Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 1-2/2019

Torbiele jajników u loch

Karol Kotowski; Kępno

 

Torbiele jajników u loch, ze względu na trudne przyżyciowe rozpoznanie, są mało znane w praktyce. Jak wynika z dostępnych źródeł torbielom na jajnikach u loch towarzyszy czasowa lub stała niepłodność z nieregularnymi objawami rui, brakiem rui lub stałym wzmożonym popędem płciowym.

Inwestycje w chlewni czyli jak dzięki technice poprawić wydajność i opłacalność chowu

Przemysław Marek; Instytut Technologiczno Przyrodniczy Poznań

 

Przemysłowy chów zwierząt przyczynił się do ograniczenia kontaktu zwierząt ze środowiskiem zewnętrznym poprzez zamknięcie cyklu produkcyjnego w budynkach inwentarskich. Taka izolacja od wpływu warunków zewnętrznych dała hodowcom większą kontrolę nad przebiegiem procesu chowu, jednak wymusiła konieczność zapewnienia optymalnych dla zwierząt warunków mikroklimatycznych.

GREENFEED lider na rynku trzody chlewnej w Wietnamie

Stuart lumb; niezależny dziennikarz, Wlk. Brytania

 

Greenfeed Corporation jest obecnie w Wietnamie jednym z największych integratorów branży mięsa wieprzowego. Swą działalność rozpoczęła w 2003 roku, początkowo współpracując z międzynarodową firmą Bunge Ltd. Obecnie firma produkuje 2 mln ton paszy rocznie, posiada 8 zakładów produkcyjnych rozmieszczonych w Wietnamie, Kambodży i Myamar (dawniej Birma).

Diagnozowanie chorób układu oddechowego świń

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Infekcyjne choroby dróg oddechowych u świń są znaczącymi czynnikami ograniczającymi opłacalność produkcji świń na całym świecie. Dużym utrudnieniem w przypadku zwalczania chorób dróg oddechowych jest mnogość patogenów odpowiedzialnych za tego typu infekcje.

Postęp genetyczny w hodowli świń i jego wykorzystanie w chowie masowym

Marek Babicz, Jakub Kalinowski; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Jednym z głównych czynników decydujących o wartości użytkowej świń, utrzymywanych w chowie masowym, jest wartość hodowlana stada reprodukcyjnego. Przyjmując relatywnie wysokie koszty produkcji tuczników (przede wszystkim pasz – zbóż) należy podkreślić, że postęp genetyczny jest jednym z ważniejszych parametrów wpływających na poprawę opłacalności chowu. Odpowiedni poziom wartości hodowlanej loch i knurów w reprodukcji pozwala na produkcję dużych partii prosiąt o wyrównanej wartości użytkowej.

Żywieniowe metody poprawy jakości mięsa wieprzowego

Jessica Stawicka; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Żywienie to główny i decydujący czynnik, który wpływa na szeroko pojętą jakość wieprzowiny. Poprzez odpowiednie żywienie świń można wpływać na jakość przetwórczą, która zależy od zawartości tłuszczu śródmięśniowego i podskórnego oraz konsumpcyjną mięsa, a więc na zmiany składu chemicznego, zawartość cholesterolu oraz profil kwasów tłuszczowych (Migdał i in. 2004).

Biotransformacja biologiczna metoda walki z mikotoksynami

Jakub Biesek; Katedra Hodowli Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

 

Wtórne produkty przemiany materii grzybów pleśniowych (mikotoksyny) mają toksyczne działanie. Atakują one plony roślinne, a następnie niszczą organizmy żywione tymi produktami. Mikotoksyny występują niemal wszędzie. Ich eliminacja jest trudna. Istnieje wiele metod mających na celu zahamowanie lub całkowitą redukcję grzybów oraz mikotoksyn. Jedną z alternatywnych metod jest biotransformacja mikotoksyn.

Białko w diecie dla najmłodszych prosiąt

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami, prosiętom należy podać pierwszą paszę stałą już pod koniec pierwszego tygodnia życia. W ten sposób możliwa jest stymulacja przewodu pokarmowego osesków i zwiększenie ich masy odsadzeniowej. Tak wczesne wprowadzenie mieszanki treściwej zmniejsza też ryzyko wystąpienia biegunek po odsadzeniu prosiąt od lochy. Warto jednak podkreślić, że pasza musi zostać przygotowana ze składników odpowiednio wykorzystywanych przez prosięta, wolnych od substancji antyżywieniowych.

Związki antyżywieniowe w materiałach paszowych

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

 

Wiele pasz stosowanych w żywieniu świń zawiera substancje, które mogą ograniczać ich przydatność. Są to tzw. związki antyżywieniowe (inaczej: antyodżywcze, ang. antinutritional factors – ANF), będące naturalnymi składnikami roślin, z których pozyskuje się surowce paszowe dla świń (zielonki, nasiona roślin strączkowych, ziarno niektórych gatunków zbóż, rzepak i jego pochodne).

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.