Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 7-8/2016

W numerze:

 1. Eubiotyki nowa generacja dodatków paszowych dla świń Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 2. Prebiotyki – niezbędne składnik i prawidłowego żywienia Elwira Fiedorowicz-Szatkowska
 3. UPAŁY negatywny wpływ na organizm zwierzęcy Rodian Pawłowski
 4. Techniczne i żywieniowe metody minimalizacji stresu cieplnego u świń Katarzyna Łagowska
 5. Sytuacja na światowym i europejskim rynku trzody chlewnej w tabelach Komisji Europejskiej Tomasz Sakowski
 6. Kontrola stężenia gazów w chlewni Katarzyna Jankowska
 7. Zastosowanie szczepionek atenuowanych w walce z PRRS Andrzej Bochniak, Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 8. Choroby warchlaków z importu Wanda Milewska
 9. Bronchopneumonia świń – przyczyny i zapobieganie Karol Kotowski
 10. XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Puławach Elwira Fiedorowicz-Szatkowska
 11. Dzikie świnie Azji i Afryki, cz. 2 Zuzanna Wiśniewska, Anita Zaworska
 12. Jako żywić kulejącą hodowlę trzody chlewnej? Tomasz Kodłubański

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator oraz KATALOG BRANŻOWY TRZODA CHLEWNA - 70 zł TUTAJ

Jako żywić kulejącą hodowlę trzody chlewnej?

Tomasz KodlubańskiHodowla trzody chlewnej w Polsce wciąż jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie dość, że ceny skupu nie gwarantują zysków i nie pokrywają kosztów produkcji, to jeszcze stale sprowadzane są z Europy zachodniej duże ilości warchlaków oraz mięsa wieprzowego.

Dzikie świnie Azji i Afryki, cz. 2

Zuzanna Wiśniewska; studentka studiów magisterskich, Animal Production Management, opieka merytoryczna nad tekstem: Anita Zaworska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 


Tereny Azji zamieszkiwane przez świniowate znajdują się głównie w strefie równikowej, natomiast w wypadku Afryki jest to również dodatkowo strefa podzwrotnikowa. Wspólną cechą warunków środowiskowych między porównywanymi kontynentami jest występowanie dwóch pór roku: pory suchej i deszczowej. Pierwotne świniowate ostały się na terenach Azji głównie na wyspach zasiedlając wilgotne lasy równikowe, świniowate Afryki znajdują się w większości na stałym lądzie, gdzie ich siedliska rozciągają się od lasów równikowych przez sawanny, a nawet półpustynie. Gatunki reprezentujące Azję są w większości zagrożone wyginięciem, a sytuacja w Afryce jest odmienna. Na rozległych obszarach lasów równikowych Afryki wszystkie gatunki dzikich świń łączy kilka wspólnych cech. Przede wszystkim są to zwierzęta aktywne nocą, wszystkożercy żywiący się kręgowcami, insektami, wszelkiego rodzaju trawami oraz owocami leśnymi, korzeniami, i co najistotniejsze dla człowieka – uprawami rolnymi, przez co postrzegane są w niekorzystnym dla nich świetle. Kolejna wspólna cecha to większe rozmiary ciała u samców niż u samic. Gatunki dzikich świń w Afryce są uważane przez CKGZ (Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych) za gatunki najmniejszego ryzyka, niezagrożone wyginięciem, pospolite i szeroko rozprzestrzenione.

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Puławach

Elwira Fiedorowicz-Szatkowska


W dniach 21-22 czerwca w Puławach, odbyła się już XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Optymalne: technologia, genetyka oraz zdrowie – podstawą opłacalności chowu świń”. Organizatorem konferencji był Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, a przewodniczącym prof. dr hab. Zygmunt Pejsak.

Bronchopneumonia świń – przyczyny i zapobieganie

Karol Kotowski; KępnoZespół określany terminem bronchopneumonia (odoskrzelowe zapalenie płuc) w dużych fermach jest zjawiskiem powszechnie znanym. Badania wielu autorów wykazały, że objawy bronchopneumonii mogą wywołać różne mikroorganizmy. Jednakże układ oddechowy jest wysoce aktywny i w zetknięciu z większością z nich potrafi uzyskać stosowną odpowiedź immunologiczną.

