Strefa Trzoda

Wczesna zamieralność zarodków

Marcin Sońta; Katedra Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, SGGW
Miranda Sońta

Wskaźnikiem efektywności produkcji jest plenność loch. Przyczyny obniżonej plenności loch mogą być bardzo różnorodne. Za jedną z ważniejszych uważa się zamieralność zarodków i płodów. Warto zauważyć, że zamieranie zarodków niekoniecznie musi być związane ze zmianami chorobowymi układu rozrodczego lub zaburzeniami czynnościowymi. Często jest ono skutkiem działania różnorodnych czynników powodujących u prośnych loch stres, wśród których wymienić należy niewłaściwe warunki środowiskowe, nieprawidłowe żywienie i złe obchodzenie się z lochami tuż po pokryciu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.