Strefa Bydło

Hodowca Bydła 3/2012

HB 3.2012 okl

W numerze:

 1. Mleko o podwyższonej zawartości składników biologicznie czynnych Józef Krzyżewski 
 2. Znaczenie prawidłowego oświetlenia w oborze Marek Gaworski
 3. Komfortowe stanowiska dla krów Piotr Wójcik
 4. Użytkowość rozpłodowa krów ras mięsnych Maciej Adamski, Joanna Greis
 5. Robot udojowy Insentec Astrea 20.20 już w Polsce Marian Lipiński
 6. Zaburzenia w rozrodzie na tle Neospora caninum Karol Kotowski
 7. Dlaczego Unia Europejska broni się przed GMO? Grażyna Cichosz, Kazimierz S. Wiąckowski
 8. Włoszczowa – Stare Pole – Ciechanów – Rawicz – Głubczyce Trasa szkoleniowa firmy Blattin Polska Sp. z o.o. Katarzyna Markowska
 9. Przegląd wozów asenizacyjnych Robert Szulc
 10. WIPASZ na ARENIE „ZŁOTY MEDAL” dla linii pasz dla bydła – WIMILK S! Wipasz
 11. Hala ekspozycyjna JOSKIN TECHNIC CENTER w trzciance już otwarta! Joskin
 12. Zabiegi pratotechniczne wpływające na plon i wartość pokarmową zielonek Romuald Dembek
 13. Uprawa koniczyny czerwonej w monokulturze Marek Ćwintal
 14. Wapnowanie użytków zielonych Barbara Łaska
 15. Lucerna wysokobiałkowa pasza dla bydła Roman Łyszczarz
 16. Dobór odmian i siew kukurydzy na kiszonkę Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak
 17. Przygotowanie roli pod siew kukurydzy Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak
 18. Dlaczego firma Bayer oferuje rozwiązanie Maister® 310 WG i Maister PAK®? Bayer CropScience
 19. Racjonalne nawożenie kukurydzy gwarantuje wysokie plony Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Racjonalne nawożenie kukurydzy gwarantuje wysokie plony

Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


    Kukurydza uprawiana niezależnie od kierunku użytkowania ma wysokie wymagania pokarmowe. Ponadto wiedząc, że potencjał plonowania ma równie wysoki, tym bardziej należy dokładnie zbilansować nawożenie.

Dlaczego firma Bayer oferuje rozwiązanie Maister® 310 WG i Maister PAK®?

Herbicyd Maister 310 jest produktem o najszerszym spektrum zwalczanych chwastów w uprawie kukurydzy. Zwalcza ponad 50 gatunków chwastów takich jak: perz właściwy, chwastnica jednostronna, owies głuchy, wiechlina roczna, miotła zbożowa, wyczyniec polny, życica trwała, życica wielokwiatowa, włośnica sina, włośnica zielona, samosiewy zbóż jak i masowo występujące chwasty dwuliścienne, w tym m.in.: komosa biała, przytulia czepna, psianka czarna czy ostrożeń polny. W grupie popularnych chwastów dwuliściennych słabo zwalczane są jedynie rdesty, w tym ptasi i powojowaty. Gatunki te są coraz częściej spotykane na polach  kukurydzianych m.in. z uwagi na fakt, że zalecane powschodowo herbicydy z grupy pochodnych sulfonylomocznika (substancje aktywne: jodosulfuron, foramsulfuron, nikosulfuron czy rimsulfuron) nie są dostatecznie aktywne w stosunku do tej grupy chwastów.

Przygotowanie roli pod siew kukurydzy

Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak; Uniwersytet Przyrodniczy Poznań


    Poprawne przygotowanie pola do siewu w dużym stopniu decyduje o powodzeniu uprawy kukurydzy. Jest to element agrotechniki, często niedoceniany, a jednak niezmiernie ważny. Wynika to również z faktu, że kukurydza ze względu na duże wymagania cieplne i rzadki siew (niewielka obsada roślin na m2) wymaga szczególnie starannej uprawy, zapewniającej odpowiednią pulchność gleby, właściwe stosunki powietrzne i wodne oraz najkorzystniejsze warunki cieplne.

Dobór odmian i siew kukurydzy na kiszonkę

Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak; Uniwersytet Przyrodniczy Poznań


    O końcowych efektach produkcji surowca kukurydzy do zakiszania w dużym stopniu decyduje dobór odmiany. Obecnie wszystkie odmiany tej rośliny to mieszańce. Są one dobrze wyrównane i charakteryzują się odpowiednią bujnością. Pamiętajmy, by nie używać nasion z własnej reprodukcji, gdyż pokolenie F2 daje plony niższe o 20-30%.

