Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 9-10/2013

Perspektywy i zagrożenia antybiotykami

Henryk Maciołek, Dorota Łukomska, Ewelina Rucińska
SITR – Piotrków Trybunalski

 

Antybiotyki to związki chemiczne będące produktami metabolizmu drobnoustrojów, które zabijają (działanie bójcze) lub hamują (działanie statyczne) wzrost wrażliwych organizmów. Większość z nich jest specyficzna dla bakterii, niektóre działają na grzyby i pierwotniaki, ale nie działają na inne mikroorganizmy. Antybiotyki wywierają swoje działanie przez wiązanie się z ważnymi dla życia składnikami komórki, przez co zaburzają funkcjonowanie wrażliwego na antybiotyk mikroorganizmu. Producentami antybiotyków są głównie bakterie glebowe, niekiedy grzyby (np. Streptomyces).

 

Tagi:

Henryk Maciołek, Dorota Łukomska, Ewelina Rucińska
SITR – Piotrków Trybunalski

 

Niebezpieczna grupa chorób pochodzenia bakteryjnego występujących w środowisku intensywnego chowu świń aktualnie nabiera odpowiedzialnego znaczenia w zakresie stanu zdrowotnego utrzymywanego pogłowia a ponadto czynnika ekonomicznego. Procesy chorobowe stwierdzone w środowisku dużego zagęszczenia pogłowia oraz przy nieodpowiednich warunkach dobrostanu, temperatury, wilgotności, zapylenia, wentylacji, żywienia, zagęszczenia pogłowia, itp.

 

Jakość nasienia  w sztucznej inseminacji

Damian Knecht, Kamil Duziński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt,
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

 

Intensyfikacja chowu trzody chlewnej wymusza na producentach stosowanie różnych sposobów produkcji, przynoszących korzyści finansowe. Postęp hodowli trzody chlewnej oparty jest w dużej mierze na biotechnologicznych metodach szczególnie, w zakresie rozrodu. Płodność jest jednym z czynników wpływających na intensywność produkcji. Tylko najlepsze wykorzystanie potencjału rozrodczego stada wpływa na większą rentowność produkcji żywca wieprzowego.

 

Rodian Pawłowski
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,
UWM Olsztyn

 

Rozwój i wzrost wiedzy z zakresu agrotechniki sprawiają, iż coraz częściej wprowadza się nowe odmiany roślin, bądź udoskonala się te dotychczas występujące. Przykładem tego typu gatunku jest kukurydza, której wielkość upraw z roku na rok wzrasta. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2012 powierzchnia upraw kukurydzy wyniosła 1,07 mln ha i była wyższa od tej z 2011 o 250 tys. ha.

 

 

Dorota Bugnacka
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,
UWM Olsztyn

 

Potencjał produkcyjny lochy może być wykorzystany wyłącznie pod warunkiem prawidłowej opieki nad zwierzęciem i przy zapewnieniu mu optymalnych warunków bytowania. Wysoka płodność i plenność lochy, cechy stanowiące w efekcie końcowym o efektywności ekonomicznej produkcji trzody chlewnej, mogą zostać obniżone przez nieprawidłową opiekę nad lochą w trakcie jej przygotowania do porodu.

 

Tagi: ,

Rola substancji zapachowych w paszach dla różnych grup trzody chlewnej

Rodian Pawłowski
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

 

Wysoka wiedza z zakresu produkcji oraz rozwój przemysłu paszowego pozwalają na prowadzenie żywienia trzody chlewnej w sposób kompleksowy. Brane pod uwagę są nie tylko potrzeby pokarmowe, czy aspekty ekonomiczne, ale również potrzeby wynikające z fizjologii i behawioru świń. Ponadto intensyfikacja rolnictwa i przejście z żywienia paszami gospodarskimi na żywienie mieszankami pełnoporcjowymi spowodowało, iż dawka pokarmowa dla świń stała się mniej „atrakcyjna”. Zwracając uwagę na te czynniki producenci pasz oferują szeroką gamę dodatków paszowych, wśród których wyróżnić można dodatki aromatyczno-smakowe. Idea zastosowania wcześniej wymienionych dodatków bazuje na wykorzystaniu dwóch najlepiej rozwiniętych u świń zmysłów – węchu i smaku.

 

Wanda Milewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

 

Problem strat w odchowie świń na poszczególnych etapach produkcji trzody chlewnej jest bardzo istotny, gdyż każde utracone zwierzę stanowi konkretny ubytek finansowy. W produkcji świń w cyklu zamkniętym największe straty występują wśród najmłodszych, czyli prosiąt.

 

Tagi:

Pytanie 1:
Posiadam fermę 50 loch w cyklu zamkniętym. Jedyny problem jaki u mnie występuje to chroniczny kaszel u warchlaków i tuczników. Okoliczni lekarze weterynarii każą mi wykonywać szczepienia ochronne przeciwko bardzo wielu chorobom, ale jest to bardzo pracochłonne i kosztochłonne. Czy można to jakoś uprościć.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.