Strefa Indyk

Pełne ziarno pszenicy w żywieniu indyków rzeźnych – czynnik, poprawiający uzyskiwane wyniki techniczne

Michał Szafryna

De Heus Sp. z o.o.

 

De Heus od wielu lat jest liderem w dostarczaniu rozwiązań żywieniowych dla indyków i brojlerów w Polsce, uzyskując doskonałe wyniki techniczne. W ciągu ostatnich dwóch lat, firma zredukowała współczynnik zużycia paszy na 1 kg przyrostu (tzw. FCR) o 0,1 kg oraz podniosła średnie masy ciała ptaków o ponad 500 g w trakcie trwania cyklu produkcyjnego. Dodatkowo redukcji uległ średni czas trwania tuczu indyków, średnio o ponad 1 tydzień, zarówno w przypadku indorów, jak i również indyczek. Powoduje to dodatkowe oszczędności dla hodowców związane z oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, czy też obsługą obiektów inwentarskich.

Czym są pasze typu Pszenica Mix?

  • • •

Pszenica Mix to mieszanki paszowe pełnoporcjowe, w których pewien procent pszenicy (od 5% do 25% w zależności od gatunku ptaków i ich wieku) dodany jest w postaci pełnego ziarna pszenicy, które nie jest poddane procesowi granulacji.

Korzyści, płynące z zastosowania Pszenicy Mix

  • • •

Na fermie doświadczalnej De Heus w Oporowie, koło Kutna, przeprowadzono testy, które pokazały w sposób jednoznaczny zalety stosowania pasz typu Pszenica Mix. W trakcie testu porównywano paszę standardową (granulowaną), do paszy z udziałem pełnego ziarna pszenicy. Uzyskane wyniki pokazały, iż dzięki zastosowaniu produktów Pszenica Mix, finalna masa ciała ptaków była wyższa o 3% w stosunku do grupy kontrolnej (pasza granulowana), natomiast współczynnik wykorzystania paszy – FCR, uległ obniżeniu o 3%. W związku z tym znacząco uległy redukcji koszty wyprodukowania jednego kilograma żywca drobiowego.

Zastosowanie produktów typu Pszenica Mix to:

  • • •

■             niższe upadki niż na paszach standardowych – lepsza zdrowotność;

■             lepsze przyrosty dobowe;

■             niższe spożycie paszy;

■             zdrowsze łapy;

■             mniejsze pobranie wody;

■             większy zysk dla hodowcy, przy tej samej cenie zakupu 1t mieszanki paszowej – obniżenie kosztów produkcji nawet o 15 groszy/kg żywca.

Jak to działa?

  • • •

Standardowo pasza zalega w ptaku około sześciu godzin. Jednakże pasza o wysokich parametrach „przechodzi” przez przewód pokarmowy ptaka znacznie szybciej, nawet o 45 minut. Oczywistym zatem staje się fakt, iż ptak nie jest w stanie w pełni wykorzystać składników pokarmowych dostarczonych w mieszance paszowej. Współczynnik strawności ulega wtedy drastycznemu obniżeniu, dodatkowo zmienia się pH przewodu pokarmowego oraz jego mikroflora. W związku z tym pogarsza się jakość kału i pojawia się dysbakterioza. Jak temu zapobiec? Jedną z metod, która może zapobiegać zbyt szybkiemu pasażowi treści pokarmowej w jelicie jest wprowadzenie dużych cząstek w diecie. Funkcję tę może z powodzeniem pełnić pełne ziarno pszenicy, co potwierdziły liczne doświadczenia.

Co daje nam pełne ziarno pszenicy?

  • • •

■             wolniejszy pasaż treści pokarmowej;

■             większy żołądek (wagi żołądków w sposób znaczący różniły się na paszach z udziałem pełnego ziarna pszenicy vs standard);

■             lepszą sekrecję (wydzielanie) enzymów;

■             lepsze wchłanianie składników pokarmowych;

■             stabilniejsze pH;

■             wyższą odporność układu immunologicznego;

■             zdrowsze ptaki.

                Szczególne znaczenie ma zastosowanie linii żywieniowej Pszenica Mix w diecie indyków. Wynika to z odmiennej budowy ich przewodu pokarmowego, z jego innej długości oraz innego rozmiaru żołądka, a także występowania krytycznego okresu, jakim bez wątpienia jest okres koralenia i związane z nim problemy. Dzięki zastosowaniu Pszenicy Mix, jakość ściółki ulega znaczącej poprawie, w efekcie czego poprawia się zdrowotność łap (ograniczone występowanie zmian na łapach – tzw. FPD), natomiast znacząco spada ilość stosowanej profilaktyki weterynaryjnej. Dlatego też, od lipca 2014 r. produkty Pszenica Mix są jedynymi dostępnymi w ofercie De Heus mieszankami przeznaczonymi do żywienia indyków fermowych.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.