Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 5-6/2019

Z międzynarodowym certyfikatem dla przyszłości branży mięsnej

Ponad 196 tys. ton redukcji CO₂ dzięki zrównoważonemu modelowi produkcji i funkcjonowaniu 9 biogazowni. Takie wyniki są realne do osiągnięcia w naszej części Europy. Czy produkcja mięsa wieprzowego rzeczywiście może być prowadzona w sposób zrównoważony? Jak zwiększa ona konkurencyjność gospodarstw i przetwórców mięsnych z Polski? Unikalny na skalę krajową certyfikat niezależnej organizacji TÜV dla grupy Goodvalley wyznacza kierunek, w którym przy odpowiednim wsparciu sektorowym, mogą podążać polscy producenci.

Biologia muchy i metody jej zwalczania

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk

 

Muchy należą do rzędu dwuskrzydłych i posiadają tylko jedną parę skrzydeł. Są to owady żyjące samotnie, których cykl życia prowadzi przez całkowitą przemianę. Muchy, powszechne na całym świecie, różnią się między sobą wyglądem. Niektóre przypominają komary, inne mają nogi w formie piórek lub też prążkowane jak osa lub pszczoła. Pełnią one dwojaką rolę w środowisku – z jednej strony przenoszą różnego rodzaju drobnoustroje chorobotwórcze i jaja pasożytów, z drugiej zaś strony – żywiąc się wszelkiego rodzaju odpadkami (żywnością, padliną, ekskrementami) biorą udział „w oczyszczaniu” Ziemi. Są też takie muchy – np. mucha zielona, które biorą udział w zapylaniu kwiatów.

Zmiany w produkcji i lokalizacji świń w Polsce

Tomasz Rokicki; SGGW w Warszawie

 

W artykule przedstawiono sytuację i zmiany w krajowej produkcji mięsa wieprzowego. Kolejno ukazano zmiany w produkcji mięsa wieprzowego w Polsce, regionalizację produkcji z uwzględnieniem województw, udział największych producentów tego rodzaju mięsa według województw i kierunki zmian tej produkcji. Określono także stopień koncentracji pogłowia trzody chlewnej i loch oraz produkcji wieprzowiny w województwach Polski.

Stres cieplny metody zapobiegania

Marek Babicz, Artur Niedzielski; UP w Lublinie

 

Utrzymanie optymalnej temperatury w chlewni jest jednym z podstawowych działań zapewniających wysoką produkcyjność świń. Szczególnie trudne jest zachowanie optimum termicznego w sezonie letnim, zwłaszcza przy obecnie odnotowywanym wzroście średnich temperatur.

Choroby prosiąt uwarunkowane żywieniem

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Czynnikami odpowiedzialnymi za straty wśród prosiąt są głównie czynniki środowiskowe, które zależą od człowieka. Wynikają one z decyzji i działań podejmowanych przez hodowcę i lekarza weterynarii. Dotyczą stosowania odpowiedniego systemu żywienia, profilaktyki wśród zwierząt, warunków utrzymania prosiąt i loch. Wszelkie błędy w tej kwestii prowadzą do zwiększenia liczby upadków wśród prosiąt po urodzeniu i w okresie odchowu. Problem ten nie pojawia się w zdrowym i dobrze prowadzonym stadzie, w którym można spodziewać się optymalnych wyników produkcyjnych, wyrażonych liczbą, masą i przeżywalnością prosiąt.

Żywieniowe metody ograniczenia emisji gazów

Krzysztof Karpiesiuk; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie

 

Rolnictwo w tym produkcja zwierzęca uważane były przez szereg lat jako tzw. bliskie naturze i mające znikomy negatywny wpływ na środowisko. Wzrost intensywności produkcji zwierzęcej, jaki nastąpił w drugiej połowie XX wieku, w tym trzody chlewnej, oprócz dostarczania dużej ilości surowca dla przemysłu mięsnego, niesie za sobą także wiele skutków ekologicznych.

Bakterie kwasu mlekowego jako probiotyki

Agnieszka Markowska

 

Probiotyki są to żywe komórki specyficznych szczepów drobnoustrojów, najczęściej bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, podawane człowiekowi lub zwierzętom, które wywierają korzystny wpływ i zapewniają właściwą równowagę mikroflory zasiedlającej organizm. Pojęcie probiotyk jest zastrzeżone do preparatów lub produktów, które zawierają żywe komórki drobnoustrojów i poprawiają stan zdrowia. Używanie tego pojęcia w stosunku do drobnoustrojów, których korzystnego efektu dla zdrowia nie udowodniono w badaniach klinicznych, jest nieprawidłowe.

BIOMIN FORUM 2019 Wyzwanie dla Polski – redukcja antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Katarzyna Markowska

 

Tegoroczne BIOMIN Forum odbyło się w niezwykłej jubileuszowej atmosferze. Wraz ze swoimi klientami, partnerami oraz współpracownikami firma świętowała 10-lecie istnienia na polskim rynku. 28 lutego w Hotelu Windsor w Jachrance na uczestników gali czekało profesjonalnie przygotowane forum, na którym poruszano bieżące problemy branży hodowlanej oraz liczne atrakcje podczas uroczystego wieczoru. Tematem przewodnim spotkania było – Wyzwanie dla Polski – redukcja antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Zagrożenia zdrowotne ze strony pasz porażonych mikotoksynami

Martyna Wilk

 

Mikotoksynami nazywamy wtórne produkty przemiany materii grzybów pleśniowych pasożytujących na zbożach, roślinach uprawnych oraz produktach pochodzenia roślinnego. Do grzybów pleśniowych zaliczyć możemy trzy klasy: sprzężniaki (Mucor i Rhizopus), workowce (Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium i Penicilium) oraz grzyby niedoskonałe (Moniliales).

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.