Strefa Indyk

Indyk Polski 64 (3/2018)

Zwalczanie i monitorowanie szkodników na fermie

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Bezpieczeństwo żywności stanowi standard w dzisiejszej produkcji. Zapewnienie bezpiecznego produktu jest obowiązkiem każdego hodowcy oraz producenta żywności. Wymaga to wszechstronnego i zintegrowanego podejścia, liczącego wiele połączonych ze sobą działań w łańcuchu produkcji. Zapewnienie odpowiednich warunków chowu jest jednym z nich. Istotnym ich elementem jest stworzenie odpowiednich warunków higienicznych na fermie wpływających na stan zdrowia stada, a tym samym produktów powstających z hodowli.

Oświetlenie LED GrowBooster w przemysłowej produkcji drobiu - oszczędność energii i produkcyjność stada

Michał Paszkowiak

 

Każdy przedsiębiorca wie, że przetrwanie na rynku wymaga ciągłego wyszukiwania nowych sposobów na poprawienie wydajności produkcji. Zajmując się branżą drobiarską, zwykle zależy nam albo na wysokiej produkcji jaj, albo na efektywnym tuczu, dostosowanym do potrzeb przemysłu mięsnego. Opłacalna produkcji drobiu wymaga zastosowania odpowiedniej technologii chowu – w tym stosunkowo dużej obsady zwierząt na jednostce powierzchni kurnika, często nie jesteśmy w stanie zapewnić warunków podobnych do naturalnego środowiska ich bytowania.

Pora na II edycję Agro Days. Dni Hodowcy

Już po raz drugi, Agro Days. Dni Hodowcy zgromadzą w Warszawie społeczność hodowców z całej Polski. Tym razem autorskie wydarzenie firmy De Heus, odbędzie się 2 i 3 lutego 2019 r. w nowym Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo. Formuła biznesowo-edukacyjna Dni Hodowcy skierowana jest do wszystkich zainteresowanych branżą hodowlaną, a także przemysłem rolno-spożywczym. Patronem wydarzenia jest m.in. kwartalnik Indyk Polski.

Wodobrzusze w stadach drobiu

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Głównym celem produkcji drobiu rzeźnego jest uzyskanie ciężkich ptaków, dających mięso wysokiej jakości przy minimalnym zużyciu paszy i w możliwie najkrótszym czasie. Można to osiągnąć wykorzystując selekcję genetyczną, odpowiednio zbilansowaną paszę, działania profilaktyczne i poprzez zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych. Efektem, skoncentrowanej na intensyfikacji, produkcji jest poprawa tempa wzrostu drobiu brojlerów jaka nastąpiła w ostatnim półwieczu. Niemniej jednak, jak wszystko również próba polepszenia rentowności produkcji ma swojej ciemne strony. Okazało się, że intensywna selekcja doprowadziła do zwiększenia częstotliwości występowania problemów zdrowotnych, które dotyczą zarówno układu kostnego, jak i metabolizmu.

Muszle morskie jako dodatkowe organiczne źródło wapnia i nie tylko!

Kompasz

 

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym organizmu. Występuje między innymi w kościach, płynach ustrojowych, ścięgnach i stawach. Niedobór tego składnika powoduje znaczne upośledzenie układu ruchu, krzywicę, kruchość kości – osteoporozę, próchnicę, zmniejsza wytrzymałość skorupy, liczby i masy jaj oraz pogarsza wylęgowość.

Chondrodystrofie indyków czyli zaburzenia kostnienia śród chrzęstnego - przyczyny i zapobieganie

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Kości kończyn są jednymi z bardziej znaczących kości strukturalnych u indyków. Kości te cechują się najszybszym wzrostem, muszą być również zdolne do „utrzymywania” dużej masy ciała ptaków, zwłaszcza że obecnie utrzymywane rasy indyków, a także kurcząt brojlerów cechują się szybkimi przyrostami masy ciała w krótkim czasie. Szereg przyczyn (żywieniowych, metabolicznych, genetycznych, choroby zakaźne) może generować problemy zdrowotne w zakresie narządu ruchu. Konsekwencje chorób układu ruchu są zazwyczaj poważne. Wzrost śmiertelności indyków dotkniętych problemami z poruszaniem się wynika bezpośrednio z niemożności dotarcia do karmników i poideł – upadki są więc rezultatem śmierci głodowej. Mając na uwadze, że schorzenia narządu ruchu dotyczą zazwyczaj pewnego odsetka ptaków w stadzie, straty ekonomiczne generowane zmianami chorobowymi mogą być naprawdę dotkliwe.

Rozkład temperatur w budynku inwentarskim

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Wrażliwość zwierząt hodowlanych na działanie wysokich temperatur zależy w dużej mierze od gatunku, masy ciała, intensywności żywienia oraz systemu utrzymania. Zwierzęta młode z uwagi na mniejsze rezerwy tkanki tłuszczowej oraz system termoregulacji wymagają znacznie wyższej temperatury otoczenia. Takie zwierzęta są mniej wrażliwe na wyższą temperaturę w budynku. Zdrowie oraz wyniki produkcyjne zwierząt w dużej mierze zależą od warunków ich bytowania. Każdy żywy organizm ma wyznaczoną przez naturę temperaturę, w której czuje się najlepiej, ponieważ nie zużywa energii na ogrzanie ani chłodzenie. Optymalna temperatura otoczenia, w której zwierzę odczuwa komfort bytowania określana jest „strefą komfortu cieplnego”. W optymalnych dla siebie warunkach odchowuje potomstwo, wówczas również najchętniej pobiera i wykorzystuje paszę, czego wynikiem są regularne przyrosty masy ciała.

Genetyczne i środowiskowe czynniki wpływające na wzrost indyków

Bartosz Korytkowski

 

Na wzrost indyków wpływają dwie grupy czynników: genetyczne i środowiskowe. O ile czynniki środowiskowe są bardzo ściśle powiązane z warunkami zoohigienicznymi panującymi na fermie, z żywieniem ptaków, o tyle genetyczne są efektem długotrwałej pracy selekcyjnej z zastosowaniem zróżnicowanych programów hodowlanych i badań genetyków.

Ptaszyniec kurzy groźny również dla indyków

Ewelina Kaźmierczak, Dorota Witkowska; Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Ptaszyniec kurzy (Dermanyssus gallinae) to jeden z najgroźniejszych pasożytów zewnętrznych ptaków, stanowiących problem w chowie i hodowli drobiu na całym świecie. Ten gatunek roztocza z rodziny Dermanyssidae, mimo nazwy kurzy, pasożytuje na wszystkich gatunkach ptaków, zarówno domowych jak i dzikich. Często atakuje kury przebywające w klatkach, ale jest również bardzo uciążliwy na fermach indyków.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.