Strefa Indyk

Indyk Polski 62 (1/2018)

Dr Pearse Lyons, prezes i założyciel Alltech, zmarł w wieku 73 lat

[LEXINGTON, Kentucky] – Firma Alltech z wielkim smutkiem informuje o odejściu założyciela i prezesa firmy, dr Pearse'a Lyonsa. Pearse Lyons zmarł w czwartek, 8 marca, na skutek ciężkiej choroby płuc, która rozwinęła się podczas jego rekonwalescencji po operacji serca. Miał 73 lata.

Zintegrowany, organiczny chów indyków

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski; AVICONS


Od lat obserwuje się w Polsce rozwój chowu towarowych indyków. Wzrost produkcji i spożycia mięsa indyczego spowodował, że nasz kraj znalazł się w Unii Europejskiej, wśród największych producentów indyków.

Bordetelloza u indyków

Maciej Kucharski; słuchacz podyplomowych studiów z zakresu Chorób Ptaków i Drobiu Ozdobnego, SGGW, wydział Medycyny Weterynaryjnej


Produkcja indyków z uwagi na fakt, że trwa dużo dłużej niż produkcja brojlera kurzego, jest obarczona wystąpieniem różnych chorób czy technopatii. Indyk to nie brojler kurzy, którego cykl produkcyjny zamyka się w wieku 6 tygodni. Zaburzenie w zdrowotności u indyków w początkowych okresie odchowu wpływa na ich produkcyjność oraz na efekt ekonomiczny dla hodowcy.

Podwyższony poziom dwutlenku węgla w budynkach inwentarskich

Przemysław Marek; Instytut Technologiczno Przyrodniczy Poznań


Zapewnienie zwierzętom warunków dobrostanu jest obowiązkiem każdego hodowcy. Przeniesienie chowu drobiu do w pełni izolowanych od warunków zewnętrznych budynków inwentarskich wymusiło na producentach konieczność sztucznego sterowania parametrami środowiska. Powodem tego jest fakt, iż w małych, zamkniętych przestrzeniach, w których utrzymywana jest duża liczba zwierząt, tworzą się specyficzne warunki mikroklimatyczne.

Metody przeciwdziałania kanibalizmowi u indyków

Katarzyna Jankowska, IRZ i BŻ PAN Olsztyn


Zachowanie ptaków, głównie na fermach hodowlanych uwarunkowane jest w dużej mierze środowiskiem ich bytowania. Etologia jest jedną z dziedzin zoologii zajmującą się zachowaniem ptaków zarówno dziedziczonym, jak i nabytym, możliwością przystosowania się do warunków środowiska oraz zachowaniami społecznymi.

Suplementacja L-argininą pozwala uzyskać znacznie lepsze wyniki zootechniczne i parametry tuszki u brojlerów

We współczesnych metodach żywienia coraz częściej podkreśla się rolę utrzymania białka surowego (CP) na niskim poziomie,
co pośrednio związane jest z rosnącymi obawami przed negatywnym wpływem chowu zwierząt na środowisko naturalne. Coraz ważniejsze staje się zatem wykorzystanie aminokwasów w wolnej formie, co z kolei pozwala na zachowanie wymogów produkcji i chowu brojlerów. Co więcej zapobiega to spadkowi wydajności chowu. Aktualne informacje dotyczące optymalnego zastosowania aminokwasów pozwalają uniknąć nadmiernej lub niedostatecznej ich suplementacji w mieszankach paszowych.

Drób genetycznie odporny na choroby kwestią dalekiej przyszłości, czy może uż teraźniejszości?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że naukowcom z Pirbright Institutes udało się poznać geny odpowiedzialne za odporność ptaków na ptasią grypę. Zgodnie z artykułem opublikowanym w czasopiśmie Scientific Reports (2016) to geny odgrywają kluczową rolę w patogenezie ptasiej grypy, czyniąc ptaki wrażliwymi lub też opornymi na działanie wirusa grypy.

Bakterie Clostridium i ich rola w patogenezie chorób indyków

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Bakterie rodzaju Clostridium to organizmy beztlenowe i Gram dodatnie. Mikrobiolodzy mogą także powiedzieć o 83 gatunkach tych bakterii (14 z nich to bakterie patogenne), że nie produkują enzymów tj. katalaza, czy peroksydaza oraz że posiadają zdolność wytwarzania przetrwalników, co w dużej mierze przesądza o ich dużej oporności względem niekorzystnych warunków środowiskowych. O objawach chorobowych, jakie powodują w dużej mierze wpływają zaś produkowane przez patogenne bakterie Clostridium toksyny.

Znaczenie enzymu fitazy w żywieniu drobiu

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski; AVICONS


Powszechnie stosowana w chowie zwierząt gospodarskich, a szczególnie młodego drobiu i świń – fitaza, należy do enzymów, które są białkami o katalitycznych właściwościach, regulującymi życiowe procesy organizmów. Prawie wszystkie pasze roślinne zawierają fitazę o różnej aktywności, przy czym najwyższą wyróżnia się żyto, pszenica i otręby pszenne, a najniższą – owies, kukurydza i groch.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.