Strefa Indyk

Indyk Polski 39 (2/2012)

W maju... Z WIPASZ-em po BMW!!!

Zabawa, radość i łzy szczęścia towarzyszyły firmie WIPASZ i jej gościom podczas tegorocznych majówek, na których odbyło się losowanie zwycięzców w loterii „Z WIPASZ-em po BMW”.

Czy produkcja drobiarska będzie zrównoważona?

Stanisław Wężyk, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Ryszard Gilewski, AVICONS

 

W rozwijającym się rolnictwie będzie się zaznaczał coraz większy nacisk na jego zrównoważenie oraz na nienaruszanie ekologicznej równowagi. Wg Sawy i Kociry (2006), stojące obecnie przed rolnictwem (w tym także produkcją drobiarską) zadania mają charakter koncepcji strategicznej, będącej elementem światowego programu osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju.

 

Alina Rachwał
Poznań

 

Sztuczne unasienianie stanowi istotną część technologii całorocznej produkcji jaj i mięsa indyków. Jednym z czynników wpływających na efektywność tej metody jest częstotliwość unasieniania indyczek na początku i w ciągu całego cyklu produkcji. W instukcjach poleca się unasieniać indyczki na początku sezonu reprodukcyjnego 2-3 razy z przerwą 1-2 dni.

 

Budowa układu oddechowego indyków predysponuje do występowania chorób

Bartosz Korytkowski

 

Układ oddechowy to jeden z najbardziej istotnych systemów w organizmie ptaka. Pełni wiele bardzo ważnych dla życia funkcji. Niestety, jest także drogą wejścia dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Należy więc odpowiednio dbać o sprawne funkcjonowanie całego układu. Dużą wagę należy przywiązywać do właściwie prowadzonej profilaktyki, zaś zwalczanie schorzeń układu oddechowego polega przede wszystkim na usuwaniu z otoczenia ptaków czynników stresujących np. zbyt duże zagęszczenie stada, wysokie stężenie amoniaku w pomieszczeniu, wahania wilgotności względnej, temperatury powietrza, jakość ściółki, zapylenie i szereg innych.

 

Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza, wzorem lat ubiegłych organizuje szereg imprez promocyjnych finansowanych z Funduszy Promocji Mięsa Drobiowego, Wieprzowego, Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

 

lek. wet. Jarosław Jurowski

 

Od początków wielkotowarowej produkcji zwierzęcej, w tym również drobiarskiej hodowcy dążyli do uzyskania jak najlepszych efektów swojej pracy. Efektów mających odzwierciedlenie nie tylko w uzyskaniu wysokich przyrostów i produkcyjności, ale także w rachunku ekonomicznym swej pracy. Ciągle poszukuje się nowych kierunków i rozwiązań, które mają na celu jak najszybsze dojście do wyznaczonych celów chowu i hodowli zwierząt. Już na początku tej drogi zauważono, że uzyskanie lepszych wyników jest związane nie tylko z postępem genetycznym, ale również z zapewnieniem zwierzętom odpowiednich i optymalnych warunków wzrostu i rozwoju. Ponieważ uzyskanie takich idealnych warunków jest z założenia niemożliwe zaczęto poszukiwać środków, które mogły zniwelować niekorzystny wpływ otoczenia i dostarczonych substancji żywieniowych na wzrost i rozwój zwierząt.

 

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

Pojęcie „stres” wprowadził i opisał po raz pierwszy Hans Hugo Selye w roku 1956, w książce pt. „The Stress of Life”. Według niego: „stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie”. Autor książki w swoich badaniach nad zjawiskiem stresu, założył istnienie określonych czynników tak zwanych stresorów, które z powodu swego charakteru i intensywności wywołują u większości ludzi takie same reakcje.

 

Anna Wilkanowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Produkcja drobiarska w Polsce prowadzona jest zarówno w systemie intensywnym, jak i ekstensywnym w chowie przyzagrodowym. Produkcja żywca drobiowego odbywa się w zdecydowanej większości na wyspecjalizowanych fermach i tylko kilka procent produkcji pochodzi z chowu przyzagrodowego.

Więcej informacji w naszym kwartalniku Indyk Polski.

 

Przechowywanie jaj indyczych

Iwona Pijarska-Bińkowska
Warszawa

 

Jaja indycze wykazują wiele podobieństw do jaj kurzych. Ich wartość stanowi głównie zdolność wylęgowa, ale równie dobrze mogą być one przeznaczana na cele spożywcze. Charakteryzuje je wysoka wartość odżywcza. Niestety o ich częstszym wykorzystywaniu w celach reprodukcyjnych decyduje stosunkowo niewielka liczba jaj uzyskiwana od indyczki w czasie sezonu nieśnego.

 

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.