Strefa Trzoda

etrzoda.pl Internetowy serwis dla producentów trzody chlewnej

Od wielu lat mamy do czynienia z zawirowaniami dotyczącymi rynku trzody chlewnej. W ostatnich latach doszło do znacznego obniżenia pogłowia świń w Polsce, a sytuacja obecna po wykryciu dwóch przypadków Afrykańskiego pomoru świń na wschodzie naszego kraju może ten stan rzeczy wyraźnie spotęgować. Od dłuższego czasu podejmowane są próby znalezienia rozwiązań, które spowodowałyby zahamowanie tego trendu, a w przyszłości rozwój tej gałęzi produkcji.

 

 

Od wielu lat mamy do czynienia z zawirowaniami dotyczącymi rynku trzody chlewnej. W ostatnich latach doszło do znacznego obniżenia pogłowia świń w Polsce, a sytuacja obecna po wykryciu dwóch przypadków Afrykańskiego pomoru świń na wschodzie naszego kraju może ten stan rzeczy wyraźnie spotęgować. Od dłuższego czasu podejmowane są próby  znalezienia rozwiązań, które spowodowałyby zahamowanie tego trendu, a w przyszłości rozwój tej gałęzi produkcji. Producenci za główną przyczynę braku opłacalności w produkcji świń uważają niską cenę uzyskiwaną w skupach i mają niewątpliwie wiele racji. Wpływ sprzedającego na uzyskiwaną cenę jest niewielki a czasem żaden. Sprzedaż tuczników w większych partiach, o wyższej mięsności może zwiększyć cenę od kilku do kilkunastu procent, ale to i tak często nie rekompensuje poniesionych w produkcji kosztów. Czy w takiej sytuacji jest sposób na podniesienie opłacalności produkcji, ograniczenie strat w sytuacji kiedy cena świń jest katastrofalnie niska? Jak już zostało powiedziane wpływ producenta na cenę w skupie jest niewielki, ale na uzyskiwane wyniki produkcyjne, a poprzez to poprawę opłacalności ogromny. Poprawa parametrów produkcyjnych zarówno w rozrodzie jak i tuczu na pewno spowoduje ograniczenie strat przy niskiej cenie tucznika, a w przypadku gdy  cena ta będzie wyższa uzyskanie dużo większej opłacalności. Szacuje się, iż średnio w Polsce odsadza się około 18 prosiąt od loch w roku. Zwiększenie tego parametru o 1 sztukę daje dodatkowy dochód na poziomie około 100 zł w roku. W wielu krajach Unii Europejskiej odsadza się średnio ponad 25-26 prosiąt od lochy w roku, a w Danii nawet ponad 29. Istnieją więc przesłanki , aby w Polsce ten parametr można zwiększyć do poziomu 25-26 prosiąt i w ten sposób uzyskać dodatkowy dochód w wysokości 700-800 zł od lochy w roku. Mnożąc to przez liczbę loch w gospodarstwie np. 30 sztuk uzyskać można niebagatelną kwotę w wysokości 21 000-24 000 zł. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o wysokość uzyskiwanych parametrów związanych z tuczem. Poprawa przyrostów, obniżenie zużycia paszy na kg przyrostu, a w szczególności obniżenie kosztów paszy na kg przyrostu powoduje znaczną poprawę opłacalności tuczu. Jeśli to jest takie proste to czemu w bardzo wielu przypadkach producenci nie uzyskują optymalnych wyników produkcyjnych. Czynników jest na pewno wiele. Ale jednym z nich niewątpliwie jest brak wiedzy dotyczącej osiąganych parametrów produkcyjnych uzyskiwanych w produkcji prosiąt i w tuczu. Nie wielu producentów posiada programy komputerowe pomagające na bieżąco śledzić uzyskiwane wyniki zarówno produkcyjne jak i ekonomiczne. Mało liczna jest również  grupa która prowadzi zapisy i obliczenia dotyczące swojej produkcji w formie papierowej.
Mając powyższe na względzie i niekwestionowany wpływ poprawy parametrów produkcyjnych na wzrost opłacalności w produkcji świń firma AMIWA sp. z o.o. stworzyła pierwszy w Polsce portal internetowy wspomagający kompleksowo producentów trzody chlewnej poprzez zawarte w nim narzędzia produkcyjne połączone z Bazą Wiedzy.
etrzoda.pl to e-asystent dostępny 24h/dobę w portalu i na urządzeniach mobilnych (telefonach i tabletach).
etrzoda.pl to portal zawierający aktualne notowania cen świń - Rynek Trzody, Aktualności i Kalendarz wydarzeń. Jednak istotą portalu są aplikacje ułatwiające zarządzanie stadem podstawowym oraz moduły umożliwiające obliczanie parametrów produkcyjnych i ekonomicznych w rozrodzie i tuczu. Porady i informacje w Bazie Wiedzy pomogą w bieżącej analizie produkcji, a narzędzia dadzą możliwość przeprowadzenia symulacji.

