Strefa Bydło

Hodowca Bydła 7-8/2013

HB 7 8.2013 okl

W numerze:

 1. Zalety późnoletniego wysiewu traw Sowul&Sowul
 2. Wywiad z doktorem Zbigniewem Lachem z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach na temat testu kiszenia kukurydzy przeprowadzonego w Ośrodku Badawczo Wdrożeniowym OHZ Osięciny Sp. z o.o. Lidia Mazur
 3. Czym Polmass kieruje się tworząc kompozycje inokulantów wspomagających zakiszanie kukurydzy? Inokulanty jednoszczepowe czy wieloszczepowe? oferta firmy Polmass Nasze motto to: „Najpierw technologia. Potem inokulant.” Zespół Polmass
 4. Leki stosowane w schorzeniach układu oddechowego bydła Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 5. Profilaktyka ketozy przy udziale probiotyków Damian Zając
 6. Nowe rozwiązania w technologii produkcji bydła mlecznego Michał Boćkowski, Marek Gaworski
 7. UPAŁY sprzyjają mastitis Robert Szulc
 8. Zanokcica trudna do wyleczenia Paweł Stefański, Barbara Stefańska
 9. Prawidłowe postępowanie przy wypadnięciu macicy u krów Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 10. Ksiegosusz zlikwidowany na świecie! Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
 11. Otłuszczenie i uformowanie tusz pozyskanych od młodego bydła opasowego Raport z badań * Zenon Nogalski, Paulina Pogorzelska-Przybyłek, Zofia Wielgosz-Groth, Monika Sobczuk-Szul, Cezary Purwin, Rafał Winarski
 12. Choroby pasożytnicze skóry u bydła Katarzyna Jankowska
 13. MLECZNY SUKCES Otwarcie zautomatyzowanej fermy krów pp. G.R. Tomaszewskich z synami w Bombalicach, gm. Gozdowo, pow. Sierpc Dariusz S. Minakowski
 14. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym – 29-30.06.2013 w Szepietowie Dariusz S. Minakowski, Katarzyna Markowska
 15. Dlaczego należy oceniać jakość kiszonek? Adam Radkowski, Iwona Radkowska
 16. Zbiór oraz technologia zakiszania kukurydzy praktyczne wskazówki Józef Krzyżewski

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Adam Radkowski, Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Iwona Radkowska, Instytut Zootechniki – PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, Balice k/Krakowa

 

Odpowiednie przygotowanie i konserwowanie materiałów paszowych dla bydła stanowi podstawę utrzymania zadowalającego stanu zdrowia i oczekiwanych efektów produkcyjnych zwierząt. Znajomość podstawowych zasad sporządzania kiszonki oraz procesów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych zachodzących podczas kiszenia ma duże znaczenie dla uzyskania paszy o wysokiej jakości.

 

Tagi:

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Prawidłowo przygotowana kiszonka z całych roślin kukurydzy jest podstawową paszą w żywieniu bydła, zwłaszcza krów odznaczających się wysoką wydajnością mleka. Wysoka koncentracja energii w tej paszy ma decydujące znaczenie w intensywnej produkcji mleka. Wartość energetyczna tej paszy może wynosić nawet 1,2 JMP/kg sm i tym samym jest ona zbliżona do wartości energetycznej ziarna jęczmienia lub pszenicy. Wartość energetyczna kiszonki z kukurydzy zależy głównie od poziomu nawożenia, warunków atmosferycznych w okresie wegetacyjnym (głównie nasłonecznienia i opadów), terminu zbioru oraz technologii produkcji kiszonki.

 

lek. wet. Damian Zając

 

Ketoza jest chorobą metaboliczną bydła. Dotyczy to głównie krów nadmiernie otłuszczonych, których organizm sięga do rezerw zgromadzonych w tkance tłuszczowej. Skutkuje to wzrostem stężenia we krwi wolnych, niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych, co wpływa ujemnie na pobranie paszy, w tym energii z węglowodanów. Powoduje to zmniejszenie poziomu glukozy we krwi.

