Strefa Bydło

Hodowca Bydła 11/2015

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Zdiagnozowanie po raz pierwszy zachorowań na gorączkę Doliny Rift (RVF, Rift Valley fever) na terenie Europy, uważanej dotychczas za „chorobę egzotyczną”, której występowanie ograniczało się do Afryki i Półwyspu Arabskiego, zainicjowało Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE), Światową Organizację Zdrowia (WHO) i rządy wielu państw do podjęcia działań, których celem jest zapobieganie nowym zachorowaniom, a w przypadku ich wystąpienie, szybka likwidacja ognisk gorączki Doliny Rift w Europie. Choroba znalazła się w wykazie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na terenie Polski wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. „O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt“ (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.).

Endometritis – częsty problem w stadach krów

Kaliciak Marta, Adamski Maciej

UP we Wrocławiu

 

Endometritis, czyli zapalenie błony śluzowej macicy, jest częstym problemem w stadach krów, zwłaszcza ras mlecznych. Schorzenie to wywoływane jest przede wszystkim przez drobnoustroje patogenne, obecne w macicy.

 

W  piątek, 11. września 2015 r., w Łęczycy nastąpiło uroczyste otwarcie ósmego zakładu produkcyjnego De Heus – wytwórni premiksów. Fabryka to inwestycja, dzięki której firma może jeszcze lepiej spełniać oczekiwania klientów w kontekście poprawy dobrostanu zwierząt oraz wyników finansowych. Inwestycja znacząco wpływa także na rozwój przedsiębiorczości regionu.

Józef Krzyżewski

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Podstawowym celem, który chcemy osiągnąć w odchowie cieląt, jest szybki wzrost, możliwie wczesne rozwinięcie i sprawne funkcjonowanie przedżołądków, głównie żwacza oraz prawidłowy rozwój gruczołu mlekowego u cieliczek przeznaczonych do remontu stada.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.