Lucerna wysokobiałkowa pasza dla bydła

Tak pisano o lucernie siewnej kilkadziesiąt lat temu. „Na jednym miejscu trwa przez szereg lat dając corocznie od 3 do 5 pokosów, bardzo dobrej i bogatej w białko paszę”. Trwałością zdecydowanie przewyższała współczesne jej uprawy. Dlaczego są one zdecydowanie mniej trwałe? Wydaje się, że istota ta nie leży w genetycznie osłabionej trwałości. Zasadniczą przyczyną szybkiej degradacji lucerników jest ciężki sprzęt rolniczy niszczący wysoko wyniesione szyjki korzeniowe tej rośliny.

 

Marek Ćwintal  Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Koniczyna czerwona – łąkowa (Trifolium pratense L.) jest gatunkiem uprawianym zarówno w warunkach polowych jak i na trwałych użytkach zielonych. W uprawie polowej może być wysiewana w monokulturze oraz w mieszankach z trawami. Dostarcza paszy dla zwierząt gospodarskich, głównie przeżuwaczy, zasobnej w białko, składniki mineralne i karotenoidy. Poza tym, ze względu na walory ekologiczne jest cenna w płodozmianie, gdzie stanowi naturalne źródło dopływu azotu i materii organicznej do gleby, zwiększając jej aktywność biologiczną i żyzność. Jest rośliną dobrze zaaklimatyzowaną w warunkach Polski i dość wysoko plonuje, zarówno w uprawie na paszę jak i na nasiona. Umożliwia to wykorzystanie w produkcji paszy materiału siewnego własnej hodowli.

 

Barbara Łaska  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Poznań

 

Użytki zielone stanowią nieodłączny element towarzyszący produkcji zwierzęcej. Pastwiska i łąki zapewniają niezbędną dla przeżuwaczy paszę. Pozyskanie odpowiedniej ilości dobrej jakościowo paszy podstawowej możliwe jest na glebach, na których zostaną zapewnione najkorzystniejsze warunki, w tym odczyn. Szacuje się, że w Polsce około 50% gleb użytków zielonych to gleby kwaśne i bardzo kwaśne, stwarzające słabe warunki dla wzrostu i rozwoju runi. Na poprawę właściwości gleb oraz wzrost produktywności użytków zielonych istotny wpływ ma wapnowanie.

 

Romuald Dembek  Katedra Łąkarstwa, UTP w Bydgoszczy

 

Pratotechnika (prata – łac. łąka) jest pojęciem przypisanym do dyscypliny naukowej jak i ogółu zabiegów stosowanych na użytkach zielonych w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości.
Jest odpowiednikiem pojęcia agrotechnika stosowanego w odniesieniu do uprawy roli i roślin na gruntach ornych. Pewne cechy wspólne obu dyscyplin dotyczą upraw mieszanek trawiasto-motylkowatych na przemiennych użytkach zielonych w zmianowaniu polowym i w mniejszym zakresie łąk i pastwisk na siedliskach grądowych zasilanych wyłącznie wodami opadowymi. Specyfika dolinowych użytków zielonych w siedliskach hydrogenicznych powoduje, potrzebę stosowania technik uwzględniających odmienność gleb organicznych.

 

Oprac. Katarzyna Markowska

 

Firma Blattin Polska Sp. z o.o. – znany producent pasz m.in. dla bydła zorganizowała cykl pięciu spotkań szkoleniowych dla hodowców i producentów mleka. Do współpracy został zaproszony prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz dr Jeff Mikus z firmy Diamond V z Texasu, USA. Wśród wykładowców znaleźli się także: dr Alex Bach z IRTA z Hiszpanii, dr Zbigniew Lach – OSH Osięciny, prof. dr Manfred Hoffmann – doradca niemieckich gospodarstw, a także przedstawiciele firmy Top Gen Sp. z o.o. – współorganizatora szkolenia. Spotkania odbyły się w dniach 13-17 luty w pięciu różnych miejscach w Polsce – Włoszczowej, Starym Polu, Ciechanowie, Rawiczu i Głubczycach. Nasza redakcja miała okazję uczestniczyć w konferencji zorganizowanej w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, skąd przywieźliśmy dla Państwa kilka ciekawych informacji.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.