 

Tagi:

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Walkę w celu likwidacji najgroźniejszych chorób człowieka i zwierząt zapoczątkowano od chwili ich pojawienia się, a więc jeszcze wtedy, gdy nie znano w pełni przyczyn zachorowań. Efekty tej walki w medycynie jak i w weterynarii, nie zawsze są w pełni zadawalające.

 

Leki stosowane w schorzeniach układu oddechowego bydła

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

 

Badania statystyczne wskazują, że w Polsce na schorzenia układu oddechowego zapada ok. 90% cieląt. Z powodu wybrakowania lub upadków z dalszej hodowli eliminowanych jest 10% pogłowia, co stanowi duże wyzwanie ekonomiczne. Poprzez wprowadzenie nowych i bardziej skutecznych programów profilaktycznych oraz efektywnej terapii można ograniczyć straty i poprawić opłacalność hodowli bydła.

 

Dariusz S. Minakowski

 

Obserwujemy w naszym kraju coraz większe zainteresowanie automatyzacją żywienia i utrzymania krów, w tym zastosowaniem robotów udojowych. Wynika to z potrzeb jakie niesie ze sobą wzrost towarowości stad bydła mlecznego. Nie bez znaczenia jest również konieczność zachowania wymaganej rytmiki produkcji i wysokiej jakości mleka, przy ograniczeniu nakładów pracy. Dodatkowym uzasadnieniem wprowadzania nowych aplikacji technologicznych w intensywnym użytkowaniu bydła mlecznego jest poprawa stanu zdrowotnego i dobrostanu zwierząt.

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Produkcja mleka w najwyższej klasie czystości wymaga spełnienia przez hodowców określonych warunków. Jednym z najbardziej kosztownych schorzeń i chorób u krów to zapalenie gruczołu mlekowego – czyli mastitis. Istnieje wiele czynników mogących wywołać to schorzenie. W poniższym artykule przedstawione zostało zagadnienie dotyczące wpływu wysokich temperatur na wystąpienie mastitis.

 

Tagi:

Zenon Nogalski, Paulina Pogorzelska-Przybyłek, Zofia Wielgosz-Groth, Monika Sobczuk-Szul, Cezary Purwin, Rafał Winarski

UW-M Olsztyn

 


WSTĘP I CEL:


Mięso wołowe posiada dużą wartość odżywczą i dietetyczną. Główną w Polsce bazą pozyskiwania wołowiny są stada użytkowane mlecznie. Zwiększenie produkcji mięsa wołowego oraz poprawa jego jakości może nastąpić poprzez wykorzystanie w opasie mieszańców mięsnych, otrzymywanych w drodze krzyżowania towarowego. Istotny jest dobór rasy mięsnej wykorzystywanej do produkcji materiału opasowego. Na jej wybór wpływ mają głównie warunki glebowo-klimatyczne oraz system i zakładany cel produkcji. Aby krzyżowanie wiązało się z uzyskaniem zamierzonych efektów, powinno być poprzedzone poznaniem potencjału produkcyjnego mieszańców. Wobec intensywnej pracy hodowlanej w większości ras mięsnych, ich możliwości wykorzystania w produkcji mieszańców mięsnych na bazie jałówek i krów mlecznych powinny być weryfikowane. Rasy hereford, limousine i charolaise, różniące się wczesnością osiągania dojrzałości rzeźnej, różnie oddziałują na wartość rzeźną mieszańców uzyskanych z ich udziałem.

 

Tagi:

Z doktorem Zbigniewem Lachem rozmawiała Lidia Mazur, Polmass

 

Wysokowydajne bydło odznacza się wysokimi wymaganiami pokarmowymi. Przy ograniczonych możliwościach pobierania paszy szczególnie trudno jest zaopatrzyć zwierzęta w energię, na poziomie odpowiadającym ich wysokim potrzebom. Wzrost potencjału genetycznego krów mlecznych wymaga zmian w żywieniu wysokoprodukcyjnych zwierząt.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.