Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 9-10/2016

Wpływ systemu żywienia tuczników na jakość mięsa

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise, WłochyEfektywność i rentowność żywca wieprzowego zależą od bardzo wielu czynników. Bardzo trudno jest jednoznacznie określić, który z elementów warunkujących opłacalność tuczu jest tym najważniejszym. Należą do nich głównie: stworzenie hodowanym zwierzętom optymalnych i niezmiennych warunków środowiskowych, odpowiedni dobór i zakup materiału do tuczu, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału genetycznego i statusu zdrowotnego wprowadzonych do pomieszczeń zwierząt. Jednakże analizując wszystkie niezbędne warunki prawidłowo prowadzonego tuczu, na jednym z pierwszych miejsc trzeba wymienić właściwe żywienie.

Choroba obrzękowa prosiąt

Wanda Milewska; UWM w OlsztynieChoroba obrzękowa (kolibakterioza) pojawia się u prosiąt, najczęściej po odłączeniu od nich matki. Czynnikiem predysponującym są błędy organizacyjne i żywieniowe popełniane w okresie przed i zaraz po odsadzeniu. Ponadto czynnikiem ryzyka jest również pojawiający się stres w związku z odsadzeniem i zmianą paszy, zbyt duża zawartość białka w dawce dziennej, zanikanie odporności biernej, zaburzenia w mikroflorze jelitowej. Nie można też wykluczyć osobniczej podatności genetycznej prosiąt na zachorowania.

Cholesterol w mięsie wieprzowym

Katarzyna Łagowska; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH SiedlceOgraniczenie spożycia wieprzowiny od lat budzi szereg kontrowersji. Niegdyś wieprzowina uważana była za mięso tłuste i bogate w cholesterol, któremu przypisywało się zwiększenie ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Pogląd ten uległ jednak w ciągu ostatnich lat radykalnym zmianom. Obecna na rynku wieprzowina jest produktem, którego wartość odżywcza zbliżona jest do innych gatunków mięs, a zawartość cholesterolu jest znacznie niższa niż do tej pory sądzono.

Aerozole w terapii i profilaktyce chorób zwierząt

Karol Kotowski


Z piśmiennictwa wynika, że aerozoloterapia jest metodą leczenia stosowaną już od czasów Hipokratesa. Terapia aerozolowa była opisywana już w pierwszych publikacjach dotyczących zagadnień medycyny. Inhalacje siarką i arsenem były polecane przez lekarzy przy schorzeniach astmatycznych. 

Mini kompendium na temat stanu sztucznego unasieniania trzody chlewnej i jakości nasienia knura, część 1

Magdalena Czubaszek; Katedra Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachNieustannie zwiększające się zapotrzebowanie ludności, wynikające z jej znacznego wzrostu, powoduje konieczność intensyfikacji wszelkiej produkcji, nie tylko roślinnej, ale także i zwierzęcej. W związku z tym, zarówno naukowcy, jak i osoby zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt, zostali poniekąd zmuszeni do podjęcia działań mających na celu podniesienie efektywności produkcji gatunków, od których pozyskiwane są produkty. Do czynników mających wpływ na wynik procesu produkcji należy również rozród, a mianowicie w przypadku trzody chlewnej jest to ilość wyprodukowanych tuczników od jednej lochy w ciągu roku.

Technologie ogrzewania chlewni

Rodian Pawłowski; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM OlsztynWśród elementów mikroklimatu, na który w warunkach produkcji trzody chlewnej powinniśmy zwracać szczególną uwagę jest oczywiście temperatura. O koniecznościach i możliwościach zapewnienia jej właściwego poziomu w okresie letnim mogliśmy zapoznać się już we wcześniejszych numerach – tym razem skupimy się nad rozwiązaniami technologicznymi, które pomogą nam dogrzać pomieszczenia, w związku ze zbliżająca się jesienią, o której dają nam znać coraz chłodniejsze dni. Już nasi dziadkowie zaobserwowali pewne pogodowe zjawiska związane z pierwszymi chłodami starając się je zawrzeć w przysłowiach, które jak wiemy są mądrością narodu. W ten sposób jednymi z najbardziej popularnych są chociażby: „Od Świętej Anki zimne wieczory i poranki” czy „Święta Hanna – to już jesienna panna”. Dlatego już w drugiej połowie lata warto pomyśleć o najlepszych rozwiązaniach, które pozwolą na zapewnienie komfortu termicznego utrzymywanym przez nas zwierzętom. 

Prosięta z importu. Na co należy zwrócić uwagę decydując się na ich zakup?

Katarzyna Łagowska; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce W Polsce popularność utrzymywania świń w cyklu otwartym opartym o prosięta z importu jest duża. Co roku do naszego kraju trafia ponad 4 mln warchlaków pochodzących głównie z Danii. Rynek bogaty jest w oferty zwierząt w tej samej wadze, ale o różnym statusie zdrowotnym. Decydując się na zakup materiału do dalszego tuczu powinno się zwrócić szczególną uwagę na jego jakość, która wyrażana jest m.in. statusem zdrowotnym. Oprócz owego statusu ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie zwierząt powinien być sam importer. Dostawca, który zataja informacje dotyczące statusu zdrowotnego stada oraz nieumiejący zapewnić powtarzalności numeru kolczyka, nie powinien wzbudzać zaufania kupującego. 

Dyzenteria świń

Małgorzata Horecka

 

Choroba, która spędza sen z powiek niejednemu hodowcy, nie tylko ze względu na koszty jej leczenia, ale również na bardzo trudne opanowanie epidemii, lekooporność i olbrzymią intensywność ekspansji w chlewni. Często zmusza ona właścicieli chlewni do podjęcia radykalnych decyzji o likwidacji stada, gdyż przy obecnej cenie wieprzowiny jest to niejednokrotnie uzasadnione finansowo rozwiązanie. Leczenie jest bardzo drogie, dlatego zaliczamy dyzenterię do chorób ekonomicznych wpływających, a nawet decydujących o opłacalności produkcji.

Kiszone wilgotne ziarno kukurydzy w żywieniu świń

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Władysław Brejta¹; Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

¹ Zakład Doświadczalny IZ-PIB w Odrzechowej Sp. z o.o.Z roku na rok w Polsce rośnie popularność uprawy kukurydzy, w tym na ziarno. Przyczynia się to tego m.in. wzrost opłacalności produkcji ziarna tego zboża, przy jednoczesnym spadku opłacalności innych upraw polowych oraz ograniczenie importu przy wzroście popytu krajowego. Sprzyjającym czynnikiem jest też poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw (zwiększenie areałów, lepsze wyposażenie w maszyny), a także zmiana warunków pogodowych na bardziej korzystne dla plonowania kukurydzy oraz łatwość jej uprawy.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.