Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 5-6/2015

Energooszczędność w chlewni

Recticel Izolacje

 

Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli trzody chlewnej stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych.

Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli świń

Artur Mazurowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


Markery genetyczne to inaczej dziedziczne cechy organizmu, które warunkowane są przez mnogie geny, mogą być identyfikowane i analizowane różnymi metodami analitycznymi. Przydatne są one w prowadzeniu badań rodzinnych i populacyjnych. Najbardziej pożądane są te markery, które wyznaczane są przez liczne i proste w rozróżnieniu allele.

LifeStart – lepszy start w życie

Piotr Lisiecki

 

Dzięki uprzejmości Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. miałem okazję dołączyć do grupy polskich uczestników międzynarodowej konferencji organizowanej w Eindhoven (Holandia) 12-13 maja br. Wyruszyliśmy już 11 maja po południu z Okęcia, by przenocować na miejscu i wczesnym rankiem 12 maja skorzystać z fakultatywnej wycieczki do ośrodka badawczo-rozwojowego. Do obsługi ponad 200 uczestników konferencji organizatorzy wybrali elegancki hotel Pullman Eindhoven Cocagne. Obiekt doskonale przystosowany do takich wydarzeń, o wysokim standardzie i zlokalizowany przy samej starówce największego miasta prowincji Brabancja Północna. W drogiej i przeludnionej Holandii taka lokalizacja mocno wpływa na koszty, co dyskretnie podkreśla wagę spotkania dla koncernu Nutreco, którego częścią jest Trouw Nutrition.

Wskaźniki mikroklimatu jako element dobrostanu w produkcji świń

Marek Babicz, Marcin Hałabis; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Warunki i systemy utrzymania świń, są ściśle określone aktami prawnymi m.in. konwencjami Rady Europy, dyrektywami Unii Europejskiej oraz krajowymi ustawami (Dz. U. L 221 z 8.8.1998, Dz. U. 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm, Dz. U. 2007, Nr 133, poz. 921 z późn. zm, Dz. U. L 47 z 18.2.2009, Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm, Dz. U. 2010, Nr 116, poz. 778 z późn. zm).

Jak można uniknąć stresu cieplnego u świń?

Katarzyna Jankowska Katarzyna Jankowska PAN Olsztyn

Zdrowie oraz wyniki produkcyjne zwierząt w dużej mierze zależą od warunków ich bytowania. Każdy żywy organizm ma wyznaczoną przez naturę tzw. „strefę komfortu cieplnego”. Jest to temperatura otoczenia, w której zwierzę czuje się najlepiej, ponieważ nie zużywa energii na ogrzanie ani chłodzenie organizmu. W optymalnych dla siebie warunkach odchowuje bezproblemowo potomstwo, najchętniej wówczas pobiera i wykorzystuje paszę, czego wynikiem są regularne przyrosty masy ciała.

Najważniejszy okres w życiu prosiąt

Kaja Przybylska, Wioletta Biel; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności, ZUT w Szczecinie


W odchowie prosiąt ważne są warunki utrzymania zwierząt, stan techniczny urządzeń/budynków, poideł, kojców itp., opieka weterynaryjna oraz żywienie. Potrzeby zwierząt w danym okresie można określić następująco: ciepłe, suche legowisko, obfitość pokarmu dostosowana do wieku, nienaganna czystość i poczucie bezpieczeństwa (fot. 1). Prawidłowy odchów prosiąt wpływa na wzrost zwierząt, ich rozwój i zdrowotność – decyduje o późniejszej ich wartości użytkowej. W odchowie prosiąt wyróżnia się trzy okresy krytyczne: od urodzenia do około 5 dnia życia; od 5 dnia do około 4 tygodnia życia; odsadzenie prosiąt od lochy. Wymienione kluczowe okresy w życiu prosiąt warunkują dobry start w fazę tuczu.

Infekcje dróg moczowych loch

Andrzej Bochniak i współpracownicy Prywatna Praktyka Weterynaryjna

 

Intensyfikacja chowu świń spowodowała obniżenie poziomu dobrostanu zwierząt, ale również przyczyniła się do nasilenia niektórych problemów zdrowotnych. Od około 40 lat można zauważyć zwiększenie liczby przypadków loch z objawami zakażenia dróg moczowych. Naukowcy wiążą ten fakt ze zmianą warunków utrzymania świń.

Przyczyny biegunek u świń

Karol Kotowski, Kępno


Schorzenia biegunkowe u świń stanowią od lat poważny problem epizootiologiczny i ekonomiczny w wielkotowarowej produkcji trzody chlewnej. Do masowych zachorowań dochodzi najczęściej w związku z obniżoną odpornością naturalną, spowodowaną niekorzystnymi warunkami środowiskowymi, błędami w żywieniu oraz w obiektach z dużą koncentracją zwierząt. Zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia w odchowie zwierząt młodych, u których notuje się największe straty.

P E D – epidemiczna biegunka świń

Andrzej Bochniak i wspólpracownicy Prywatna Praktyka Weterynaryjna

 

PED (ang. porcine epidemic diarrhea) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą świń powodowaną przez wirusy z rodzaju Coronawirus. Warto odnotować, że do rodzaju Coronawirus należy także czynnik etiologiczny TGE (wirusowego zapalenia żołądka i jelit), lecz pomimo podobieństwa objawów klinicznych będących rezultatem infekcji, obydwoma czynnikami są tak naprawdę antygenowo odrębne koronawirusy. Pomiędzy wirusami wywołującymi TGE i PED nie występuje zjawisko odporności krzyżowej, a zwierzęta posiadające odporność względem jednego z tych czynników pozostają jednak wrażliwe na zakażenie drugim.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.