Strefa Bydło

Hodowca Bydła 11/2015

W numerze:

 1. Żywienie krów w okresie okołoporodowym Krzysztof Bilik
 2. Całe ziarno zbóż w żywieniu cieląt Józef Krzyżewski
 3. Konferencja LIFESTART w Zamku Gniew organizowana przez Trouw Nutrition Anna Brzozowska, Jolanta Oprządek
 4. Witamina A w żywieniu cieląt Adam Mirowski
 5. Sorgo – uprawa z przyszłością Bogdan J. Śliwiński, Tadeusz Barowicz, Franciszek Brzóska
 6. Synteza kwasów tłuszczowych w gruczole mlekowym Anna Brzozowska, Jolanta Oprządek
 7. Otwarcie wytwórni premiksów De Heus De Heus
 8. Zależność pomiędzy długością okresu międzywycieleniowego a produkcją mleka Piotr Wójcik
 9. Żywienie krów mlecznych w gospodarstwach ekologicznych Krzysztof Bilik
 10. Krzyżowanie bydła rasy holsztyńsko--fryzyjskiej nie jest przyszłością hodowli! Agnieszka Damasiewicz, Marek Damsz
 11. Odrobaczanie bydła – to się opłaca! Andrzej Bochniak, Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 12. Endometritis – częsty problem w stadach krów Marta Kaliciak, Maciej Adamski
 13. Czy gorączka Doliny Rift zagraża hodowli owiec i bydła w Europie? Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

Podstawowym celem współczesnej hodowli bydła mlecznego jest uzyskanie optymalnych w danych warunkach środowiskowych wyników produkcyjnych, przy zachowaniu dobrej zdrowotności i płodności krów. Chociaż wysokowydajne bydło mleczne jest przygotowane genetycznie do zwiększonego pobrania paszy, to jednak w pewnych okresach cyklu produkcyjnego, zwłaszcza w okresie okołoporodowym (obejmującym okres zasuszenia i wczesnej laktacji) dochodzi do obniżenia zdolności pobrania suchej masy paszy i w efekcie wystąpienia niedoboru energetycznego (Madej i in., 2005). W wyniku tego w stadach krów mlecznych obserwuje się coraz więcej problemów zdrowotnych i rozrodczych, powodujących przyśpieszone brakowania krów.

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia i Paszoznawstwa

 

Hodowla zwierząt według zasad ekologicznych to jedna z innowacyjnych, kompleksowych technologii produkcji żywności, polegająca na zachowaniu równowagi między produkcją i naturą (Kristensen i Struk Pedersen, 2001). W Polsce produkcja żywności metodami ekologicznymi wzorowanymi na przepisach Unii Europejskiej przybrała formę prawną w 2001 roku. Od 25 czerwca 2009 roku obowiązuje w naszym kraju ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. nr 116, poz. 975) w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Adam Mirowski

 

Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia. Dawka pokarmowa powinna dostarczać odpowiednich ilości wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Są wśród nich witaminy, między innymi witamina A, która może powstawać z beta-karotenu. Witamina A jest potrzebna do prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Reguluje wzrost i różnicowanie się komórek. Wpływa na stan skóry i okrywy włosowej. Jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych tkanki kostnej i funkcjonowania narządu wzroku. Jej niedobór może spowodować deformacje układu szkieletowego i zaburzenia widzenia, łącznie z utratą wzroku.

Anna Brzozowska, Jolanta Oprządek

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec

 

W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost świadomości konsumentów na temat żywności. Ludzie mają coraz większą wiedzę o składnikach pokarmowych, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie oraz zapobieganie chorobom. Ze względu na rosnący stan wiedzy z zakresu działania poszczególnych kwasów tłuszczowych na zdrowie człowieka oraz wzrastające zainteresowanie wykorzystaniem dodatków tłuszczowych w żywieniu krów, metabolizm i trawienie tłuszczów u przeżuwaczy budzą znaczne zainteresowanie także wśród naukowców. Jednym z takich przykładów są aktualne starania, aby zmodyfikować skład tłuszczu mleka.

Bogdan J. Śliwiński, Tadeusz Barowicz, Franciszek Brzóska

Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

 

Problemy w uprawie kukurydzy sprawiają, że hodowcy, szczególnie z regionów o dużej koncentracji bydła mlecznego, powinni szukać alternatywnych, w uprawie do kukurydzy, roślin bardziej odpornych na niedobór wilgoci w glebie w okresie wegetacji, a równocześnie plonujących na poziomie zbliżonym lub wyższym niż kukurydza, i nadających się do uprawy w warunkach klimatycznych oraz glebowych naszego kraju. Taką rośliną może być sorgo zwyczajne (Sorghum vulgare), roślina z rodziny traw zbożowych, uprawiana na świecie od ponad 4 tys. lat, na terenach suchych, nie nadających się do uprawy innych roślin.

Piotr Wójcik

Instytut Zootechniki PIB

 

W ostatnich latach w krajowej populacji bydła mlecznego obserwuje się nie tylko wyraźny i trwały wzrost wydajności mlecznej krów, ale także towarzyszące temu rosnące liczne problemy zdrowotne i płodnościowe determinujące długość użytkowania zwierząt. Głównym problemem jest bez wątpienia płodność, która stopniowa obniża się, tym samym wydłużając cały cykl produkcyjny pojedynczej krowy.

Andrzej Bochniak, Agnieszka Wilczek-Jagiełło

Lublin

 

Pasożyty wewnętrzne żyją na koszt swych „bydlęcych” gospodarzy, a także są przyczyną poważnych strat ekonomicznych dla hodowcy. Co więc można zrobić, aby zminimalizować stratę profitów wynikającą z obecności pasożytów w swoim stadzie?

 

W dniach 5-6 listopada Trouw Nutrition miało przyjemność gościć Hodowców z Północnej Polski na Zamku w Gniewie, gdzie odbyła się konferencja poświęcona koncepcji odchowu cieląt i prosiąt LIfe Start. Wykład otwierający konferencję poprowadził Dr Leonel Leal z Trouw Nutrition R&D Holandia. Goście Trouw Nutrition mieli również okazję wysłuchać interesujących wystąpień: prof. Tadeusza Stefaniaka, lek. wet. Karola Wierzchosławskiego oraz specjalistów żywieniowych Trouw Nutrition Polska.

Krzyżowanie bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej nie jest przyszłością hodowli!

Agnieszka Damasiewicz

Marek Damsz

 

Rasa holsztyńsko-fryzyjska to rasa krów hodowana w kierunku wybitnie mlecznym. Jest to rasa wcześnie dojrzewająca, w populacji są krowy o czarno-białym i czerwono-białym nieregularnym umaszczeniu.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.