Część portalowa i mobilna e-asystenta zawiera moduły:
Analiza stada podstawowego. Aplikacja, która oblicza parametry produkcyjne i ekonomiczne stada podstawowego. Umożliwia zakładanie karty lochy, uzupełnianie jej poprzez dodawanie zdarzeń dotyczących pokryć, wyproszeń itd. Wygenerowany raport zawiera wyniki produkcyjne całego stada oraz poszczególnych loch i knurów, za wybrany okres. Ważne parametry produkcyjne w raportach zostały wyróżnione innym kolorem czcionki. Po najechaniu kursorem na wybrany parametr użytkownik zostaje przekierowany do „Bazy Wiedzy”, w celu uzyskania wskazówek o czynnikach na niego wpływających i metod jego poprawy. Narzędzie zawiera system POWIADOMIEŃ, który przypomni, jakie czynności należy wykonać i jakie zdarzenia będą miały miejsce w najbliższym okresie.
Analiza tuczu Moduł ten oblicza parametry produkcyjne i ekonomiczne uzyskiwane w tuczu
(np. przyrosty dobowe, zużycie paszy na kg przyrostu itp.). Aplikacja powiązana jest z "Bazą Wiedzy", gdzie użytkownik znajdzie informacje i porady dotyczące poprawy parametrów produkcyjnych i ekonomicznych dotyczących tuczu.
Bilansowanie i optymalizacja mieszanek paszowych Aplikacja zawiera bazę materiałów paszowych wraz z ich składnikami pokarmowymi i normami dla poszczególnych grup technologicznych świń. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia do systemu własnych lub zakupionych materiałów paszowych. Po wybraniu normy dla określonej grupy technologicznej i materiałów paszowych zostaje utworzona zbilansowana i optymalna pod względem ceny mieszanka paszowa.

Księga rejestracji świń Aplikacja umożliwia prowadzenie w wersji elektronicznej Księgi Rejestracji Świń oraz generowanie i drukowanie zgłoszeń do Powiatowego Biura ARiMR.
Dane zawarte w wygenerowanych zgłoszeniach do ARiMR zostają automatycznie przeniesione do Księgi rejestracji świń.

Interaktywna diagnoza chorób Aplikacja składa się z modułów - diagnozy chorób, opisów najczęściej występujących jednostek chorobowych, bazy leków stosowanych w terapii świń. Diagnoza chorób polega na wybraniu z listy tych objawów chorobowych (np. biegunka, gorączka, itd.), które użytkownik zauważył u chorych świń. Algorytm aplikacji po analizie zaznaczonych objawów wskazuje jednostki chorobowe charakteryzujące się wybranymi objawami klinicznymi.

Aplikacja mobilna „Analizy stada podstawowego” umożliwi przy użyciu telefonu lub tabletu (bez dostępu do Internetu) przeglądanie i aktualizowanie danych dotyczących stada. Przebywając w chlewni producent ma możliwość zapisywania zdarzeń w stadzie, a dzięki synchronizacji urządzenia mobilnego z aplikacją portalową informacje będą aktualizowane na portalu. Aplikacja ta posiada FUNKCJE PRZYPOMINANIA o czynnościach, które producent powinien wykonać w stadzie.

Interaktywna diagnoza chorób w wersji mobilnej ułatwi diagnozę chorób, gdyż przeprowadzenie jej może odbywać się bezpośrednio przy chorym zwierzęciu, co praktycznie eliminuje pominięcie któregoś z wybieranych z listy objawów. Podobnie jak w części portalowej zawiera moduł z opisami chorób i bazę leków stosowanych w terapii świń.

Dr inż. Mirosław Wantuła

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.