Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 5-6/2016

Innowacyjny system chłodząco-grzewczy w chlewni

Robert Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu


Przyjście potomstwa na świat jest okresem bardzo ważnym zarówno dla rodzącej i karmiącej lochy, jak i dla nowo narodzonych prosiąt. Zapewnienie zwierzętom bardzo dobrych warunków otoczenia jest niezbędnym elementem zmierzającym do osiągnięcia wysokiego poziomu komfortu. Pomimo że rynek bogaty jest w różnego typu systemy dogrzewania prosiąt, to warto również zwrócić uwagę na nowy innowacyjny system chłodząco-grzewczy instalowany na porodówce w chlewni.

Ekologiczny chów świń na wolnym wybiegu

Wanda Milewska; UWM w Olsztynie


Ekologiczny chów świń na wolnym wybiegu z powodzeniem stosowany jest w  niektórych krajach europejskich, jak: Szwecja, Wielka Brytania, Dania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Niemcy, Bułgaria, a także w Stanach Zjednoczonych. Stopień popularności tego systemu w poszczególnych krajach jest różny i waha się od 1,5% (w Danii) do 10% (we Francji). Zaletą tego systemu jest to, że świnie mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu, korzystania z pastwiska, rycia w ziemi, co pozwala im na zachowania zgodne z naturą. Ten typ utrzymania spełnia warunki określone przez Ustawę o Ochronie Zwierząt.

Polimorfizm genu miostatyny (MSTN) u trzody chlewnej

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise, Włochy


Wieprzowina jeszcze tak niedawno była najpopularniejszym gatunkiem mięsa w Europie i mimo że „oddała” palmę pierwszeństwa mięsu drobiowemu, to wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. W celu polepszenia jakości mięsa, zwiększenia dochodowości i konkurencyjności gospodarstw, zajmujących się produkcją trzody chlewnej, niezbędna jest skuteczna selekcja zwierząt. Z tego względu konieczne jest poznanie uwarunkowań genetycznych, mających związek z cechami mięsnymi świń, które pozwoli na zaobserwowanie zależności pomiędzy nimi a parametrami jakości mięsa wieprzowego.

Tuczarnie na głębokiej ściółce. Wady i zalety

Rodian Pawłowski; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM OlsztynTuczarnie na głębokiej ściółce


Nim zapoznamy się z wadami i zaletami utrzymania zwierząt na głębokiej ściółce, warto przybliżyć sobie podział podstawowych systemów utrzymania trzody chlewnej. W chowie świń w Polsce najczęściej wyróżniamy podział na dwa systemy utrzymania: ściołowy i bezściołowy. Głównym wyróżnikiem tych systemów oprócz oczywiście użycia ściółki jest produkt odpadowy jaki w wyniku tych systemów chowu otrzymujemy.

Wpływ drożdży piwnych Leiber na system odpornościowy zwierząt monogastrycznych

dr inż. Andrzej Sobieraj; Leiber Sp. z o.o., Krośniewice


Drożdże piwne Leiber są stosowane w żywieniu zwierząt na wiele różnych sposobów. Wielu producentów pasz i hodowców zwierząt stosuje je z różnych względów. Jednym z takich powodów, dla których korzystnie jest stosować drożdże piwne Leiber w dawce paszowej jest ich zdolność do aktywowania systemu odpornościowego.

10 000 kamizelek odblaskowych już rozdanych

Bezpieczna droga z LNB

W poprzednim artykule pisaliśmy o rozpoczęciu przez firmę LNB akcji „Bezpieczna Droga z LNB”. W ostatnich kilku tygodniach zostało przekazanych 10 tysięcy kamizelek odblaskowych dzieciom Szkół Podstawowych z klas 1-3. Reprezentanci firmy dotarli do 80 placówek na terenach wiejskich w całej Polsce. Szeroko zakrojony plan działań edukacyjnych miał na celu uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom wciąż aktualny temat bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły.

Wrodzona rozkroczność nóg u prosiąt

Andrzej Bochniak; Prywatna Praktyka Weterynaryjna


Wrodzona rozkroczność (ang. splayleg) jest najczęściej spotykaną wadą wrodzoną prosiąt. Schorzenie jest łatwe do rozpoznania – występują bowiem widoczne objawy kliniczne. Prosięta dotknięte tym defektem mają ewidentne trudności z poruszaniem się, a nawet z przyjęciem postawy pionowej.

Najważniejsze choroby bakteryjne świń

Andrzej Bochniak; Prywatna Praktyka Weterynaryjna


Choroby wywoływane przez bakterie stanowią jedne z najczęściej występujących problemów zdrowotnych w chlewniach. Konkurencję w zakresie pierwszeństwa mogą dla nich stanowić jedynie choroby wirusowe. Dysponujemy co prawda lekami, które mogą skutecznie walczyć z większością infekcji bakteryjnych. Antybiotyki nie są jednak w stanie w pełni wyeliminować problemów zdrowotnych generowanych przez bakterie. Musimy również pamiętać, że przeprowadzanie antybiotykoterapii wiąże się z kosztami, a na takowe w dzisiejszych czasach mało które stada mogą sobie pozwolić.

Sucha dezynfekcja w trosce o zdrowotność stada

Katarzyna Łagowska; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


Utrzymanie higieny i czystości chlewni na jak najwyższym poziomie jest jednym z podstawowych czynników wpływających na warunki w jakich przebywają zwierzęta. Zapewnienie odpowiednich warunków zoohigienicznych, poprzez regularną dezynfekcję pomieszczeń, nie tylko podnosi zdrowotność stada, ale również wpływa na opłacalność produkcji i komfort codziennej pracy. W walce o utrzymanie odpowiedniej zdrowotności stada, coraz popularniejsza staje się sucha dezynfekcja.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.