Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 3-4/2019

Kolejna edycja Agro Days Dni Hodowcy zakończona sukcesem!

Za nami unikatowe w skali kraju, wydarzenie o charakterze targowo-konferencyjnym. Agro Days. Dni Hodowcy 2019 i tym razem przyciągnęły do Warszawy tysiące hodowców, ekspertów i ponad 90 firm z branży agro. 2 i 3 luty upłynął pod znakiem licznych atrakcji, warsztatów i paneli sektorowych, a także prezentacji nowości rynkowych.

III Kujawskie Spotkanie Paszowe „Znane i sprawdzone dodatki paszowe w nowych aspektach wykorzystania”

Agnieszka Markowska

 

W tym roku Tłusty Czwartek obfitował nie tylko w pączki i faworki, ale również w ogrom wiedzy przekazanej podczas wykładów na III Kujawskim Spotkaniu Paszowym w Łodzi. Konferencja odbyła się 28. lutego, a została zorganizowana przez firmę Biochem w łódzkim hotelu Hilton. Zaproszeni zostali prelegenci z różnych stron świata, aby podzielić się wiedzą z zakresu żywienia zwierząt oraz funkcjonowania układu trawiennego zwierząt gospodarskich.

Nowa ferma hodowlana w Śląskowie

29 marca w Śląskowie k. Jutrosina nastąpiło otwarcie nowoczesnej fermy trzody chlewnej ze stanowiskami na 740 loch. Właścicielem fermy jest Gospodarstwo Rolne Maciej Duda.

Kryteria wyboru wieprzowiny przez klientów

Jessica Stawicka; UWM Olsztyn

 

Wieprzowina stanowi 55-57% spożywanego mięsa w Polsce. W latach 2007-2011 spożycie jej było stabilne i wynosiło ok. 42,5 kg/osobę/rok, natomiast w 2013 roku spadło do 38,5 kg/osobę/mieszkańca. Na podstawie danych GUS szacuje się, że w ubiegłym roku spożycie tego mięsa na mieszkańca wyniosło 38,2 kg, podczas gdy spożycie mięsa drobiowego wynosiło 27,6 kg. Dane te potwierdzają jednoznacznie, że głównym rodzajem spożywanego mięsa pozostaje wieprzowina, a niejednokrotne tendencje do spadku jej spożycia związane są z postępującymi zmianami zwyczajów żywieniowych, wymagań konsumentów oraz promocją żywności.

Małe masarnie - poprawa ekonomiki produkcji świń

Marek Babicz, Monika Szymczuk, Jakub Kalinowski; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

W dziale produkcji zwierzęcej chów trzody chlewnej jest jednym z najbardziej niestabilnych ekonomicznie elementów, co wynika z wysokiej zmienności cen i kosztów warunkujących opłacalność produkcji. Spośród czynników kształtujących efektywność ekonomiczną produkcji żywca wieprzowego należy wymienić te, które powtarzają się cyklicznie np. zmiany wielkość pogłowia trzody chlewnej, podaż i popyt na mięso wieprzowe, ceny skupu żywca oraz te o charakterze losowym, trudne lub niemożliwe do przewidzenia np. drastyczny spadek plonów zbóż powodowany zjawiskami meteorologicznymi, a w konsekwencji wzrost cen pasz. Wpływa to na zróżnicowanie wartości dodanej, określonej różnicą pomiędzy wartością rynkową wieprzowiny a kosztami jej wytworzenia, co powoduje brak stabilności w odniesieniu do rentowności chowu świń.

Światowa produkcja mięsa wieprzowego i miejsce Polski

Tomasz Rokicki; SGGW Warszawa

 

W artykule przedstawiono sytuację i zmiany w światowej produkcji mięsa wieprzowego. Kolejno ukazano zmiany w produkcji mięsa wieprzowego na świece, regionalizację produkcji, udział największych producentów tego rodzaju mięsa i kierunki zmian produkcji w tych państwach. Określono także stopień koncentracji produkcji na kontynentach i w krajach świata. Skupiono się również na Polsce, ukazano jej miejsce na świecie, kierunki zmian w pogłowiu trzody chlewnej i produkcji mięsa wieprzowego oraz przyczyny takich tendencji. Określono również zmiany w handlu zagranicznym zwierzętami i mięsem wieprzowym w Polsce.

Wpływ zanieczyszczenia paszflorą grzybiczą lub mikotoksynami a zdrowie świń i ludzi

Karol Kotowski; Kępno

 

Badania przeprowadzone w Polsce w 1977 r. wykazały, że w losowo wybranych próbkach krajowych zbóż w 51% stwierdzono obecność aflatoksyn, w 16% ochratoksyny. Inne toksyny, takie jak np. zearalenon, stwierdzane były w mniejszym odsetku (7%). Uważa się, że powszechnie występujące grzyby, jak i tworzone przez nie mikotoksyny, powodują pogorszenie jakości około 20% masy ziarna zbóż, poważne straty w hodowli i chowie zwierząt, jak również zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Znaczenie żelaza u prosiąt

Wioletta Biel, Maria Kawęcka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Żelazo (Fe) to mikroelement, na który zapotrzebowanie dzienne i jego zawartość w ustroju jest małe, lecz jednocześnie jest on niezbędny i niesłychanie ważny do funkcjonowania prawie wszystkich organizmów żywych. Jedyne znane organizmy niewymagające żelaza do życia to bakterie z rodzaju Lactobacillus.

Pierwsze dni życia prosiąt - pobranie siary, warunki odchowu, przygniecenia, wczesne dokarmianie

Martyna Wilk; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

O opłacalności hodowli trzody chlewnej decyduje liczba odsadzonych, zdrowych prosiąt. Nawet do 25% wszystkich padnięć wśród osesków przypada na pierwszy dzień po porodzie, a blisko połowa w ciągu pierwszych trzech dni życia. Upadki prosiąt o masie urodzeniowej poniżej 1000 g sięgają ponad 80%. Już w 90 dniu ciąży możemy rozpocząć przygotowanie lochy do urodzenia wyrównanego miotu oraz dużych, silnych prosiąt. W okresie ciąży, gdy wzrost płodów jest najbardziej intensywny, należy wprowadzić bogatą w składniki pokarmowe paszę dla loch karmiących, zawierającą w 1 kg 13,2-13,4 MJ energii.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.