Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 11-12/2017

25 lecie Agro-Trade Sp. z o.o., Gowarzewo k.Poznania, 15.09.2017 r.

Agro-Trade Sp. z o.o.


Agro Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Gowarzewie k. Poznania to obecnie jeden z ważniejszych podmiotów w branży higieny i bioasekuracji na rynku rolnym w Polsce.

Wykorzystanie świń w medycynie

Wanda Milewska; UWM w OlsztynieW ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystywaniu świń nie tylko jako dostarczycieli mięsa, ale również w innych dziedzinach, np. w medycynie.

Wykorzystanie świń rasy puławskiej w produkcji wędlin tradycyjnych i regionalnych

Marek Babicz, Marcin Bany; Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieW wielu regionach Polski, pomimo dynamicznie zachodzących zmian, nadal w strukturze jednostek zajmujących się produkcją rolniczą bardzo dużą grupę stanowią gospodarstwa rodzinne o powierzchni nieprzekraczającej 10 hektarów. Aktualna sytuacja rynkowa zmusza je do poszukiwania nowych rozwiązań ekonomicznych pozwalających na utrzymanie odpowiedniej rentowności. Jednym z takich czynników jest możliwość wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych, które Polska, będąc krajem członkowskim Unii Europejskiej, może zgłaszać, produkować i promować.

Mykoplazmoza

Justyna Sokół; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH SiedlceMykoplazmoza jest chorobą wywołaną przez bakterie z rodzaju Mycoplasma spp. Nie posiadają ściany komórkowej, ponieważ nie produkują peptydoglikanu potrzebnego do jej wytworzenia, co powoduje dużą antybiotykoodporność.

Korzyści z zastosowania selekcji genomowej w krajowych rasach świń

Marek Babicz; Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieSelekcja zwierząt polega na wyborze najlepszych genetycznie osobników na rodziców następnych pokoleń. U zwierząt dzikich występuje selekcja naturalna, której letalne przyczyny np. wady genetyczne, brak przystosowania do danych warunków środowiska itp., powodują eliminację części osobników populacji. W przypadku zwierząt gospodarskich prowadzona jest selekcja sztuczna, w której decyzję o pozostawieniu zwierzęcia na rodzica przyszłego pokolenia podejmuje hodowca. Obecnie do reprodukcji pozostawia się zwierzęta o najkorzystniejszych cechach użytkowych uwarunkowanych genetycznie tak, by następne pokolenie przewyższało pokolenie rodzicielskie.

Czynniki wpływające na przeżywalność prosiąt

Karol Kotowski; KępnoDla zapewnienia możliwie wysokiej produkcji w hodowli i chowie trzody chlewnej, należy szczególną uwagę zwracać na właściwy odchów i pielęgnację prosiąt. Z praktyki wiadomym jest, że większość strat nowo narodzonych prosiąt występuje w pierwszych dniach ich życia.

Wykorzystanie drożdży w paszach dla trzody chlewnej

Karol Kotowski; KępnoStosowanie przez szereg lat antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW) w hodowli zwierząt doprowadziło do zwiększenia ryzyka narastania lekooporności zarazków na antybiotyki oraz przenoszenia jej z patogenów zwierzęcych również na ludzkie. W związku z tym od 1 stycznia 2006 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzono bezwzględny zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu.

Niskie poziomy mikotoksyn to wciąż duże straty w hodowli

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Mykotoksyny są wtórnymi produktami przemiany materii grzybów pleśniowych o różnym poziomie toksyczności dla zwierząt, ale również ludzi. Obecnie poznano około 400 mykotoksyn, które powszechnie występują w ziarnach zbóż powodując zanieczyszczenie pasz dla zwierząt oraz w słomie stanowiącej materiał ściółkowy dla zwierząt.

Płynny system żywienia świń

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyRozliczne procesy przemiany materii i energii, dzielące się na procesy dotyczące bytu zwierząt i produkcji, mają decydujący wpływ na sukces prowadzonej hodowli. Zarówno procesy bytowe, jak i produkcyjne, są dokładnie poznane, jednakowoż ze względów praktycznych ujmowane są łącznie.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.