Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 7-8/2017

Historia pewnej fermy świń na Jamajce

Stuart Lumb; Wielka Brytania


Jednym z chętniej spożywanych gatunków mięs na Jamajce jest wieprzowina, a z popularniejszych potraw z tego gatunku mięsa jest tzw. „Jerk Pork”. Jest to mięso wieprzowe zamarynowane w mieszance ostrych przypraw. Można je kupić zarówno w restauracjach, jak i u przyulicznych sklepikarzy. Populacja świń na Jamajce wynosi około 80 tys. loch. Sektor produkcji świń w tym kraju jest bardzo zróżnicowany, począwszy od małych producentów utrzymujących zaledwie kilka loch, wystarczających na zaspokojenie potrzeb rodziny i przyjaciół, kończąc na jednostkach, w których została wdrożona najlepsza dostępna technologia. Pośrodku znajdują się producenci utrzymujący od 50 do 100 loch.

Wieprzowina jako źródła żelaza w diecie człowieka

Katarzyna Pietrzkiewicz; Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, UPH SiedlceWartość odżywczą mięsa kształtują między innymi zawarte w nim mikroelementy, w tym żelazo. Dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest znikome i w ustroju występują jego niewielkie ilości. Jednak z punktu widzenia zdrowia człowieka dostarczanie żelaza do organizmu jest niezbędne, ponieważ pełni ono ważną rolę metabolizmie. W pożywieniu występuje w dwóch formach: hemowej oraz niehemowej, różniących się od siebie poziomem przyswajalności. Źródłem pierwszej, lepiej przyswajalnej formy, są produkty pochodzenia zwierzęcego, natomiast drugiej, głównie rośliny. W wieprzowinie poziom żelaza zależy od wyrębu oraz klasy mięsności tuszy i wynosi średnio od 2,86 do 6,36 mg/100 g mięsa.

Niebezpieczeństwo kryjące się w endotoksynach

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Bakterie Gram ujemne posiadają ścianę komórkową zbudowaną z dwóch warstw: cienkiej warstwy peptydoglikanu oraz błony zewnętrznej zawierającej liczne białka i lipopolisacharyd LPS, nazywany inaczej endotoksyną. Lipopolisacharyd zbudowany jest z kolei z trzech części: lipidu A, oligosacharydowego rdzenia oraz antygenu 0 (łańcuch polisacharydowy), z których każda pełni określone funkcje. Za wywoływanie efektu toksycznego odpowiedzialne są odcinki tłuszczowe LPS, natomiast elementy wielocukrowe są silnie immunogenne. Nie wszystkie bakterie Gram ujemne posiadają kompleks LPS. W przypadku bakterii rodzaju Haemophilus spp., Bordetella, Neiseria, kompleks LPS zastąpiony jest krótszym łańcuchem lipooligosacharydowym pozbawionym antygenu 0. Makrocząsteczkowe kompleksy LPS cechują się pewną dozą heterogenności, co warunkuje swoistość serologiczną dla różnych szczepów bakterii. 

Streptokokoza świń

Karol Kotowski, Kępno


Z praktyki wiadomym jest, że istnieje wiele chorób, które powodują niezamierzone straty w pogłowiu trzody chlewnej. Jedną z nich jest streptokokoza świń manifestująca się różnorodnymi objawami klinicznymi, która może powodować duże straty ekonomiczne w produkcji. Z piśmiennictwa wynika (Markowska-Daniel i wsp. 2005), że infekcje świń wywołane przez paciorkowce z gatunku Streptococcus suis (S. suis) uznawane są za przyczynę jednego z ważniejszych problemów zdrowotnych występujących we współczesnych systemach produkcji trzody chlewnej.

Utylizacja zwierząt na miejscu elementem skutecznej bioasekuracji!

Wojciech Dubiński; Bentley Polska Sp. z o.o.W lutym 2014 roku stwierdzono pierwszy przypadek wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u martwego dzika. W dniu 26.07.2017 r. stwierdzono 61. przypadek ASF u świń, jest to 38. odnotowane ognisko ASF w tym roku. Ze względu na dynamikę rozprzestrzeniania się choroby, w piątek 14.07.2017 r. resort rolnictwa wprowadził nowe rozporządzenie dotyczące zaostrzenia zabiegów związanych z bioasekuracją na fermach trzody chlewnej. Nie porusza ono jednak istotnej kwestii jaką jest szybka utylizacja zwierząt padłych na fermie oraz ich wywóz i transport poza obszar fermy, szczególnie na terenach największego działania wirusa.

Problemy i perspektywy szczepień

Zdzisław Gliński; Lublin


Od czasów pierwszych szczepień przeciwko ospie prawdziwej u ludzi przeprowadzonych przez Jennera w 1749 r., który wykorzystał materiał pobrany z owrzodzeń występujących na rękach dojarek zakażonych wirusem ospy krowiej do szczepienia przeciwko „czarnej ospie” i opracowania przez Ludwika Pasteura szczepionek przeciwko wąglikowi owiec i wściekliźnie u ludzi, człowiek może wpływać na układ immunologiczny, który odpowiada za odporność organizmu. Celem tej ingerencji jest zmiana reaktywności układu immunologicznego, bądź w kierunku nabycia lub zwiększenia istniejącej odporności (immunostymulacja) względnie jej osłabienia (immunosupresja).

Woda i jej znaczenie w chowie trzody chlewnej

Rodian Pawłowski; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn


O znaczeniu wody, jako czynnika decydującego o właściwym funkcjonowaniu organizmów roślinnych i zwierzęcych nie trzeba nikogo przekonywać. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób poprzez tak oczywisty element, jakim jest woda, można kształtować środowisko bytowania zwierząt i wpływać na uzyskiwane parametry produkcyjne. 

Metody ograniczania much w chlewni

Maciej Kucharski; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii


Owady w gospodarstwie stanowią jeden z elementów sprzyjających rozprzestrzenieniu się czynników zakaźnych. Źródłem ich są m.in. wprowadzane nowe zwierzęta, obsługa, nieszczelny budynek itp. Występujące choroby wywołane przez czynniki zakaźne, mogą prowadzić do likwidacji stada i kosztów ich utylizacji itp. 

Dostępność na rynku materiałów krajowych białkowych materiałów paszowych. Wielkość upraw w Polsce, ceny skupu i zakupu, jakość materiału

Anita Zaworska; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W celu maksymalnego wykorzystania potencjału genetycznego zwierzęta wymagają szczególnego żywienia, polegającego na dokładnym pokryciu wysokiego zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Racjonalne żywienie wymaga więc dostarczenia im w paszy odpowiedniej ilości wysokiej jakości białka, energii, składników mineralnych, witamin oraz dodatków paszowych.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.