Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 5-6/2017

Konferencja Narodowy Dzień Świni: o czym była mowa?

21 marca 2017 roku w Tarnowie Podgórnym odbyła się I edycja konferencji Narodowy Dzień Świni.

Energooszczędność w chlewni

Recticel Izolacje


Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli trzody chlewnej stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych.

Świnia domowa - biologiczny inkubator ludzkich narządów

Marek Babicz; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Przy obecnej wiedzy naukowej i wobec odkryć m.in. genetyki molekularnej, procesy ksenotransplantacji nabierają coraz bardziej realnego kształtu. W tym aspekcie istotnego znaczenia nabiera możliwość wykorzystania świni domowej dla ratowania zdrowia i życia człowieka.

Efektywność rozrodcza loch

Karol Kotowski, Ewa Kotowska; Kępno


Zagadnienie intensywnego wykorzystania potencjału rozrodczego loch wywołuje coraz większego zainteresowania zarówno wśród naukowców, jak i praktyków. Z informacji Pejsaka (2016) wynika, że problemowi związanemu z rozrodem świń poświęcono wiele uwagi na 24 Kongresie Specjalistów Chorób Świń w Dublinie, który odbył się w dniach 7-10 czerwca 2016 r. W spotkaniu tym wzięło udział około 3200 uczestników z 67 krajów ze wszystkich kontynentów. Uczestniczyła w nim 70. osobowa grupa polskich lekarzy weterynarii. Rozrodowi poświęcono sporo miejsca, czego dowodem może być fakt, że dwa wykłady plenarne dotyczyły tego tematu.

Wpływ stresu na zdrowotność i wyniki produkcyjne

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Stres jest zjawiskiem wielowymiarowym, posiadającym swoje komponenty fizjologiczne i behawioralne. W produkcji zwierząt gospodarskich jest on zagadnieniem coraz częściej podejmowanym. Wynika to z rosnącego zainteresowania kwestią dobrostanu zwierząt. Zaobserwowano, że zagwarantowanie świniom odpowiednich warunków bytowych, tzn. zbliżonych do naturalnych, pozytywnie oddziałuje na zdrowie psychiczne, ale również pośrednio kształtuje wyniki prowadzonej produkcji.

Najczęściej spotykane anomalie genetyczne świń

Agnieszka Wilczek-JagiełłoDefekty genetyczne są nieprawidłowościami w zakresie genomu. Wady te mogą być widoczne od urodzenia (są to wtedy tzw. wady wrodzone), mogą również ujawniać się na różnych etapach wzrostu zwierząt, a niektóre z nich można odnotować jedynie w badaniu poubojowym lub też poprzez specjalistyczne badania genetyczne. Które z nich najczęściej dotykają trzodę chlewną i co można zrobić, aby zapobiegać ich występowaniu we własnym stadzie?

Wskaźniki mikroklimatu jako element dobrostanu w produkcji świń

Marek Babicz, Marcin Hałabis; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Warunki i systemy utrzymania świń, są ściśle określone aktami prawnymi m.in. konwencjami Rady Europy, dyrektywami Unii Europejskiej oraz krajowymi ustawami (Dz. U. L 221 z 8.8.1998, Dz. U. 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm, Dz. U. 2007, Nr 133, poz. 921 z późn. zm, Dz. U. L 47 z 18.2.2009, Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm, Dz. U. 2010, Nr 116, poz. 778 z późn. zm).

Krzyżowanie ras trzody chlewnej

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej UWM Olsztyn


Produkcja tuczników w obecnych uwarunkowaniach rynkowych wymaga zastosowania metod poprawiających jej efektywność. Jedną z takich metod, gwarantujących uzyskanie licznego, żywotnego, szybko rosnącego potomstwa od zwierząt utrzymywanych w chlewniach towarowych, jest krzyżowanie. Krzyżowanie towarowe to dobór do rozrodu osobników będących przedstawicielami różnych ras lub też odpowiednio przygotowanymi mieszańcami. Taki sposób produkcji opiera się o wykorzystanie zjawiska genetycznego zwanego efektem heterozji. Efekt ten określany jest inaczej terminem „wybujałość mieszańców”, co dość dokładnie charakteryzuje jego specyfikę. Jest to bowiem zjawisko polegające na zwiększeniu wartości fenotypowej danej cechy ilościowej (tzn. wzrost wartości cechy produkcyjnej, na przykład przyrostów dziennych) w pokoleniu mieszańców, w stosunku do średniej wartości tej cechy w pokoleniu czystorasowych rodziców.

Mochom wstęp wzbroniony

Marek Gaworski* Michał Boćkowski;

*SGGW Warszawa


Utrzymaniu zwierząt w pomieszczeniach inwentarskich towarzyszy wiele problemów, które szczególnie nasilają się w okresie lata i podwyższonych temperatur otoczenia. Problemem, jak co roku, są oczywiście muchy, z którymi czas podjąć zwycięską walkę.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.