Strefa Indyk

Indyk Polski 60 (3/2017)

Wędrówki dzikich ptaków i wynikające z tego zagrożenia dla zdrowia ludzi i drobiu hodowlanego

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

Położenie Polski w zakresie klimatu umiarkowanego sprawia, że przez terytorium naszego kraju przebiegają szlaki wędrówek wielu gatunków dziko żyjących ptaków. Nasilenie tych wędrówek ma miejsce zwłaszcza w okresie wiosennym, gdzie ptaki zmierzają w kierunku miejsc lęgowych, a także na jesieni, gdy brak pokarmu wymusza ich emigrację w cieplejsze rejony globu. Wędrówki na duże odległości, kontakt z różnym środowiskiem i innymi, niekiedy również egzotycznymi gatunkami zwierząt sprawiają, że dzikie wędrowne ptactwo może być wektorem wielu chorobotwórczych drobnoustrojów, ale także pasożytów. O znaczeniu dzikich ptaków w rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych ptaków szczególnie głośno zrobiło się ostatnio za sprawą wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI, która nader dotkliwie odbiła się na sytuacji ekonomicznej stad drobiu w Polsce.

Agro Days Dni Hodowcy 2017 już 14 i 15 października

Już 14 i 15 października w Warszawie odbędzie się I edycja Agro Days. Dni Hodowcy 2017. Wydarzenie o unikalnej formule biznesowo-edukacyjnej łączy dwa formaty: konferencję i targi. Dwudniowe spotkanie zgromadzi hodowców z całej Polski, uznanych ekspertów oraz przedstawicieli branży agro ze wszystkich obszarów i etapów hodowli.

Specyfika układu oddechowego ptaków a podatność na zachorowania

Bartosz Korytkowski


Specyficzna budowa układu oddechowego ptaków z całą pewnością pozwala na odróżnienie ich od pozostałych kręgowców. Jest to przede wszystkim układ wymiany gazowej, który jednak przy bliższym poznaniu pozwala zauważyć, że pełni także inne, ważne dla zdrowia ptaków funkcje. Pomimo to, poprzez swoją specyficzną budowę może on być również źródłem wielu groźnych dla nich chorób.

Opłacalność produkcji indyków rzeźnych

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Polska to kraj mający długą historię rozwoju rolnictwa. Obecnie polityka rolna opiera się na intensyfikacji zarówno produkcji roślinnej jak i chowu zwierząt, co ma związek z postępem technologicznym i zmianami ustrojowymi jakie zaszły przez ostatnie lata. Ważnym elementem prowadzonej produkcji jest jej opłacalność, która wynika z rachunku kosztów.

Wielkie otwarcie w Czechlu

15 czerwca 2017 nasza firma miała przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej hali do produkcji indyków. Obiekt zlokalizowany w miejscowości Czechel, należy do Państwa Olejniczaków i został kompleksowo wyposażony przez FERMO. Budynek o powierzchni 3360 m² jest tym samym jedną z najnowocześniejszych hal produkcyjnych tego typu w Europie. Celem Państwa Olejniczaków była budowa hali produkcyjnej, w której użyte rozwiązania i sprzęt będą spełniały wszelkie kryteria obiektu nowoczesnego, energooszczędnego oraz wydajnego. Założeniem FERMO od początku było spełnienie oczekiwań inwestorów. Tak oto powstał budynek inwentarski na miarę XXI wieku.

Słoma a granulat ze słomy, higiena, mniejsza pracochłonność, wyższa zdrowotność ptaków

Ze względu na błędy jakie pojawiły się w artykule na temat ściółki firmy Velti umieszczonym w poprzednim wydaniu Indyka Polskiego (2/2017), aby nie wprowadzać czytelnika w błąd, tekst ten publikujemy ponownie.

 

opr. Katarzyna Markowska

O znaczeniu jakości ściółki w produkcji drobiarskiej napisano już wiele artykułów. Jest to jednak problem nadal aktualny, zwłaszcza w sytuacji kiedy mamy do czynienia w Polsce ze zjawiskiem rozprzestrzeniania się ptasiej grypy. Zwróćmy więc uwagę na poniższy artykuł.

Woda wysokiej jakości podstawą zdrowego stada

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Woda stanowi niezbędny składnik pokarmowy w produkcji drobiarskiej. Ciało ptaka może zawierać nawet 85% wody. Podobnie w składzie jaj 65% stanowi woda. Organizm zwierzęcia nie jest w stanie egzystować bez stałych dostaw wody. Substancja ta wpływa na masę jaj, jakość skorupy oraz jakość samego mięsa drobiowego. Woda wpływa istotnie na regulowanie temperatury ciała. Podobnie bierze ona udział w modulowaniu procesów trawienia oraz wydalania zbędnych metabolitów przemiany materii.

Popularne efektywne mikroorganizmy i realne korzyści z ich stosowania w zakresie zdrowia jelit i... nie tylko

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Probiotyki, które określane są również mianem efektywnych mikroorganizmów (ang. effective microorganisms), coraz częściej znajdują zastosowanie jako dodatki paszowe w nowoczesnych systemach produkcji. Dane pochodzące z literatury naukowej podkreślają ich rolę w poprawie efektywności wykorzystania paszy, szybszym tempie wzrostu ptaków, profilaktyce chorób przewodu pokarmowego, ale również w utylizacji szkodliwych związków azotu powstających w rezultacie utrzymywania drobiu. Zdarzają się jednak opinie hodowców, że wprowadzenie efektywnych mikroorganizmów nie przyczyniło się do żadnych konkretnych zmian w obrębie ich stada. Od czego więc zależy skuteczność stosowanych dodatków probiotycznych i jakie dokładnie wymierne korzyści ekonomiczne może przynieść podawanie ich zwierzętom?

Wpływ paszy na funkcjonalne cechy mrożonego nasienia indorów

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski, AVICONS


Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów mięsa indyczego. Rośnie również średnia konsumpcja. Popularnością cieszy się nie tylko mięso z kurczaka, ale również indyka. Chów tych ptaków jest jednak trudny i dzięki przestrzeganiu zasad biologicznego bezpieczeństwa i fachowej opiece, przodujemy w Unii Europejskiej pod względem produkcji żywca drobiowego. W mięsie indyczym jesteśmy obok Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, bardzo znaczącym producentem, a wg prognoz, w ciągu 2-3 lat zostaniemy liderem nie tylko w kurzych brojlerach lecz także w indykach.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.