Strefa Bydło

Hodowca Bydła 6/2012

VII Ogólnopolska Wystawa bydła hodowlanego, 12-13 maja 2012 r., Sielinko

oprac. Katarzyna Markowska


W dniach 12-13 maja 2012 r. na terenach Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku odbyła się VII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego. Udział w niej wzięło 52 wystawców, którzy zaprezentowali 160 zwierząt – krów i jałówek.

Selen ważny składnik diety

Halina Skórko-Sajko; Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, UWM w Olsztynie


    Duże zainteresowanie wzbudza możliwość zastosowania składników mineralnych, głównie pierwiastków śladowych, w formie struktur organicznych, co sprzyja wysokiej ich dostępności i bioaktywności. Konsekwencją jest korzystny wpływ m.in. na stan zdrowotny, produkcyjność, walory dietetyczne produktów zwierzęcych, a także środowisko. Jednym z mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu jest selen. Nazwa pochodzi od greckiego słowa selene – księżyc.

Czynniki genetyczne i środowiskowe, wpływające na skład białek mleka

Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
IGHZ PAN w Jastrzębcu

 

Skład białek mleka, podobnie jak skład jego tłuszczów, jest przedmiotem zainteresowania producentów mleka, jako że wpływają one na wartość żywieniową, a także właściwości fizyczne i smak mleka.

 

Tagi:

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Wzrost potencjału genetycznego krów, umożliwiający osiąganie wysokich wydajności mleka, przekraczających obecnie w wielu stadach 10 tys. kg od krowy rocznie, wymusza zmianę systemu żywienia. Nawet w przypadku dysponowania paszami objętościowymi i treściwymi, charakteryzującymi się wysoką wartością pokarmową, nie ma możliwości zestawienia dawki pokarmowej w sposób gwarantujący pełne pokrycie potrzeb pokarmowych wysokowydajnej krowy. W tej sytuacji nieuniknione jest stosowanie specjalistycznych dodatków paszowych, umożliwiających uzyskiwanie wydajności mleka, na jaką pozwala potencjał genetyczny krów.

 

Paweł Bieliński
Osiek

 

Od kilku lat sektor mleczny ulega wielu przemianom. Ma na to wpływ korzystna koniunktura, która utrzymuje się od dłuższego czasu a spadki cen skupu i co za tym idzie dochodowości mają charakter przejściowy i krótkofalowy powodując, że hodowcy coraz intensywniej eksportują krowy aby móc produkować większe ilości mleka. Nie ma w tym nic złego bo przecież po to są centra hodowlane aby doskonalić wartości hodowlane bydła, lecz wraz za postępem hodowlanym musi nadążać doskonalenie pokrywania zapotrzebowania tak wydajnych zwierząt.

 

Systemy schładzania mleka

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Niezwykle ważną rzeczą jest wyprodukowanie wysokojakościowego i czystego mleka. Nie można dopuścić do wstępnego jego skażenia już na etapie dojenia i schładzania. Poniższy artykuł porusza niezwykle istotną kwestię procesu chłodzenia mleka, jego parametry oraz najnowsze rozwiązania techniczne.

 

Anna Borecka
Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy

 

Produkcja mleka stanowi jedną z podstawowych gałęzi produkcji w gospodarstwach rolnych w naszym kraju. W Polsce chowem bydła zajmuje się ok. 427 tys. gospodarstw, co stanowi blisko 28% ogółu gospodarstw. O tak dużej liczbie gospodarstw świadczy niska koncentracja stad. Duże rozdrobnienie gospodarstw oraz wynikająca z tego niewielka skala produkcji, nie pozwala osiągnąć zadowalającej opłacalności oraz stabilności funkcjonowania na rynku mleka.

 

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Mleko wyprodukowane w stadach komercyjnych zawiera 70-75% kwasów tłuszczowych nasyconych (z ang: SFA), 20-25% kwasów tłuszczowych jednonienasyconych (MUFA) oraz 5% kwasów tłuszczowych wielonienasyconych (PUFA). Z dietetycznego punktu widzenia taka struktura kwasów tłuszczowych w mleku nie jest optymalna, dąży się więc do jej zmiany.

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Oddział w Poznaniu

 

W poprzednim numerze Hodowcy Bydła (Nr 5/2012) zostały przedstawione metody i urządzenia zalecane  przy zwalczaniu owadów w budynkach inwentarskich (szczególnie much). W bieżącym artykule poruszone zostały dalsze kwestie zwalczania natrętnych, latających gości w oborach, lecz ze szczególnym uwzględnieniem preparatów i specjalnych środków chemicznych.

 

Tagi:
© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.