na obniżenie produkcyjności zwierząt i może wywołać objawy chorobowe (Kotarbińska i Grela, 1995). Prawidłowo zbilansowane dawki pokarmowe muszą uwzględniać nie tylko indywidualne poziomy poszczególnych składników mineralnych, ale również ich wzajemne proporcje. Bilans poszczególnych minerałów jest uznawany jako jeden z podstawowych nieinfekcyjnych czynników sprzyjających zaburzeniom mineralizacji kości, chorób układu moczowego u loch (Porowski, 2012), laktacji i w konsekwencji żywotności i kondycji prosiąt (DeRouchey i wsp., 2003).

 

Środowisko a zdrowotność, cz. II. Żywienie

Artur Mazurowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Żywienie jest jednym z czynników środowiskowych warunkującym prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz wysoką produkcyjność zwierząt. Błędy żywieniowe wynikające zarówno z niedoboru jak i nadmiaru poszczególnych składników paszy (białka, włókna surowego, węglowodanów, tłuszczów, witamin, składników mineralnych, wody), mogą w sposób pośredni i bezpośredni wpływać na występowanie różnego rodzaju chorób. Zdrowie zwierząt w dużej mierze zależne jest od prawidłowo zbilansowanej dawki pokarmowej. Dlatego należy pamiętać, że zapotrzebowanie pokarmowe, uzależnione jest od wieku, stanu fizjologicznego zwierzęcia oraz kierunku produkcji.

 

Prawidłowo produkować prosięta!

Paweł Bieliński
doradca żywieniowy

 

W dobie rosnących cen prosiąt, wielu hodowców zastanawia się nad zamiarem powrotu do loch. Wielu z nich wcześniej utrzymywało stada loch i prowadziło produkcję w cyklu zamkniętym. Co więc przyczyniło się do rezygnacji z takiego systemu produkcji świń?

 

Pasze rzepakowe w żywieniu trzody chlewnej

Agnieszka Misiura
Lublin

 

Obecnie produkcja oleju oparta jest na przerobie nasion rzepaku. Co za tym idzie, rozwój rynku rzepakowego jest również związany z produkcją biopaliw. Wytłoki rzepakowe, czyli makuch to produkt uboczny podczas tłoczenia w prasach nasion rzepaku. Wszystkie zabiegi związane z produkcją oleju powodują znaczne zwiększenie ilości produktów ubocznych, powstających podczas tłoczenia i ekstrakcji z nasion rzepaku. Z jednej tony rzepaku można otrzymać ok. 650 kg makuchu rzepakowego. Do pasz rzepakowych można zaliczyć śrutę poekstrakcyjną i makuch produkowany z rzepaku podwójnie ulepszanego (tzw. 00) o obniżonej zawartości kwasu erukowego i glukozynolanów. Są to pasze bogate w tłuszcz (10-20% suchej masy) i białko (30-35% suchej masy).

 

Monitoring w chlewni

Jacek Nowicki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Zwierzęta towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. Niezależnie od charakteru kontaktów człowiek – zwierzę, istniała potrzeba zrozumienia czego zwierzęta potrzebują, czego wymagają jak się zachowują.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.