Choroby warchlaków z importu

Wanda Milewska; UWM w OlsztynieW ramach Towarzystwa skupiającego lekarzy weterynarii działa sekcja hyopatologów, czyli specjalistów ds. chorób świń. Pierwsze światowe sympozjum poświęcone groźnym chorobom świń odbyło się w 1991 roku w Saint Paul (Minnesota). W zasadzie obradowano wyłącznie na temat choroby Auyeszky’ego. Kolejny kongres miał miejsce w 1995 roku w Kopenhadze i obejmował dodatkowo zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS). Trzecie spotkanie odbyło się we Francji i było poświęcone ponadto poodsadzeniowemu wielonarządowemu zespołowi wyniszczającemu (PMWS).

Zastosowanie szczepionek atenuowanych w walce z PRRS

Andrzej Bochniak, Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Szczepionki to chyba najlepiej znana dzisiaj „oręż” w walce z chorobami zakaźnymi. Znalazły one zastosowanie również w zwalczaniu zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS). W przypadku PRRS szczepienia nie rozwiązują jednak problemu definitywnie, co jest wynikiem cech posiadanych przez wywołującego chorobę wirusa. Szczepienia są więc jedynie jednym z elementów potrzebnych w zwalczaniu obecności PRRS w chlewniach. 

Kontrola stężenia gazów w chlewni

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


Najważniejszym celem działań w zakresie ochrony powietrza jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa jakości powietrza. W szczególności konieczne jest utrzymanie korzystnych tendencji w zakresie poprawy jakości powietrza i spadku ryzyka zdrowotnego, wynikającego z narażenia na występujące w powietrzu czynniki szkodliwe dla zdrowia, szczególnie takie jak ozon, pył zawieszony i węglowodory wielopierścieniowe. Osiągnięcie tego celu wymaga efektywnej realizacji programów redukcji najważniejszych zanieczyszczeń oraz poprawy zarządzania jakością powietrza.

Sytuacja na światowym i europejskim rynku trzody chlewnej w tabelach Komisji Europejskiej

Na podstawie danych z posiedzenia CDG – mięso wieprzowe opracował: Tomasz Sakowski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w JastrzębcuKomisja Europejska powołała przy każdym komisarzu grupy dialogu społecznego wyspecjalizowane w bardzo szczegółowych zagadnieniach, których zadaniem jest monitorowanie prac danej komisji i wyrażanie opinii na temat bieżącej i przyszłej polityki Unii Europejskiej w zakresie specjalizacji danej grupy. Przy komisji rolnictwa działa 21 takich wąsko wyspecjalizowanych grup doradczych, w których również zasiadają przedstawiciele Polski. Zostali oni desygnowani przez organizacje branżowe, związki hodowców lub organizacje i stowarzyszenie konsumenckie. W ten sposób Komisja Europejska ma bezpośredni kontakt z przedstawicielami tych organizacji, które są żywo zainteresowane tworzonym w Unii Europejskiej prawem i regulacjami. Jak wiadomo w Polsce mamy z tym pewien kłopot, bo jak coś w kraju nie idzie, to zwykle usiłujemy zrzucić winę na Unię Europejską. Nie zawsze jest to prawdą, a brak naszych przedstawicieli w gremiach doradczych i konsultacyjnych, albo źle przygotowane wspólne stanowiska polskich organizacji, często mogą wpłynąć na przegłosowanie niekorzystnej dla nas uchwały. 

Techniczne i żywieniowe metody minimalizacji stresu cieplnego u świń

Katarzyna Łagowska; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH SiedlceWysokie temperatury panujące późną wiosną oraz latem powodują przekroczenie komfortu cieplnego u trzody chlewnej. Prowadzi to do wystąpienia u zwierząt zjawiska hipertermii, nazywanego inaczej stresem cieplnym. Ma ono swoje odzwierciedlenie w obniżonym dobrostanie zwierząt oraz spadku ich wyników tuczu i rozrodu. Problemy związane ze stresem cieplnym w znacznie większym stopniu dotykają osobników ze stada podstawowego oraz tuczników. W znacznie mniejszej mierze dotyczą prosiąt i warchlaków, które dobrze tolerują wysokie temperatury.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.