Strefa Indyk

Indyk Polski 55 (2/2016)

W numerze:

 1. Antybiotyki w produkcji drobiarskiej Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
 2. Wady i zalety stosowania antybiotyków w wodzie do picia Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 3. GMO - istota, cele oraz potencjalne i rzeczywiste korzyści z jej wykorzystania Anita Zaworska
 4. Rola witaminy C w hodowli drobiu Oliwia Duszyńska-Stolarska
 5. Mączka wapienna z rozdrobnionych muszli morskich dodatkowym źródłem wapnia w mieszankach paszowych dla zwierząt Kompasz
 6. Wytrwale do sukcesu Deuka
 7. Imbir w profilaktyce chorób stawów i stanów zapalnych Katarzyna Łagowska
 8. Probiotyki i prebiotyki w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego u indyków Oliwia Duszyńska-Stolarska
 9. Kolibakterioza - choroba złych warunków utrzymania Henryka Korytkowska
 10. Stres cieplny w produkcyjności drobiu Anna Wilkanowska
 11. Problem zapylenia ściółki w czasie wysokich temperatur Bartosz Korytkowski
 12. Turkey Vision, Iława, 17 maj 2016 Katarzyna Markowska
 13. Zagrożenia biologiczne w hodowli drobiu Oliwia Duszyńska-Stolarska
 14. Procedura mycia i dezynfekcji na fermie drobiu
 15. Wpływ zastosowanego materiału ściółkowego na jakość łap w odchowie indyków Joanna Kowalska
 16. Zagrożenia mikrobiologiczne w systemach pojenia Katarzyna Jankowska
 17. Wpływ systemu utrzymania na jakość mięsa indyczego Anna Wilkanowska
 18. Promienniki ceramiczne dla budynków inwentarskich Centaurus

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Katalog Firm Drobiarskich 2017/2018 - 60zł  TUTAJ

Promienniki ceramiczne dla budynków inwentarskich

W okresie pierwszych dni po wstawieniu piskląt niezwykle ważne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w strefie przebywania ptaków. Można to osiągnąć projektując bardzo precyzyjnie budynek inwentarski oraz wyposażając obiekt w odpowiednie urządzenia grzewcze. W przypadku piskląt indyczych przez pierwsze 7 dni temperatura otoczenia powinna wynosić 31-33°C przy odchowie na całej powierzchni i 29-30°C przy odchowie w kręgach (w samym kręgu 32-35°C).

Wpływ systemu utrzymania na jakość mięsa indyczego

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise (Włochy)


Jakość mięsa może być definiowana w różny sposób. Najczęściej uważa się, że jest ona kształtowana przez zespół czynników sensorycznych, odżywczych, higieniczno-toksykologicznych i technologiczno-przerobowych.

Zagrożenia mikrobiologiczne w systemach pojenia

Katarzyna Jankowska; PAN


Wszelkie opinie wydane na podstawie badań przeprowadzonych na świecie wskazują wyraźnie, że mimo intensywnych szczepień oraz stosowania różnych programów osłony farmakologicznej, choroby wywoływane przez wirusy i bakterie, pasożyty, stanowią główną przyczynę upadków zwierząt, czego konsekwencją są straty ekonomiczne hodowcy. Nie można więc nie doceniać znaczenia wszelkich działań mających na celu utrzymanie właściwych warunków zoohigienicznych w obiektach inwentarskich poprawiających warunki zdrowotne ptaków. Stanowią one bowiem podstawę dobrostanu zwierząt inwentarskich.

Wpływ zastosowanego materiału ściółkowego na jakość łap w odchowie indyków

Joanna Kowalska; mł. kierownik produktu ds. drobiu De Heus


FPD (z ang. foot pad dermatitis), czyli zapalenie skóry podeszwy stóp to w ostatnim czasie bardzo popularny temat w fermowej hodowli drobiu, warto więc przyjrzeć mu się bardziej. Jakość łap jest bowiem wypadkową wielu czynników, między innymi obsady oraz wentylacji. Decydującymi elementami, wpływającymi na FPD są rodzaj oraz jakość ściółki wykorzystanej w okresie odchowu oraz podczas tuczu.

Procedura mycia i dezynfekcji na fermie drobiu

Stosowanie dobrej praktyki higienicznej pozwala na utrzymanie zdrowych warunków środowiskowych w budynku dla drobiu. Mycie oraz dezynfekcja wszystkich pomieszczeń w budynku inwentarskim jest kluczowym elementem każdego programu bioasekuracyjnego. Prawidłowe wykonanie procedury mycia i dezynfekcji, może zminimalizować negatywne skutki chorób i pozwolić na optymalizację osiąganych wydajności ptaków oraz dobrostanu. Jest także zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego też, poniżej zestawiono listę czynności, które należy wykonać, by w budynku inwentarskim zostały zapewnione odpowiednie warunki higieniczne.

Zagrożenia biologiczne w hodowli drobiu

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Występowanie zagrożeń biologicznych w hodowlach zwierząt jest zjawiskiem powszechnym. Wśród czynników biologicznych wywołujących choroby są: wirusy, bakterie, grzyby, ale również szkodniki bezpośrednio atakujące zwierzęta. Pasożyty pojawiające się w gospodarstwach posiadają licznych reprezentantów w wielu grupach bezkręgowców.

Turkey Vision, Iława, 17 maj 2016

Katarzyna Markowska


Hybrid Turkeys jest jedną z pięciu gałęzi hodowlanych grupy Hendrix Genetics. Jej częścią jest firma Grelavi – lider wśród polskich dostawców jednodniowych piskląt indyczych, która 2015 rok zakończyła 22% udziałem w krajowym rynku.

Problem zapylenia ściółki w czasie wysokich temperatur

Bartosz Korytkowski; Bydgoszcz


Zapylenie jest jednym z kilku rodzajów zanieczyszczeń powietrza jakie generuje intensywna produkcja drobiarska. Zanieczyszczonym pyłem powietrzem oddychają zarówno ptaki jak i pracownicy fermy. Pyły negatywnie oddziaływują przede wszystkim na układ oddechowy oraz na narząd wzroku a także stanowią one swego rodzaju zagrożenie mikrobiologiczne.

Stres cieplny w produkcyjności drobiu

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise, Włochy


Pojęcie stresu jest w sposób bardzo różny stosowane przez badaczy. Według fizjologów, „stres jest to zespół nerwowych i humoralnych reakcji organizmu na nieobojętne bodźce zwane stresorami”. Inni badacze uważają, że jest on „zespołem reakcji swoistych, uzależnionych wprawdzie lub wyzwalanych przez stresory różnego autoramentu, ale cechującym się ściśle określonymi mechanizmami i ich lokalizacją”.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.