Strefa Bydło

Hodowca Bydła 11/2012

Anna Klimecka

 

W wyjątkowo ciepłe, jak na tę porę roku, piątkowe południe 19 października 2012 roku w leśnictwie Czarci Dół, w miejscowości Pogorzel Osiecka, firma Trouw Nutrition Polska wraz ze swoimi Klientami postanowili posadzić drzewa, by w ten sposób po raz kolejny uczcić jubileusz 20-lecia istnienia na rynku polskim. Działając wspólnie pozostawili po sobie trwały, pozytywny ślad.

 

Przemysław Wieczorek, www.fotoferma.pl

 

W sobotę 27 października w Bazylice Katedralnej im. Św. Jakuba w Olsztynie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Hodowców Bydła Mlecznego. Ta regionalna organizacja była pierwszą, która po przemianach rozpoczęła swoją działalność. Dzisiaj mija 20 lat od powstania związku, co stało się bardzo dobą okazją do zorganizowania uroczystości poświęcenia sztandaru.

 

 

Henryk Pawlak, Poznań

 

Najliczniejsza, najpopularniejsza i najbardziej mleczna rasa bydła na świecie, a także w Polsce, gdzie czarno-białe holsztyno-fryzy stanowią 95%, a czerwono-białe 3,5% pogłowia bydła. Rasa powstała w Ameryce Północnej, jednak jej protoplastami było wysokowydajne bydło czarno-białe o dwukierunkowej użytkowości z Fryzji. Zabierali je ze sobą emigrujący za ocean holenderscy rolnicy.

 

Tagi:


Przemysław Wieczorek
www.FotoFerma.pl

 

Odchów cieląt jest bardzo ważnym elementem prowadzenia fermy. Uzyskanie zdrowych cieląt w przyszłości pozwoli na osiągnięcie zysków z produkcji mleka. Szczególnie dużą uwagę należy poświęcać zwierzętom we wczesnym okresie rozwoju, gdyż wszelkie zaniedbania oraz błędy popełnione w tym czasie odbiją się negatywnie w dalszych latach użytkowania.

 

Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Zwierzę na ogół szybciej jest w stanie zginąć z powodu braku wody, niż z braku pożywienia. To bardzo dramatyczne i równocześnie dobitnie sformułowane twierdzenie podkreśla, że w produkcji zwierzęcej, a w szczególności produkcji mleczarskiej nie ma sentymentów. Woda była, jest i będzie wpisana w zbiór podstawowych ogniw związanych z zaspokojeniem życiowych potrzeb zwierząt, bez których produkcja mleczarska, niezależnie od skali nie miałaby racji bytu.

 

Józef Krzyżewski,
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Na wstępie trzeba postawić, być może retoryczne pytanie, kiedy zaczyna się ten pierwszy okres życia cielęcia? Tradycyjnie uważa się, że dopiero wraz z pierwszym oddechem, czyli po jego urodzeniu. W świetle obecnego stanu wiedzy należałoby ten początek życia przesunąć do tyłu, tj. do okresu życia płodowego. Postępowanie bowiem z krową cielną wywiera istotny wpływ na stan zdrowia urodzonego cielęcia, mierzony odpornością na schorzenia, zwłaszcza w okresie pojenia mlekiem. Aby kompleksowo rozwiązać ten problem, należy najpierw zadbać o prawidłowe żywienie krów-matek cieląt, a następnie otoczyć szczególną troską urodzone cielęta.

 

Tagi:

Tomasz Kodłubański

 

Gospodarstwo rolne Stadniny Koni Walewice jest spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, podlegającą pod centralę Agencji Nieruchomości Rolnych. Obejmuje powierzchnię 2589 ha, w tym 1,778 ha gruntów rolnych oraz 500 ha łąk i pastwisk, z czego 380 ha to mieszanki traw z roślinami motylkowatymi. Składa się z dwóch zakładów produkcyjnych: Walewice – Psary oraz Goślub – Ktery. Na terenie miejscowości Psary gospodarstwo hoduje na obszarze 540 ha karpie. Przed rokiem 2007 produkcja zwierzęca odbywała się dwutorowo: użytkowanych było 240 krów rasy PHF oraz 2 tys. świń rasy polskiej zwisłouchej. Brak możliwości modernizacji produkcji mleka oraz duże koszty utrzymania sprawiły, że w 2007 kierownictwo gospodarstwa postanowiło wprowadzić nowy kierunek, hodowlę bydła mięsnego. W styczniu 2007 roku z Bretanii sprowadzono do gospodarstwa pierwsze jałówki rasy limousine. Były od odsadki w wieku 10-12 miesięcy. Rok później nastąpił kolejny import, tym razem była to partia 19 sztuk. W maju 2008 zdecydowano się na zakup buhaja rozpłodowego, ale już z polskiej hodowli. Ważył on wówczas 580 kg. Po kilku miesiącach dokonano pierwszych kryć krów rasy limousine.

 

Tomasz Sakowski
IGiHZ PAN Jastrzębiec

 

W Hamburgu dniach od 11 do 15 września 2012 odbyła się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Organizacji Rolnictwa Ekologicznego i Federalnego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Republiki Federalnej Niemiec konferencja naukowa poświęcona wyzwaniom na przyszłość dla ekologicznej hodowli zwierząt („Tackling the Future Challenges of Organic Animal Husbandry”). W spotkaniu uczestniczyło ponad dwustu naukowców i rolników z całego świata, zajmujących się ekologicznymi metodami hodowli zwierząt.

 

Komplikacje okołoporodowe u krów mlecznych

Maciej Adamski, Edyta Wojtas
Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

 

Prowadzone w Polsce długoletnie działania związane z doskonaleniem krów polskich czarno-białych w kierunku jednostronnie mlecznym przyczyniły się nie tylko do osiągnięcia gwałtownego wzrostu wydajności mlecznej, ale przede wszystkim doprowadziły do pogorszenia parametrów związanych ze zdrowotnością i długowiecznością bydła.

 

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.